Homilia na rozpoczęcie Kapituły Generalnej

Homilia o. Joachima Rego – Przełożonego Generalnego na Mszy rozpoczynającej 47. Kapitułę Generalną CP (Rzym, 6 października 2018 r.).

Gdy gromadzimy się tutaj, aby rozpocząć naszą Kapitułę Generalną w wierze i modlitwie, a także, gdy celebrujemy Eucharystię (Memoria Passionis), w której z większą miłością wspominamy Mękę Naszego Pana Jezusa – celebrację naszego charyzmatu – zadaję sobie pytanie i proszę was o te postawienie ich w osobistej refleksji:
• Jak się czujesz w tej chwili? Co jest w twojej głowie?
• Jakimi myśli i uczucia cię w tym momencie absorbują?
• Jakie jest usposobienie, z jakim przybywasz na Kapitułę? Czy jesteśmy wolni, otwarci, przygotowani do drogi, boimy się, uzbrojeni w odpowiedzi, szukający inspiracji, słuchający serca, niespokojni, nerwowi, spokojni, pokazujący kompetencję, lepiej niż inni, wypełnieni pytaniami, pełni nadziei, cyniczni, zmęczeni, a może puści…?
Postać Hioba została nam dana, abyśmy mogli spojrzeć na nią, kiedy rozpoczynamy naszą Kapitułę. Jak wiecie, Hiob był bardzo bogatym, sprawiedliwym i uczciwym człowiekiem, który został obdarzony wszystkim, czego każdy by chciał, a na pewno wystarczającym jemu. Ale ta historia prowadzi nas do przekonania, że jego „prawdziwe błogosławieństwo” przyszło po tym, jak został zrzucony z wyżyn przez prześladowania, wielkie cierpienia, próby i pokusy. Reakcja Hioba na nędzną sytuację w jakiej się znalazł, jest tym, czego możemy się nauczyć. Ostatecznie to jego wytrwałość, otwartość i ufność w Najwyższego, pozwoliły Bogu wypełnić życie Hioba prawdziwymi błogosławieństwami. Jak słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu: „Tak więc Pan pobłogosławił ostatnie dni Hioba bardziej niż poprzednie”.
Posłuchajmy słów Hioba, gdy uznaje on swoją nicość i wszystko Boże (tych samych słów użył św. Paweł od Krzyża): „Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele”.
Chcę podkreślić, że nasze zgromadzenie na tej Kapitule jest czymś więcej niż spotkaniem; jest to wydarzenie wiary, do którego wzywamy przewodnictwa i światła Ducha Świętego … „Okaż swym sługom pogodne oblicze” (Ps. Resp.). Nie jesteśmy organizacją ani korporacją odbywającą swoje 6-letnie walne zebranie z akcjonariuszami. Raczej spotykamy się jako wspólnota uczniów zgromadzonych wokół Krzyża i Męki Jezusa. Zbieramy się jako ludzie pełni nadziei w boskie obietnice, którzy słuchają, poszukują i rozpoznają wolę bożą. W związku z tym musimy wejść w celebrację i proces Kapituły, nie pełni siebie, ale pozbawieni siebie, z dużą ilością miejsca dla Boga, aby On mógł działać i napełnić nas mądrością i błogosławieństwem. Podobnie jak Hiob, my również chcemy odrzucić każdą postawę samozadowolenia i samowystarczalności, a pragniemy pokutować – zwrócić się do Boga – gdy modlimy się dalej: „Okaż swym sługom pogodne oblicze”.
Uczymy się dalej z dzisiejszej Ewangelii usposobienia, które Jezus chce, abyśmy mieli w czasie Kapituły: „bycia jak dziecko” – otwarty, uczciwy, prawdomówny, posłuszny, pokorny. Kiedy uczniowie wracają z misji i z dumą oznajmiają Jezusowi: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”, Jezus odpowiada słowami: „nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Innymi słowy, Jezus mówił im, że są w stanie dokonać tego, co zrobili, nie ze względu na własną moc lub siłę, ale dlatego, że byli otwarci, chętni i ufni, aby stać się instrumentami, których Bóg użył poprzez wezwanie imienia Jezus.
W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.
Wszyscy jesteśmy „mądrzy i uczeni” w oczach świata, a czasami może to uwięzić nas w tym poczuciu samowystarczalności, władzy i kontroli. I znamy konsekwencje tego sposobu bycia. Ale jako ewangelizatorzy mamy być „mądrzy i uczeni” w misji Ewangelii, tj. być „jak dzieci”. W obecnych „znakach czasu” jest to wezwanie do autentyzmu, jak powiedział papież Paweł VI, mamy emanować prawdą i uczciwością, szczególnie wśród młodych ludzi, wśród nieautentycznych znaków sztuczności i fałszu.
W swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium (nr 150) papież Franciszek pisze: „Ludzie wolą słuchać świadków: ‘pragną autentyczności’ i szukają ewangelizatorów, którzy mówią o Bogu, którego znają tak, jakby Go widzieli”. Ciekawe, że na przedsynodalnym spotkaniu młodych ludzi przygotowującym się do Synodu Biskupów, który odbywa się właśnie tutaj, w Rzymie, młodzi ludzie powiedzieli: „Dzisiejsi młodzi ludzie pragną autentycznego Kościoła. Chcemy powiedzieć, zwłaszcza hierarchii Kościoła, że powinna ona być przejrzysta, przyjazna, uczciwa, zapraszająca, komunikatywna, dostępna, radosna i tworzyć otwartą społeczność”.
Hiob umarł „stary i pełen lat”, ponieważ wytrwał w cierpieniu z nadzieją w wypełnienie obietnic Bożych. Jezus błogosławił swoim uczniom z powodu ich podobieństwa do dzieci: „Błogosławione oczy, które widzą, co widzisz … wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co widzisz, ale nie zobaczyło i słyszeć to, co słyszysz, a nie usłyszało”. Dzisiejsi młodzi proszę i rzucają nam wyzwanie, abyśmy byli autentycznymi świadkami i głosicielami Ewangelii. Wszystkie te propozycje są tym, od czego zależy owocność naszej Kapituły i odnowienie naszej misji.
Gdy rozpoczynamy tę Kapitułę Generalną, zostajemy wzmocnieni duchową obecnością i modlitwami naszego współbrata: Izydora de Loor, którego dziś wspominamy. Brat Izydor żył życiem pokory i prostoty jako zakonnik pasjonista. Pośród wielu cierpień z powodu choroby i wielkiego bólu, jakiego doświadczał, ufał i powierzał się całkowicie Bożej opatrzności, która inspirowała go do tego, by zapomniał o sobie i służył pokornie wszystkim gościom, ubogim i potrzebującym.
Rozpoczynając naszą Kapitułę Generalną, Błogosławiony Izydor może zainspirować nas do przyjęcia naszych wyzwań wysłuchanym w głos serca oraz by z ufnością pozwolić, aby Duch Boży napełnił nas odwagą i mądrością, abyśmy mogli dalej żyć naszą misją: „głosić Ewangelię Męki przez nasze życie i apostolstwo”.
O. Joachim Rego CP.

47. Kapituła Generalna

Dziś o godzinie 11.00 Mszą św. w bazylice świętych Jana i Pawła w Rzymie rozpoczyna się 47. Kapituła Generalna Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Pasjonistów). Tematem przewodnim będzie: „Odnowa naszej misji: Wdzięczność, Proroctwo, Nadzieja„, a głównymi celami Kapituły jest dokonanie przeglądu i oceny dotychczasowego życia i misji pasjonistów oraz planowanie na przyszłych działań i wybór zarządu, który będzie kierować Zgromadzeniem do 2024 roku.
Przez 300 lat historii Zgromadzenia, z czterema wyjątkami, Kapituły odbywały się zawsze w Rzymie w Domu Generalnym zgromadzenia na Monte Celio. Tak będzie i w tym roku. Około 85 członków Zgromadzenia weźmie udział jako delegaci w głosowaniach, a około trzydziestu będzie uczestniczyć w charakterze tłumaczy, sekretarzy i personelu pomocniczego. To dale w sumie razem ze wspólnotą miejscową 140 osób z całego świata. Naszą prowincję reprezentuje o. Łukasz Andrzejewski – prowincjał z prawem głosu, oraz o. Radosław Mucha i o. Mirosław Lesiecki, którzy będą pracować w sekretariacie Kapituły.
Podczas Kapituły pasjoniści będą mieli także specjalną audiencję u Ojca Świętego, który będzie również zajęty Synodem ds. Młodzieży, ale który hojnie zgodził się spotkać z nami.

Relacje z obrad można będzie znaleźć na stronie Kurii Generalnej w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim (www.passiochristi.org), a po polsku na naszych stronach na Facebook’u (www.facebook.com/pasjonisci/) i Twitterze (https://twitter.com/pasjonisci_cp).
Zachęcamy do modlitwy i śledzenia prac Kapituły.

Sam na sam z Jezusem

Seria „Perły Duchowości” zainicjowana przez Wydawnictwo Esprit to zbiór klasycznych tekstów w nowych przystępnych tłumaczeniach. Właśnie ukazał się kolejny tom serii zawierający myśli słynnej mistyczki z Lukki.Gemma

Galgani to niezwykła święta, która doświadczała mistycznej obecności Chrystusa i zjednoczenia z Nim. Jej kult cieszy się coraz większą popularnością. Wyjątkowy zbiór jej myśli, modlitw i rozważań może być przewodnikiem duchowym dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiarę i zbliżyć się do Chrystusa, a sama święta mistyczka może się okazać naszą duchową siostrą.

Książkę można nabyć w księgarni internetowej:
https://www.esprit.com.pl/606/Sam-na-sam-z-Jezusem.html

Kapituła Generalna

Wielkimi krokami zbliża się nasza 47. Kapituła Generalna. Od 14 września we wszystkich klasztorach modlimy się w intencji tego ważnego dla całego naszego zgromadzenia spotkania zakonników z całego świata. Poniżej tekst modlitwy, którą można ofiarować za ojców kapitulnych.

Daj nam, Ojcze, Ducha Twojego Syna, abyśmy mogli odnowić naszą misję i zawsze pracować dla Twojego Królestwa. Posilaj nas Charyzmatem Męki, tak jak Ty sam karmiłeś nim naszego Założyciela, Świętego Pawła od Krzyża.
Ojcze, pozwól nam nieustannie świadczyć o chrześcijańskiej nadziei, wiodąc życie radosne i proste, złączonym braterską więzią. Niech nasza misja zawsze będzie solidarna z tymi, którzy dziś niosą krzyż.
Niech na nowo odkrywamy śmiałość świętych, gdy stajemy i ogłaszamy godność każdej osoby. Daj nam mądrość, aby zrozumieć znaki naszych czasów, a zwłaszcza te dostrzegalne w pragnieniach i pytaniach młodzieży.
Ojcze, inspiruj nas słowami i czynami pełnymi życiodajnej nadziei, abyśmy mogli przyjąć w przyszłości wszystko, co przygotowałeś dla naszego Zgromadzenia.
Niech nasza Kapituła będzie motywacją do trwałego osobistego nawrócenia i twórczego przemyślenia naszego życia i naszej pracy. Odnów misję Pasjonistów i uczyń z nas „nowe wino” nowego Kościoła. Amen.

Relikwie św. Gabriela w Kamieniu Pomorskim

14 września w święto Podwyższenia Krzyża do katedry w Kamieniu Pomorskim zostały wprowadzone relikwie św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej.  Uroczystej Msza św. przewodniczył ks. Robert Kos, a słowo boże wygłosił o. Rafał Pujsza – pasjonista, przybliżając przybyłym wiernym życie Św. Gabriela.  Relikwie świętego przekazane przez Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani,  zostały umieszczone w kaplicy brzozdowieckiej. 

Więcej na stronie: http://pomorski24.com/2018/09/15/uroczysta-msza-sw-brzozdowiecka-i-relikwie-swietego-gabriela-w-kamienskim-sanktuarium/

o. Jerzy Chrzanowski CP – honorowym obywatelem Rawy

Dnia 23 września 2018 r. na uroczystej Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka w Miejskim Domu Kultury z potrzeby utrwalenia – w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń – zasłużonych związanych z Rawą Mazowiecką ludzi oraz w uznaniu ich wybitnych osiągnięć i poczynań, działań i przedsięwzięć dla Miasta, kraju i świata został nadany tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka” na podstawie uchwały Nr XLIII/307/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. Rady Miasta Rawa Mazowiecka O. Jerzemu Chrzanowskiemu – Pasjoniście w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej. Ojciec Jerzy Chrzanowski jest to postać szczególna dla naszego miasta. Ukochany przez wiernych, szczególnie przez dzieci, dla których od lat prowadzi Małą Akademię Mądrości Krzyża, a w wakacje Małą Letnią Akademię.

Więcej na stronie: http://www.rawamazowiecka.pl/638,aktualnosci-wydzialu-oswiaty-kultury-zdrowia-i-sportu?tresc=18902

Śluby zakonne w Przasnyszu

Dnia 14 września A.D. 2018 w czasie uroczystej Mszy św., w święto Podwyższenia Krzyża w kościele pasjonistów w Przasnyszu trzech nowicjuszy: Tomasz Nałęcz, Przemysław Kozioł i Maciej Duda złożyło pierwsze śluby zakonne. Natomiast kl. Grzegorz Mossakowski złożył profesję wieczystą na ręce prowincjała o. Łukasza Andrzejewskiego CP.

Naszych neoprofesów i profesa wieczystego powierzamy Bogu przez wstawiennictwo naszego założyciela św. Pawła od Krzyża, by wzrastał w nich charyzmat zakonny.

Zobacz zdjęcia.

Rekolekcje w Przasnyszu i obłóczyny

Dziś w Święto Podwyższenia Krzyża zakończyliśmy pierwszą turę naszych dorocznych rekolekcji zakonnych. W czasie jutrzni, czyli porannych modlitw w kaplicy przasnyskiego klasztoru dwaj postulanci: Wiaczesław Bażanowski i Sławomir Imielski przyjęli habit zakonny i rozpoczęli okres rocznego nowicjatu pod opieką mistrza, o. Jana Koziatka. Kleryk Arkadiusz Gałka CP odnowił natomiast profesję czasową na kolejny rok. Wszystkim życzymy wszelkiego dobra i wielu łask Bożych w szkole Ukrzyżowanego.

Szkoła Mądrości Krzyża

Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW.

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem.

Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

 • Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00
 • Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa
 • Rozpoczęcie semestru: 28 września 2018.
 • Plan zajęć:
  • 18.45-20.15 wykład (aula)
  • 20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)
 • Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:
  • Telefon: 537 664 650
  • E-mail: sekretariatSMK@gmail.com

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Są one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

Zobacz plakat.

Zobacz informację o zajęciach.

Festyn Rodzinny „Gabriel Święty Uśmiechu”

Parafia św. Mateusza prowadzona przez pasjonistów w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 172 zaprasza na festyn rodzinny „Gabriel Święty Uśmiechu”. W programie wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Więcej informacji na plakacie.