Maj 12 2018

Majowa pielgrzymka ojców Pasjonistów wraz z klerykatem i nowicjuszami na Podlasie – 02.05.2018

W dniu 2 maj 2018 odbyła się wspólna pielgrzymka kleryków i postulantów z warszawskiego seminarium Zgromadzenia Pasjonistów pod opieką ojca dyrektora Andrzeja Jakimiaka CP oraz nowicjuszy odbywających zakonną formację w przasnyskim klasztorze wraz z mistrzem nowicjatu o. Janem Koziatkiem CP. Wyprawie towarzyszył również ojciec duchowny seminarium ojciec Jerzy Słowikowski.

Głównym punktem wyjazdu pielgrzymkowego była wizyta w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce, gdzie pielgrzymi wzięli udział Mszy Świętej. Po zakończeniu Eucharystii był czas prywatnej modlitwy przed  Najświętszym Sakramencie – Cudem Eucharystycznym.

Następnie pielgrzymi przejechali do Białegostoku, gdzie w Godzinie Miłosierdzia modlili się i zwiedzali Katedrę.  Na starówce stolicy Podlasia, po krótkim spacerze nastąpił moment wspólnego posiłku.

Ostatnim punktem majowej wyprawy była Łomża, gdzie odwiedzono miejscowy klasztor Ojców Kapucynów.

Wspólne wyjazdy alumnów seminarium w czasie weekendu majowego stały się już tradycję Zgromadzenia Pasjonistów. Jak zwykle nie brakowało modlitwy, zwiedzania ale również życzliwości i dobrego humoru wśród uczestników.

bialystok01 bialystok02 bialystok03 bialystok04 bialystok05 bialystok06 bialystok07 bialystok08 bialystok09

sokolka01 sokolka02 sokolka03 sokolka04 sokolka05 sokolka06 sokolka07 sokolka08 sokolka09 sokolka10 sokolka11 sokolka12

Maj 12 2018

80 lat pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Link artykułu z Gościa Łowickiego o naszym jubileuszu w Rawie Maz.

http://lowicz.gosc.pl/doc/4661364.Pod-skrzydlami-rawskiego-aniola

 

http://lowicz.gosc.pl/gal/pokaz/4661452.80-lat-pasjonistow-w-Rawie-Mazowieckiej/82

Kwi 29 2018

Kult Świętej Gemmy się rozwija

11 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy 115. rocznicę narodzin dla nieba Świętej Gemmy Galgani, mistyczki i stygmatyczki związanej z rodziną pasjonistowską. Z tej okazji w warszawskim klasztorze Pasjonistów na Grochowie odbył się kolejny wieczór modlitewny ze Świętą Gemmą. Uczestniczyły w nim 53 osoby.

Tego typu spotkania modlitewne odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia) od września 2014 roku. Zawsze rozpoczynają się o godz. 19.30 adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwami i śpiewami na cześć Świętej Gemmy. O godz. 20.00 odprawiana jest Eucharystia ze słowem Bożym o Świętej Gemmie, a na zakończenie oddajemy cześć relikwiom świętej. Do spotkania można przygotować się przez 9-dniową nowennę odmawianą indywidualnie. Szczegóły znajdziemy na www.swietagemma.pl.

20 kwietnia Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Kłodzku przyjęły relikwie Świętej Gemmy i otaczają ją szczególnym nabożeństwem.

Oto relacja z wydarzenia:

http://swidnica.gosc.pl/doc/4659448.Swieta-ktora-nie-ma-czcicieli

Święta Gemma żyje!

11.04.2018.Warszawa.38.wieczor.modlitewny.ze.sw.Gemma

Kwi 14 2018

Obszerna biografia św. Karola Houbena, pasjonisty

Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani, działające przy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa ogłasza publikację nowej – merytorycznie najlepszej – obszernej biografii Świętego Karola od Świętego Andrzeja (1821-1893). Książkę wydano dla upamiętnienia 30. rocznicy beatyfikacji jej bohatera (1988-16.X.-2018).

Święty Karol od Świętego Andrzeja

wspomnienie 5 stycznia

(właśc. Joannes Andreas Houben) urodził się w Munstergeleen (Holandia) 11 grudnia 1821 roku. Podjąwszy decyzję, aby poświęcić swe życie Bogu, wstąpił do nowicjatu ojców pasjonistów w Ere (Belgia) w roku 1845 i złożył tam śluby zakonne 10 grudnia 1846 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał 21 grudnia 1850 roku, a w roku 1852 skierowano go do nowego klasztoru pasjonistów w Anglii, gdzie nieco wcześniej zmarł Błogosławiony Dominik Bàrberi, człowiek, który wiele się natrudził, aby bracia odłączeni powrócili na łono Kościoła katolickiego. Idąc za przykładem Błogosławionego Dominika, apostoła ekumenizmu, ojciec Karol gorliwie pracował dla dobra dusz i dla jedności Kościoła – najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Irlandii, gdzie zmarł w opinii świętości 5 stycznia 1893 roku, w wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego. Będąc człowiekiem o głębokim życiu wewnętrznym, na wzór Świętego Pawła od Krzyża (założyciela pasjonistów i mniszek pasjonistek klauzurowych) i pierwszych pasjonistów, w działalności apostolskiej bardziej niż w głoszeniu słowa Bożego wyróżniał się, udzielając błogosławieństw i spowiadając. Na ołtarze został wyniesiony w dniu 16 października 1988 roku przez Świętego Jana Pawła II (beatyfikacja), a następnie przez papieża Benedykta XVI w dniu 3 czerwca 2007 roku (kanonizacja).

Książkę można nabywać przez stronę CPDP (www.swietagemma.pl) lub u współwydawcy – Fundacji Żywe Słowo.

http://zyweslowo.pl/?13,o-paul-francis-spencer-cp-%E2%80%9Eopatrywal-rany-serc-zlamanych-zycie-swietego-karola-houbena-pasjonisty%E2%80%9D

PGG1 okladka 1

Kwi 14 2018

50-lecie Święceń Kapłańskich ojca Władysława Zyśka CP

W niedzielę 8 kwietnia 2018, w Święto Miłosierdzia Bożego, przasnyska wspólnota Pasjonistów wraz z całą parafią obchodziła Jubileusz 50-lecia Święceń Kapłańskich ojca Władysława Zyśka CP.

Jubileuszowej Mszy Św. przewodniczył ojciec jubilat, a homilię wygłosił ojciec Prowincjał dr hab. Waldemar Linke CP. W uroczystości jubileuszowej wziął udział również ojciec dyrektor Andrzej Jakimiak CP wraz z klerykami seminarium, a także zakonnicy z klasztorów polskiej Prowincji Pasjonistów, księża diecezjalni, siostry pasjonistki oraz liczni parafianie i goście.

Ojciec Władysław profesję zakonną złożył w 1960 r. natomiast święcenia kapłańskie przyjął w roku 1968. W polskiej Prowincji Pasjonistów przez cztery kadencje pełnił funkcję Prowincjała. Większość swojej posługi kapłańskiej i zakonnej związany był z Przasnyszem. Kilka lat spędził również w łódzkiej wspólnocie.

Ojcu Władysławowi życzymy wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na dalsze posługi kapłańskiego i zakonnego.

 

50lecie_01 50lecie_02 50lecie_03 50lecie_04 50lecie_05 50lecie_06 50lecie_07 50lecie_08 50lecie_09 50lecie_10 50lecie_11 50lecie_12 50lecie_13 50lecie_14 50lecie_15 50lecie_16 50lecie_17 50lecie_18 50lecie_19 50lecie_20 50lecie_21 50lecie_22 50lecie_23

Lut 10 2018

Pogrzeb o. Bogdana Kołakowskiego CP

W sobotę 6 lutego 2018 w kościele pasjonistów w Przasnyszu odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Bogdana Kołakowskiego CP, prowincjała pasjonistów w latach 1972-1978, pierwszego proboszcza zakonnej parafii w Przasnyszu od jej utworzenia w 1982 roku (pełnił tę funkcję od 1982 do 1987 i następnie od 2002 do 2006), a także przełożonego i proboszcza w Rawie Mazowieckiej.

O. Bogdan zmarł w sobotę 3 lutego w 85 roku życia i 59 roku kapłaństwa.

Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył biskup Roman Marcinkowski – emerytowany biskup pomocniczy diecezji płockiej, koncelebrowali biskup Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap. – emerytowany biskup diecezji drohiczyńskiej, oraz liczni kapłani – pasjoniści ze wszystkich klasztorów polskiej prowincji i księża diecezjalni (głównie diecezji płockiej i łomżyńskiej,a  także pojedynczy duchowni z diecezji łowickiej, drohiczyńskiej i odesko-symferopolskiej).

W uroczystościach licznie uczestniczyli wierni z Przasnysza i okolic, obecni byli również krewni o. Bogdana oraz delegacja parafii z Rawy Mazowieckiej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z pogrzebu z „Gościa Płockiego” wraz z galerią zdjęć oraz galerią zdjęć na stronie przasnyskiego klasztoru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lut 10 2018

Wspomnienie o ojcu Bogdanie

o. Bogdan (w świecie Mirosław Jan Kołakowski) od Najświętszego Sakramentu

(23.07.1932-03.02.2018)

Mirosław Jan Kołakowski urodził się 23.07.1932 w Ołdakach, par. Rzekuń. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1948 r. wstąpił do Niższego Seminarium Pasjonistów w Przasnyszu, które potem zostało przeniesione do Rawy Mazowieckiej. Od 1952 podjął formację zakonną jako pasjonista, a pierwszą profesję złożył 08.09.1953. Po ukończeniu nauki w Semianrium Duchownym Pasjonistów w Przasnyszu w dniu 01.02.1959 r. Zaczął pracować w powstającej wspólnocie w Łodzi (wówczas przy ulicy Grabieniec, ob. Aleja Pasjonistów 23). Następnie przeniesiony został do Sadowia (1960) i (rok później) do młodej wspólnoty w Warszawie (ul. Zamieniecka). Pełnił tu funkcję wikariusza w parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi, na terenie której leży klasztor.

W 1972 r. został przełożonym prowincjalnym i pełnił ten urząd do 1978 r. W tym czasie doszło do koronacji obrazu Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki (1977). Do Rady Prowincjalnej należał w latach 1978-1994 r. W tym czasie pełnił w latach 1978-1984 funkcję przełożonego w Przasnyszu, w latach 1982-1987 proboszcza w parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu, w latach 1987-1994 funkcję przełożonego w Rawie Mazowieckiej. W latach 2002-2006 był przełożonym w Przasnyszu. Tam też mieszkał do końca życia.

Lut 03 2018

Zmarł ojciec Bogdan Kołakowski CP

W sobotę 3 lutego

w 86 roku życia

i 59 roku Kapłaństwa

odszedł do Pana

 

ś. p.

o. Bogdan Mirosław Kołakowski

od Najświętszego Sakramentu

pasjonista

 

syn Zygmunta i Jadwigi zd. Żerańska.

 

Ur. 23 lipca 1932 r. w Ołdakach,

I profesję zakonną złożył 8 września 1953 r.,

Święcenia Kapłańskie przyjął 1 lutego 1959 r.

 

W latach 1972-1978 przełożony polskiej prowincji Pasjonistów, następnie wieloletni przeor i proboszcz w Przasnyszu i w Rawie Mazowieckiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele Pasjonistów w Przasnyszu we wtorek 6 lutego:

o godz. 11.00 różaniec

o godz. 12.00 Msza Święta

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Bogdan Bogdan2 Bogdan3 Bogdan4 Bogdan5

Sty 21 2018

Święty Paweł od Krzyża – nowa publikacja

Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani, działające przy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa ogłasza publikację nowej książeczki dla upamiętnienia 150. rocznicy kanonizacji Świętego Pawła od Krzyża (1694-1775), założyciela pasjonistów i mniszek pasjonistek klauzurowych.

W publikacji zawarto nowy hymn na cześć Ojca i Założyciela, jego życiorys, papieską drogę krzyżową z Wielkiego Piątku 1975 r. (fragmenty), myśli o świętości i fragmenty konstytucji mniszek pasjonistek klauzurowych.

Książeczki można nabywać przez stronę CPDP (www.swietagemma.pl) lub u współwydawcy – Fundacji Żywe Słowo.

http://zyweslowo.pl/?31,o-dominik-buszta-cp-%E2%80%9Eswiety-pawel-od-krzyza-zyciorys-droga-krzyzowa-i-mysli-o-swietosci%E2%80%9D

swpk

Gru 11 2017

Uroczystość ku czci Niepokalanej w przasnyskim klasztorze

W dniu 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium Matki Bożej Przasnyskiej, którym opiekują się ojcowie Pasjoniści – odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył biskup senior diecezji płockiej bp Roman Marcinkowski.

Uroczystość Matki Bożej Niepokalanej wraz z Oktawą – wpisują się w długą blisko 350-letnią tradycję przasnyskiego klasztoru, którą zapoczątkowali poprzedni gospodarze tego miejsca ojcowie Bernardyni. Tą piękną lokalną tradycję ku czci Niepokalanej od niemal 90 lat kontynuują ojcowie Pasjoniści. 

Nieszpory i Msza Święta, a także Procesja Eucharystyczna są transmitowane przez działające przy parafii internetowe Katolickie Radio Puzzle, gdzie można usłyszeć wieczorną liturgię każdego dnia Oktawy ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Przasnyskie „Odpusty” trwają  jak co roku od 7 do 15 grudnia. Na zakończenie uroczystej Oktawy Niepokalanego Poczęcia NMP przybędzie JE ks. bp ordynariusz diecezji płockiej Piotr Libera.

pnmp01 pnmp02 pnmp03 pnmp04 pnmp05 pnmp06 pnmp07 pnmp08 pnmp09 pnmp10 pnmp11 pnmp12 pnmp13 pnmp14 pnmp15 pnmp16 pnmp17 pnmp18 pnmp19 pnmp20 pnmp21 pnmp22 pnmp23 pnmp24 pnmp25 pnmp26 pnmp27

Starsze posty «