Cze 18 2017

Święcenia o. Jakuba Barczentewicza CP

10 czerwca w kościele pasjonistów w Rawie Mazowieckiej święcenia prezbiteratu przyjął nasz współbrat – o.Jakub Barczentewicz. Sakramentu święceń udzielił J. E. ks. bp. Wojciech Osial. W uroczystości uczestniczyli współbracia z klasztorów z naszej prowincji zakonnej oraz liczna rodzina ojca Neoprezbitera. W homilii ksiądz biskup podkreślał, znaczenie łaski uświęcającej w życiu kapłańskim. Mówił także o roli brewiarza, którego pobożne odmawianie jest ważniejsze od błyskotliwych kazań. Przed błogosławieństwem ksiądz biskup powiedział, że te święcenia są dla niego szczególne, bo o.Jakub jest pierwszym neoprezbiterem, który z jego rąk przyjął święcenia kapłańskie. Ojcu Jakubowi życzymy wytrwałości na drodze powołania oraz opieki Matki Bożej i naszego założyciela – św. Pawła od Krzyża.

 

2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 006 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 007 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 008 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 009 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 010 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 011 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 012 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 013 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 014 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 015 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 016 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 017 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 018 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 019 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 020 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 021 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 022 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 023 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 024 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 027 2017.06.10. Rawa Mazowiecka, Jakub Barczentewicz, Święcenia Kapłańskie, fot. Marek Gacka, 029a

Cze 03 2017

Rodzinny turniej w Rawie Mazowieckiej

Zapraszamy na IX RODZINNY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ I SIATKOWEJ O PUCHAR OJCA PRZEORA KLASZTORU OO. PASJONISTÓW W RAWIE MAZOWIECKIEJ, który odbędzie się 11.06.2017 r. o godzinie 14.00 (odprawa techniczna 12.00) na obiektach sportowych L.O. im. Marii Skłodowskiej-Currie przy ul. Kościuszki 20 w Rawie Mazowieckiej.

9 turniej 1-kopia 9 turniej 2-kopia

Cze 03 2017

Spotkanie formatorów

Z inicjatywy Prowincjałów Konfiguracji św. Karola Houbena ( CCH) w dniach 22-26 maja w

Sadowiu Golgocie odbyło się spotkanie osób pracujących w formacji zakonnej.

Przewodniczył temu spotkaniu prowincjał prowincji niemiecko- holenderskiej, o. Mark-Robin

Hoogland, a przedstawicielem Sekretariatu ds. Formacji był jej przewodniczący, o. Martin

Coffey. Spotkanie organizował konsultor ds.formacji prowincji polskiej o. Krzysztof

Zygmunt, a wzięli w nim udział m.in. o. Anton Lässer (VULN), Tom Scanlon (mistrz

nowicjatu z Irlandii), o. Martin Newell (IOS) oraz ojcowie z Polski: o. Jan Koziatek (mistrz

nowicjatu), o. Andrzej Jakimiak (dyrektor Domu Studiów), o. Łukasz Nawotczyński (referent

powołań). Prelegenci – o. Mark Robin i o. Martin przedstawiali problemy związane z

formacją. Zaprezentowano następujące tematy: podstawy formacji, historia zgromadzenia

Pasjonistów po śmierci założyciela, temat życia w relacji, stopnie formacji w aspekcie

charyzmatu pasyjnego wg A. Lippiego, temat ślubów zakonnych w formacji, formacja

integralna wg. Hansa Zollnera ). Prezentacje – wykłady były uzupełniane przez podejmowane

przez uczestników dyskusje. W ostatnim zaś dniu każdy z uczestników wyraził swe wnioski,

które zsumowane zostały przesłane do Prowicjałów Konfiguracji CCH.

 

IMG_3776 IMG_3779 IMG_3782 IMG_3783 IMG_3786 IMG_3795

Maj 27 2017

Procesja fatimska

Setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie ojcowie Pasjoniści z Rawy Mazowieckiej uczcili w szczególny sposób. W sobotę (13.05) wierni ruszyli procesją fatimską z „małego” kościółka na zamek. Prowadziły ją rodziny. Cząstki różańca natomiast odmawiały grupy dzieci, które tworzyły „żywy różaniec”. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała rawska orkiestra OSP

 

DSC_4271 DSC_4272 DSC_4273 DSC_4278 DSC_4279 DSC_4280 DSC_4282 DSC_4283 DSC_4287 DSC_4289 DSC_4291 DSC_4292 DSC_4311 DSC_4313 DSC_4353 DSC_4384 DSC_4396 DSC_4420 DSC_4438 DSC_4467 DSC09077 DSC09086 DSC09103 DSC09113 DSC09124 DSC09132 DSC09133 DSC09144 DSC09171 DSC09179 DSC09217 DSC09237 DSC09240 image001

Maj 27 2017

Rekolekcje powołaniowe

Serdecznie zapraszamy osoby rozeznające swoje powołanie i zainteresowane naszym Zgromadzeniem na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w naszym klasztorze w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. Skorupki 3  w dniach od 7 do 10 czerwca 2017 r. Początek w środę o godzinie 18.00, a zakończenie przewidziano w sobotę po południu. Wszelkich informacji udziela referent powołań o. Łukasz Nawotczyński CP

tel. 605 068 097

e-mail: powolaniapassio@gmail.com — nowy adres @

 

Zgłoszenia o. Łukasz przyjmuje do  6 czerwca.

Prosimy zabrać ze sobą brewiarz (jeśli ktoś posiada) i Pismo Święte.

Kwi 21 2017

Spotkanie Konfiguracji Karola Houbena w Warszawie

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podjętymi w Monachium. Tegoroczne

spotkanie naszej Konfiguracji odbyło się w dniach 5-7 kwietnia w Warszawie. Uczestniczyli

w nim przewodniczący: o. prow. Mark-Robin Hoogland (Holandia, SPE),

wiceprzewodniczący: o. prow. John Kearns (Wielka Brytania, JOS), o. kons. gen. Denis

Travers (Rzym, Dom Generalny, SPIR), sekretarz: o. Jroen Hoogland (Wielka Brytania,

SPE), inni członkowie z urzędu: o. prow. Frans Damen (Belgia, GABR), o. prow. James

Sweeney (Irlandia, PATR), o. prow. Waldemar Linke (Polska, ASSUM) i o. wiceprow.

Gregor Lentzen (Niemcy, VULN), delegaci: o. kons. Andrzej P. Jakimiak (Polska, ASSUM),

o. kons. Andre De Clercq (Belgia, GABR), o. kons. Brendan McKeever (Irlandia, PATR), o.

kon. Lukas Temme (Niemcy, VULN) oraz goście: o. kons. Krzysztof Zygmunt (Polska,

ASSUM) i filipińscy pasjoniści pracujący w Szwecji: o. Gabriel Baldostamos oraz o. Roberto

Wapaño. Miejscem spotkania był dom rekolekcyjny Instytutu Szensztackiego w Józefowie.

 

Główną treścią spotkania była przyszłość Zgromadzenia w Północnej Europie.

Niektóre prowincje, jak GABR czy JOS odczuwają bardzo wyraźnie potrzebę szukania

rozwiązań prawnych i praktycznych, by zapewnić swym członkom możliwość spędzenia

reszty życia we wspólnotach zakonnych i pod dobrą opieką pielęgniarską i medyczną. GABR

wypracowała już wspólnie z zarządem generalnym Zgromadzenia model nowej formy

prawnej, w jakiej mogłaby istnieć. Inne – PATR, ASSUM czy wiceprowincja VULN – mogą

patrzeć w przyszłość szukając nowych możliwości oddziaływania, nowych form apostolatu.

 

Przed zbliżającą się Kapitułą Generalną konieczna jest ocena działania konfiguracji.

Okazuje się z perspektywy minionych lat, że model wielkich prowincji (MAPRES

obejmująca dawne prowincje włoskie, d. prowincję francuską i d. wiceprowincję portugalską

czy hiszpańskojęzyczna SCOR) nie są rozwiązaniem idealnym, bowiem napotykają wiele

problemów w swym działaniu. Największym jest ich wielkość, która powoduje dystans

między lokalnymi wspólnotami a prowincjałem i zarządem prowincji. Także nasza

konfiguracja musi dokonać oceny swego stanu i perspektyw. W tym celu powstała komisja,

która opracuje stosowny dokument, mający być przedmiotem następnego spotkania.

 

O. M.-R. Hoogland przedstawił przebieg i treść kursu dla formatorów

zorganizowanego w Rzymie. Omówiono też szczegóły spotkania formatorów Konfiguracji

Karola Houbena, które odbędzie się w dniach 22-25 maja 2017 r. w Sadowiu (Polska,

ASSUM). Organizatorem tego spotkania ze strony polskiej prowincji jest o. Krzysztof

Zygmunt.

 

Konfiguracja wybrała na miejsce o. J. Hooglanda nowego sekretarza. Został nim o.

Radosław C. Mucha (Polska, ASSUM). Następne spotkanie odbędzie się w maju 2018 r. w

Crossgar (Irlandia Północa, PATR).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mar 09 2017

Zmarł o. Józef Kopeć CP (19.03.1953 – 08.03.2017)

Ojciec Józef od Matki Bożej Różańcowej, Kopeć , kapłan ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa zmarł dnia 8 marca 2017 roku. Urodził się jako syn Franciszka i Heleny, w dzień św. Józefa , 19.marca 1953 roku, w Czechowicach Dziedzicach. Wstąpił do zakonu 15.08.1973 roku, 10 dni potem obłóczony w habit zakonny, pierwsze śluby zakonne złożył 26.08.1974 roku, a profesję wieczystą złożył 26. 08.1977 roku. Przyjął sakrament kapłaństwa w Warszawie 1 czerwca 1980 roku. Przez wiele lat był katechetę w Rawie Mazowieckiej, a potem w Sadowiu. Na początku lat 90-tych ub. wieku, pełnił funkcję wikariusza klasztornego w Sadowiu – Golgocie. Swe ostatnie lata spędził w klasztorze w Sadowiu propagując różaniec wśród osób świeckich, zakładał wiele kółek różańcowych. W ostatnich swych latach widziany był zawsze z różańcem, w tej modlitwie powierzał swe trudne sprawy i choroby, na które ostatnio cierpiał.

RIP

jkopec jkopec2

Mar 05 2017

Droga krzyżowa – nowa antologia

Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa ogłasza publikację książki pt.

Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań (red. o. R.S. Pujsza CP).

Książka jest kontynuacją dzieła śp. prof. J.J. Kopcia CP. Prawie wszystkie rozważania zostały opublikowane po raz pierwszy.

Współwydawcą dzieła jest Fundacja Żywe Słowo, wydawca dzieł św. Gemmy Galgani w języku polskim.

http://www.zyweslowo.pl/?23,-via-crucis-droga-krzyzowa-historia-i-duchowosc-nabozenstwa-oraz-antologia-wspolczesnych-rozwazan-red-o-rafal-sebastian-pujsza-cp

droga_krzyzowa

Mar 01 2017

Posługi lektoratu i akolitatu

25 lutego, w II dzień Triduum przed uroczystością św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej dwaj nasi współbracia otrzymali posługi. Kleryk Grzegorz Mossakowski został akolitą, a kleryk Arkadiusz Gałka lektorem. Posług udzielił o. Waldemar Linke, Prowincjał pasjonistów. Słowo Boże wygłosił o. Andrzej Jakimiak, Dyrektor kleryków. Naszym współbraciom życzymy Bożego Błogosławieństwa i wielu radości ze służby, którą będą pełnić w dalszej drodze swojej formacji zakonnej.

 

IMG_20170225_180424 IMG_20170225_180428 IMG_20170225_181704 IMG_20170225_183514 IMG_20170225_183523 IMG_20170225_183526 IMG_20170225_183528 IMG_20170225_183542 IMG_20170225_183610 IMG_20170225_183613 IMG_20170225_183736 IMG_20170225_183739 IMG_20170225_185846 IMG_20170225_185858 IMG_20170225_190135 IMG_20170225_190141 IMG_20170225_190208

Lut 17 2017

Nowa książka z serii Ambona Słowa Krzyża

Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa ogłasza publikację książki autorstwa o. prof. Marka Sokołowskiego SJ W drodze ku światłu. Refleksje wielkopostne z serii Ambona Słowa Krzyża (tom 4).

Współwydawcą jest Fundacja Żywe Słowo z Warszawy, wydawca dzieł Świętej Gemmy Galgani w języku polskim.

 

http://www.zyweslowo.pl/?22,marek-sokolowski-sj-%E2%80%9Ew-drodze-ku-swiatlu-refleksje-wielkopostne%E2%80%9D

 

Wdrodze

Starsze posty «