Przesłanie Ojca Świętego do Pasjonistów

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Pasjonistów)

Sala Konsystorza
Poniedziałek 22 października 2018 roku.

Drodzy bracia,

cieszę się, że mogę was spotkać z okazji waszej Kapituły Generalnej i dziękuję Przełożonemu za jego słowa. W tych dniach wasze refleksje były prowadzone tematem „Odnowa naszej misji: Wdzięczność, Proroctwo i Nadzieja”. Te trzy słowa: wdzięczność, proroctwo i nadzieja wyrażają ducha, którym pragniecie pobudzić swoje Zgromadzenie do odnowienia misji. Prawdziwie, oprócz wyboru zarządu Instytutu, proponujecie podjęcie nowej drogi formacji permanentnej dla waszych wspólnot, zakorzenionej w doświadczeniu codziennego życia; a także zamierzacie dokonać rozeznania w pastoralnym podejściu do młodego pokolenia.

Wasz Założyciel – Święty Paweł od Krzyża, dał samemu sobie i swoim towarzyszom motto: „Niech męka Jezusa Chrystusa będzie zawsze w naszych sercach”. Jego pierwszy biograf św. Wincenty Maria Strambi, powiedział o nim: „Wydawało się, że Bóg Wszechmogący wybrał w szczególny sposób Ojca Pawła, aby nauczył ludzi, jak Go szukać w głębi naszych serc”. Święty Paweł od Krzyża chciał, aby wasze wspólnoty były szkołami modlitwy, w których można doświadczyć Boga. Jego własna świętość przeżywana była pośród ciemności i opuszczenia, ale także z radością i pokojem, które dotykały serc tych, którzy Go spotkali.

W centrum waszego życia i waszej misji jest Męka Jezusa, którą Założyciel opisał jako „największe i najpiękniejsze dzieło miłości Bożej” (Listy II, 499). Ślub, który was wyróżnia, którym jesteście zobowiązani do zachowania pamięci o namiętności, stawia was u stóp Krzyża, z którego wypływa uzdrawiająca miłość i przebaczenie Boże. Zachęcam was, abyście byli sługami duchowego uzdrowienia i pojednania, tak potrzebnych w dzisiejszym świecie, naznaczonym przez stare i nowe rany. Wasze Konstytucje wzywają was do poświęcenia całego siebie „ewangelizacji i reewangelizacji ludów, dając pierwszeństwo pracy wśród ubogich i w miejscach bardziej opuszczonych” (Konst. 70). Wasza bliskość wobec ludzi, tradycyjnie wyrażana przez misje ludowe, kierownictwo duchowe i sakrament pokuty, jest drogocennym świadectwem. Kościół potrzebuje sług (ministri), którzy mówią z czułością, słuchają bez potępienia i przyjmują z miłosierdziem.

Dzisiejszy Kościół odczuwa silne wezwanie, by wyjść poza siebie i pójść na peryferie, zarówno geograficzne jak i egzystencjalne. Wasze zaangażowanie w przekraczanie nowych granic w misji oznacza nie tylko nowe terytoria, aby nieść tam Ewangelię, ale także stanięcie wobec nowych wyzwań naszych czasów, takich jak migracja, sekularyzm i świat cyfrowy. Oznacza to dla was bycie obecnymi w sytuacjach, w których ludzie odczuwają nieobecność Boga i staranie się by być blisko tych, którzy cierpią w jakikolwiek inny sposób.

W epoce przemian, która jest raczej zmianą epoki, jesteście wezwani do uważności na obecność i działanie Ducha Świętego, odczytywanie znaków czasu. Nowe sytuacje wymagają nowych odpowiedzi. Święty Paweł od Krzyża był bardzo twórczy, odpowiadając na potrzeby swoich czasów, uznając – jak mówi w Regule – że „miłość boska jest przemyślna i ujawnia się nie tyle w słowach, ile raczej w czynach i przykładach” (Reg. XVI). Twórcza wierność waszemu charyzmatowi pozwoli wam odpowiedzieć na potrzeby współczesnych ludzi, pozostając blisko cierpiącego Chrystusa, aby wprowadzić swoją obecność w świat, który cierpi.

Wasze Zgromadzenie dało wiele przykładów świętości ludowi Bożemu; myślimy tu chociażby o św. Gabrielu Matki Bożej Bolesnej, młodzieńcu, którego radosne podążanie za Chrystusem wciąż przemawia do dzisiejszej młodzieży. Świadectwo świętych i błogosławionych z waszej rodziny zakonnej ukazuje owocność waszego charyzmatu i stanowi wzór inspirujący wasze decyzje odnośnie apostolatu. Siła i prostota waszego przesłania, jaką jest miłość Boga objawiona na krzyżu, mogą nadal przemawiać do dzisiejszego społeczeństwa, które nauczyło się nie ufać tylko słowom, a być przekonanym jedynie faktami. Dla wielu młodych ludzi, którzy szukają Boga, męka Jezusa może być źródłem nadziei i odwagi, pokazując im, że każdy jest kochany osobiście i do końca. Niech wasze świadectwo i wasz apostolat nadal wzbogacają Kościół i zawsze bądźcie blisko Chrystusa ukrzyżowanego i jego cierpiącego ludu.

Apostolskie Błogosławieństwo, którego teraz udzielam wam ojcom kapitulnym i całej rodzinie pasjonistów, niech wam towarzyszy w waszej drodze. Proszę, nie zapomnijcie się za mnie pomodlić. Dziękuję.

 

Wybór Genrała i konsultorów

Dnia 17 października 47. Kapituła Generalna Pasjonistów dokonała wyboru Przełożonego Generalnego, którym na drugą kadencję został pochodzący z Birmy o. Joachim Rego (PASPAC).

Dzień później wybrano także sześciu kosultorów, którzy wraz z Generałem stanowią zarząd Zgromadzenia. Zgodnie z decyzją Kapituły będą oni reprezentować 6 Konfiguracji (rejonów) na które jest obecnie podzielone zgromadzenie. W konsulcie generalnej zasiądą: o. Ciro Benedettini (MAPRAES – Włochy), o. Juan Ignacio Villar Cabello (SCOR – Hiszpania), o. Rafael Vivanco Pérez (REG – Meksyk), o. Mario Gwen Barde (PASS – Filipiny), o. Miroslaw Lesiecki (ASSUM – Polska) i o. Aloysius John Nguma (CARLW – Tanzania). Dwóch wybranych konsultorów jeszcze nie przybyło do Rzymu. Ponieważ wybór był dla nich zaskoczeniem, ich przybycie na Kapitułę jest spodziewane pod koniec tygodnia. Po raz pierwszy w konsulcie generalnej zasiądzie polak: o. Mirosław, który dotychczas reprezentował Pasjonistów przy ONZ.

Dziś (20.10) spośród sześciu konsultorów wybrano pierwszego konsultora, który zastępuje Generała, gdy ten nie moż sprawować swojej funkcji, a został nim o. Ciro Benedettini.
Na zdjęciu od lewej: o. Ciro, o. Joachim, o. Mirosław, o. Gwen, o. Juan Ignacio.

Homilia na rozpoczęcie Kapituły Generalnej

Homilia o. Joachima Rego – Przełożonego Generalnego na Mszy rozpoczynającej 47. Kapitułę Generalną CP (Rzym, 6 października 2018 r.).

Gdy gromadzimy się tutaj, aby rozpocząć naszą Kapitułę Generalną w wierze i modlitwie, a także, gdy celebrujemy Eucharystię (Memoria Passionis), w której z większą miłością wspominamy Mękę Naszego Pana Jezusa – celebrację naszego charyzmatu – zadaję sobie pytanie i proszę was o te postawienie ich w osobistej refleksji:
• Jak się czujesz w tej chwili? Co jest w twojej głowie?
• Jakimi myśli i uczucia cię w tym momencie absorbują?
• Jakie jest usposobienie, z jakim przybywasz na Kapitułę? Czy jesteśmy wolni, otwarci, przygotowani do drogi, boimy się, uzbrojeni w odpowiedzi, szukający inspiracji, słuchający serca, niespokojni, nerwowi, spokojni, pokazujący kompetencję, lepiej niż inni, wypełnieni pytaniami, pełni nadziei, cyniczni, zmęczeni, a może puści…?
Postać Hioba została nam dana, abyśmy mogli spojrzeć na nią, kiedy rozpoczynamy naszą Kapitułę. Jak wiecie, Hiob był bardzo bogatym, sprawiedliwym i uczciwym człowiekiem, który został obdarzony wszystkim, czego każdy by chciał, a na pewno wystarczającym jemu. Ale ta historia prowadzi nas do przekonania, że jego „prawdziwe błogosławieństwo” przyszło po tym, jak został zrzucony z wyżyn przez prześladowania, wielkie cierpienia, próby i pokusy. Reakcja Hioba na nędzną sytuację w jakiej się znalazł, jest tym, czego możemy się nauczyć. Ostatecznie to jego wytrwałość, otwartość i ufność w Najwyższego, pozwoliły Bogu wypełnić życie Hioba prawdziwymi błogosławieństwami. Jak słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu: „Tak więc Pan pobłogosławił ostatnie dni Hioba bardziej niż poprzednie”.
Posłuchajmy słów Hioba, gdy uznaje on swoją nicość i wszystko Boże (tych samych słów użył św. Paweł od Krzyża): „Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele”.
Chcę podkreślić, że nasze zgromadzenie na tej Kapitule jest czymś więcej niż spotkaniem; jest to wydarzenie wiary, do którego wzywamy przewodnictwa i światła Ducha Świętego … „Okaż swym sługom pogodne oblicze” (Ps. Resp.). Nie jesteśmy organizacją ani korporacją odbywającą swoje 6-letnie walne zebranie z akcjonariuszami. Raczej spotykamy się jako wspólnota uczniów zgromadzonych wokół Krzyża i Męki Jezusa. Zbieramy się jako ludzie pełni nadziei w boskie obietnice, którzy słuchają, poszukują i rozpoznają wolę bożą. W związku z tym musimy wejść w celebrację i proces Kapituły, nie pełni siebie, ale pozbawieni siebie, z dużą ilością miejsca dla Boga, aby On mógł działać i napełnić nas mądrością i błogosławieństwem. Podobnie jak Hiob, my również chcemy odrzucić każdą postawę samozadowolenia i samowystarczalności, a pragniemy pokutować – zwrócić się do Boga – gdy modlimy się dalej: „Okaż swym sługom pogodne oblicze”.
Uczymy się dalej z dzisiejszej Ewangelii usposobienia, które Jezus chce, abyśmy mieli w czasie Kapituły: „bycia jak dziecko” – otwarty, uczciwy, prawdomówny, posłuszny, pokorny. Kiedy uczniowie wracają z misji i z dumą oznajmiają Jezusowi: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”, Jezus odpowiada słowami: „nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Innymi słowy, Jezus mówił im, że są w stanie dokonać tego, co zrobili, nie ze względu na własną moc lub siłę, ale dlatego, że byli otwarci, chętni i ufni, aby stać się instrumentami, których Bóg użył poprzez wezwanie imienia Jezus.
W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.
Wszyscy jesteśmy „mądrzy i uczeni” w oczach świata, a czasami może to uwięzić nas w tym poczuciu samowystarczalności, władzy i kontroli. I znamy konsekwencje tego sposobu bycia. Ale jako ewangelizatorzy mamy być „mądrzy i uczeni” w misji Ewangelii, tj. być „jak dzieci”. W obecnych „znakach czasu” jest to wezwanie do autentyzmu, jak powiedział papież Paweł VI, mamy emanować prawdą i uczciwością, szczególnie wśród młodych ludzi, wśród nieautentycznych znaków sztuczności i fałszu.
W swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium (nr 150) papież Franciszek pisze: „Ludzie wolą słuchać świadków: ‘pragną autentyczności’ i szukają ewangelizatorów, którzy mówią o Bogu, którego znają tak, jakby Go widzieli”. Ciekawe, że na przedsynodalnym spotkaniu młodych ludzi przygotowującym się do Synodu Biskupów, który odbywa się właśnie tutaj, w Rzymie, młodzi ludzie powiedzieli: „Dzisiejsi młodzi ludzie pragną autentycznego Kościoła. Chcemy powiedzieć, zwłaszcza hierarchii Kościoła, że powinna ona być przejrzysta, przyjazna, uczciwa, zapraszająca, komunikatywna, dostępna, radosna i tworzyć otwartą społeczność”.
Hiob umarł „stary i pełen lat”, ponieważ wytrwał w cierpieniu z nadzieją w wypełnienie obietnic Bożych. Jezus błogosławił swoim uczniom z powodu ich podobieństwa do dzieci: „Błogosławione oczy, które widzą, co widzisz … wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co widzisz, ale nie zobaczyło i słyszeć to, co słyszysz, a nie usłyszało”. Dzisiejsi młodzi proszę i rzucają nam wyzwanie, abyśmy byli autentycznymi świadkami i głosicielami Ewangelii. Wszystkie te propozycje są tym, od czego zależy owocność naszej Kapituły i odnowienie naszej misji.
Gdy rozpoczynamy tę Kapitułę Generalną, zostajemy wzmocnieni duchową obecnością i modlitwami naszego współbrata: Izydora de Loor, którego dziś wspominamy. Brat Izydor żył życiem pokory i prostoty jako zakonnik pasjonista. Pośród wielu cierpień z powodu choroby i wielkiego bólu, jakiego doświadczał, ufał i powierzał się całkowicie Bożej opatrzności, która inspirowała go do tego, by zapomniał o sobie i służył pokornie wszystkim gościom, ubogim i potrzebującym.
Rozpoczynając naszą Kapitułę Generalną, Błogosławiony Izydor może zainspirować nas do przyjęcia naszych wyzwań wysłuchanym w głos serca oraz by z ufnością pozwolić, aby Duch Boży napełnił nas odwagą i mądrością, abyśmy mogli dalej żyć naszą misją: „głosić Ewangelię Męki przez nasze życie i apostolstwo”.
O. Joachim Rego CP.

47. Kapituła Generalna

Dziś o godzinie 11.00 Mszą św. w bazylice świętych Jana i Pawła w Rzymie rozpoczyna się 47. Kapituła Generalna Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Pasjonistów). Tematem przewodnim będzie: „Odnowa naszej misji: Wdzięczność, Proroctwo, Nadzieja„, a głównymi celami Kapituły jest dokonanie przeglądu i oceny dotychczasowego życia i misji pasjonistów oraz planowanie na przyszłych działań i wybór zarządu, który będzie kierować Zgromadzeniem do 2024 roku.
Przez 300 lat historii Zgromadzenia, z czterema wyjątkami, Kapituły odbywały się zawsze w Rzymie w Domu Generalnym zgromadzenia na Monte Celio. Tak będzie i w tym roku. Około 85 członków Zgromadzenia weźmie udział jako delegaci w głosowaniach, a około trzydziestu będzie uczestniczyć w charakterze tłumaczy, sekretarzy i personelu pomocniczego. To dale w sumie razem ze wspólnotą miejscową 140 osób z całego świata. Naszą prowincję reprezentuje o. Łukasz Andrzejewski – prowincjał z prawem głosu, oraz o. Radosław Mucha i o. Mirosław Lesiecki, którzy będą pracować w sekretariacie Kapituły.
Podczas Kapituły pasjoniści będą mieli także specjalną audiencję u Ojca Świętego, który będzie również zajęty Synodem ds. Młodzieży, ale który hojnie zgodził się spotkać z nami.

Relacje z obrad można będzie znaleźć na stronie Kurii Generalnej w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim (www.passiochristi.org), a po polsku na naszych stronach na Facebook’u (www.facebook.com/pasjonisci/) i Twitterze (https://twitter.com/pasjonisci_cp).
Zachęcamy do modlitwy i śledzenia prac Kapituły.

Sam na sam z Jezusem

Seria „Perły Duchowości” zainicjowana przez Wydawnictwo Esprit to zbiór klasycznych tekstów w nowych przystępnych tłumaczeniach. Właśnie ukazał się kolejny tom serii zawierający myśli słynnej mistyczki z Lukki.Gemma

Galgani to niezwykła święta, która doświadczała mistycznej obecności Chrystusa i zjednoczenia z Nim. Jej kult cieszy się coraz większą popularnością. Wyjątkowy zbiór jej myśli, modlitw i rozważań może być przewodnikiem duchowym dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiarę i zbliżyć się do Chrystusa, a sama święta mistyczka może się okazać naszą duchową siostrą.

Książkę można nabyć w księgarni internetowej:
https://www.esprit.com.pl/606/Sam-na-sam-z-Jezusem.html

Kapituła Generalna

Wielkimi krokami zbliża się nasza 47. Kapituła Generalna. Od 14 września we wszystkich klasztorach modlimy się w intencji tego ważnego dla całego naszego zgromadzenia spotkania zakonników z całego świata. Poniżej tekst modlitwy, którą można ofiarować za ojców kapitulnych.

Daj nam, Ojcze, Ducha Twojego Syna, abyśmy mogli odnowić naszą misję i zawsze pracować dla Twojego Królestwa. Posilaj nas Charyzmatem Męki, tak jak Ty sam karmiłeś nim naszego Założyciela, Świętego Pawła od Krzyża.
Ojcze, pozwól nam nieustannie świadczyć o chrześcijańskiej nadziei, wiodąc życie radosne i proste, złączonym braterską więzią. Niech nasza misja zawsze będzie solidarna z tymi, którzy dziś niosą krzyż.
Niech na nowo odkrywamy śmiałość świętych, gdy stajemy i ogłaszamy godność każdej osoby. Daj nam mądrość, aby zrozumieć znaki naszych czasów, a zwłaszcza te dostrzegalne w pragnieniach i pytaniach młodzieży.
Ojcze, inspiruj nas słowami i czynami pełnymi życiodajnej nadziei, abyśmy mogli przyjąć w przyszłości wszystko, co przygotowałeś dla naszego Zgromadzenia.
Niech nasza Kapituła będzie motywacją do trwałego osobistego nawrócenia i twórczego przemyślenia naszego życia i naszej pracy. Odnów misję Pasjonistów i uczyń z nas „nowe wino” nowego Kościoła. Amen.

Relikwie św. Gabriela w Kamieniu Pomorskim

14 września w święto Podwyższenia Krzyża do katedry w Kamieniu Pomorskim zostały wprowadzone relikwie św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej.  Uroczystej Msza św. przewodniczył ks. Robert Kos, a słowo boże wygłosił o. Rafał Pujsza – pasjonista, przybliżając przybyłym wiernym życie Św. Gabriela.  Relikwie świętego przekazane przez Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani,  zostały umieszczone w kaplicy brzozdowieckiej. 

Więcej na stronie: http://pomorski24.com/2018/09/15/uroczysta-msza-sw-brzozdowiecka-i-relikwie-swietego-gabriela-w-kamienskim-sanktuarium/

o. Jerzy Chrzanowski CP – honorowym obywatelem Rawy

Dnia 23 września 2018 r. na uroczystej Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka w Miejskim Domu Kultury z potrzeby utrwalenia – w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń – zasłużonych związanych z Rawą Mazowiecką ludzi oraz w uznaniu ich wybitnych osiągnięć i poczynań, działań i przedsięwzięć dla Miasta, kraju i świata został nadany tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka” na podstawie uchwały Nr XLIII/307/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. Rady Miasta Rawa Mazowiecka O. Jerzemu Chrzanowskiemu – Pasjoniście w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej. Ojciec Jerzy Chrzanowski jest to postać szczególna dla naszego miasta. Ukochany przez wiernych, szczególnie przez dzieci, dla których od lat prowadzi Małą Akademię Mądrości Krzyża, a w wakacje Małą Letnią Akademię.

Więcej na stronie: http://www.rawamazowiecka.pl/638,aktualnosci-wydzialu-oswiaty-kultury-zdrowia-i-sportu?tresc=18902

Śluby zakonne w Przasnyszu

Dnia 14 września A.D. 2018 w czasie uroczystej Mszy św., w święto Podwyższenia Krzyża w kościele pasjonistów w Przasnyszu trzech nowicjuszy: Tomasz Nałęcz, Przemysław Kozioł i Maciej Duda złożyło pierwsze śluby zakonne. Natomiast kl. Grzegorz Mossakowski złożył profesję wieczystą na ręce prowincjała o. Łukasza Andrzejewskiego CP.

Naszych neoprofesów i profesa wieczystego powierzamy Bogu przez wstawiennictwo naszego założyciela św. Pawła od Krzyża, by wzrastał w nich charyzmat zakonny.

Zobacz zdjęcia.