O nas…

Święty Paweł od Krzyża zgromadził towarzyszy, aby, żyjąc wspólnie, głosili ludziom Ewangelię Chrystusa. Nazywał ich na początku „Ubodzy Jezusa”, gdyż ich życie powinno opierać się na ewangelicznym ubóstwie koniecznym do zachowania pozostałych rad ewangelicznych, do wytrwania w modlitwie i nieustannego głoszenia Słowa Krzyża. Pragnął, aby jego uczniowie wiedli życie „na wzór Apostołów”, troszcząc się o ducha głębokiej modlitwy, pokuty i samotności dla osiągnięcia wewnętrznej więzi z Bogiem i bycia świadkami Jego miłości. Rozeznając zło swoich czasów nieustannie głosił, że Męka Jezusa Chrystusa, „największe i zdumiewające dzieło Bożej miłości”, jest najskuteczniejszym środkiem zaradczym przeciw temuż złu.

Konstytucje Zgromadzenia Pasjonistów

Święty Paweł od Krzyża w czasie misji świętych.

Św. Paweł od Krzyża

Zgromadzenie liczy obecnie około 2,5 tys. członków i działa w 56 krajach na wszystkich kontynentach świata. Do Polski przybyli Pasjoniści sprowadzeni przez bpa płockiego bł. Antoniego J. Nowowiejskiego. Ich siedzibą stał się leżący na Północnym Mazowszu Przasnysz. Pobernardyński klasztor który objęli zakonnicy spod znaku krzyża był do roku 1994 siedzibą polskiej vice-prowincji a później prowincji zgromadzenia.  Erygowana w 1958 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP prowincja liczy obecnie około 60 zakonników w Polsce, pracujących w 8 klasztorach oraz w fundacjach na Ukrainie (Smotrycz na Podolu) i w Czechach (Jaromerice k. Ołomuńca).

Poniżej krótki film o pasjonistach w języku angielskim

Podziel się!
Serce

Duchowość

Skoro bowiem świat poprzez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobalo się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród …

Podziel się!

Pokaż strony »

Spotkanie z zastępcą dyrektora biura prasowego Stolicy Apostolskiej ojcem Ciro Benedettini CP

Apostolat

Nawiązując do ważnych wymogów, jakie nakłada na nas powołanie przez Ojca Założyciela, aby naśladować Chrystusa Ukrzyżowanego, ustawicznie dążymy do czynienia z Ewangelii Chrystusa najwyższej reguły i kryterium życia; pragniemy z silną wolą żyć i pracować we wspólnocie braterskiej, zachowując Konstytucje w duchu świętego Pawła od Krzyża; dążymy wytrwale do wzrastania w nas ducha modlitwy, ucząc …

Podziel się!

Pokaż strony »

Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej

Szkaplerz

Skoro zadaniem naszego Zgromadzenia jest dokładanie wszelkich starań , by wierni gorąco czcili i miłowali Jezusa Ukrzyżowanego , a przez ustawiczną pamięć o Jego Męce i Śmierci i usprawiedliwieni przez Jego Krew, kroczyli drogą zbawienia i doszli do pełni wiecznej szczęśliwości; aby ten cel jak najskuteczniej osiągnąć mogli , Papież Pius IX swoim Listem Apostolskim …

Podziel się!

Pokaż strony »

sign

Powołania

Czy to moja droga? Modlitwa o rozeznanie powołania.  Panie Jezu Chryste, który dla głoszenia tajemnicy Męki obdarzyłeś św. Pawła od Krzyża szczególną miłością i powołałeś go do założenia w Twoim kościele nowego zgromadzenia – na cześć Twojej Męki, spraw za jego wstawiennictwem, abym mógł otrzymać od Ciebie łaskę dobrego rozeznania swojej drogi życiowej i powołania …

Podziel się!

Pokaż strony »