Ad maiorem Dei gloriam.

W czwartek, 20 września na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona doktoratu o. Vitalija Slobodiana CP. Swoją rozprawę poświęcił on obrzędowości ludowej związanej z liturgią pogrzebową na terenie dekanatu kamienieckiego na Podolu. Dysertacja została bardzo dobrze oceniona, a recenzenci i promotor wyrazili nadzieję na kontynuowanie przez doktoranta pracy naukowej w dziedzinie liturgiki.

Ojcu Vitalijowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy duszpasterskiej i naukowej na większą chwałę Bożą.

Święto Matki Bożej Bolesnej – Patronki Zgromadzenia

Święto Matki Bożej Bolesnej skłania nas, byśmy przeżywali na nowo zasadniczy moment historii zbawienia i czcili Matkę towarzyszącą Synowi podczas Jego męki i stojącą przy Nim, wywyższonym na krzyżu. To właśnie na Kalwarii macierzyństwo Maryi nabiera wymiaru uniwersalnego. Święto to daje wszystkim synom Zgromadzenia Męki Pańskiej możliwość zgłębiania tajemnicy uczestniczenia w męce Chrystusa z takimi uczuciami, jakich doznawała Maryja, a zarazem przeżywania jej na nowo zgodnie z duchem Założyciela. On to w swojej duchowości i w pracy apostolskiej ściśle łączył boleści Maryi i mękę Chrystusa, jak morze, które łączy się z oceanem. Dlatego 38. Kapituła Generalna w roku 1964, uznając stałą tradycję i pragnienie wszystkich zakonników, wydała jednomyślnie dekret ogłaszający Matkę Bożą Bolesną główną patronką Zgromadzenia. Paweł VI listem apostolskim z 8 marca 1973 roku potwierdził to i oficjalnie ogłosił, że Najświętsza Maryja Panna Bolesna jest Główną Patronką Zgromadzenia Męki Pańskiej.

Zachęcamy do lektury fragmentu książki o. Enrico Zoffolego „Życie świętego Pawła od Krzyża” dotyczącej nabożeństwa Założyciela do Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (format pdf).

Czytaj dalej…

Śluby zakonne

J.X.P.

Drugi tydzień września jak zwykle obfituje w naszym Zgromadzeniu wieloma ważnymi wydarzeniami. W środę, na zakończenie rekolekcji dla uczestniczących w formacji początkowej odbyła się uroczystość złożenia ślubów wieczystych conf. Jury Kurdybahy CP. Po ślubach, udał się on na Ukrainę, gdzie w dziś w kościele św. Mikołaja w Smotryczu przyjął święcenia diakonatu z rąk ordynariusza diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Ks. Bpa Leona Dubrawskiego.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) trzej nowicjusze Paweł Marchewka, Paweł Michałowski i Radosław Mucha, złożyli na ręce konsultora i mistrza nowicjatu o. Krzysztofa Zygmunta CP swoją pierwszą profesję zakonną. Podczas tej uroczystości, również pozostali profesi czasowi odnowili swoje śluby.

Święto Matki Bożej Bolesnej – patronki Zgromadzenia Pasjonistów, stało się dla postulanta Jakuba Barczentewicza pierwszym dniem jego nowicjatu. Przed południem z rąk o. Janusza Kołodzieja CP przełożonego wspólnoty sadowskiej otrzymał habit zakonny i został przekazany pod opiekę mistrza nowicjatu.

Wszystkim naszym współbraciom życzymy wytrwałości i odwagi na drodze zakonnego życia oraz zapewniamy o naszej modlitwie.

XLVI Kapituła Generalna

Dziś rozpoczyna się XLVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Podczas najbliższych dni, zebrani w Rzymie delegaci wszystkich prowincji wybiorą nowe władze zgromadzenia na sześcioletnią kadencję oraz będą zastanawiać się nad istotnymi sprawami dotyczącymi życia i misji pasjonistów. Jako temat przewodni zaproponowano hasło: „Świat Pasjonistów to solidarność i misja”.

Bieżące informacje dotyczące kapituły można znaleźć na stronie: http://capitulum.passiochristi.org/?lang=en

Boże, nasz Ojcze, który w Twojej nieskończonej miłości posłałeś Twego Syna
Jezusa, aby był naszym bratem i Zbawicielem dając za nas Swe życie, spraw
aby Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie były dla nas źródłem wszelkiej
mądrości i łaski.
Ty natchnąłeś św. Pawła od Krzyża, aby zapoczątkował nowe Zgromadzenie,
by zachować w świecie żywe wspomnienie Męki naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Prosimy Cię, abyś podtrzymywał w nas jego ducha tak, abyśmy,
odnowieni, mogli skutecznie głosić Mądrość Krzyża.
Duchu Święty, zstąp na nas, kieruj naszymi przygotowaniami, oświeć nasz
dialog i rozeznanie w okresie, gdy zbliża się najbliższa Kapituła Generalna.
Panie Jezu, daj nam przeżywać Kapitułę sercem otwartym na pragnienie
budowania Twego Królestwa, myślą otwartą na słuchanie Twojego słowa i
tego, co mówią nasi bracia i siostry, z wolą otwartą na rozeznanie i na decyzje,
które podejmiemy.
Spraw, aby Kapituła Generalna była dla nas doświadczeniem jedności, abyśmy
mogli wszyscy być jednością. Kieruj nami, gdy staramy się zbudować większą
solidarność z innymi i z rozmaitymi częściami Zgromadzenia. Wspieraj nas w
realizowaniu solidarności skutecznej i konkretnej. Bądź z nami, Boże Ojcze,
abyśmy mogli odnowić nasze Zgromadzenie i tak dawać światu wciąż nowe
świadectwo.
Zawierzamy Kapitułę opiece Matki Bożej Bolesnej, św. Pawła od Krzyża,
naszego ojca i założyciela, Świętych pasjonistów i wszystkich z Rodziny
pasjonistów, którzy żyją w niebie.
Polecamy się, Panie, także modlitwom naszych braci i sióstr, zakonnic i
świeckich, aby byli wierni naszemu charyzmatowi i abyśmy byli zdolni podjąć
na Kapitule decyzje, które pozwolą umocnić życie braterskie we wspólnotach i
misję do świata dzisiejszego i przyszłego, dla której powołałeś nas do bycia
pasjonistami. Prosimy Cię o to przez Chrystusa naszego Pana.
Amen.

 

Tendopoli – młodzi u św. Gabriela

Tradycyjnie już w drugiej połowie sierpnia do sanktuarium w Isola del Gran Sasso przybywają młodzi z całych Włoch i nie tylko, by przez cztery letnie dni w cieniu masywu Gran Sasso spotkać się ze świętym tak bliskim ich sercom. Święty Gabriel zaprasza, aby w oddaleniu od codziennego zgiełku i gwaru odnaleźć na nowo przyjaźń z Bogiem, radość i sens życia oraz nauczyć się wsłuchiwania w Boże Słowo przez medytację i modlitwę.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się 21 sierpnia o godzinie 18.30, a przyświecać mu będzie hasło: „Młodzieńcze… Ten świat jest dla Ciebie!”. „Namiotowisku” towarzyszyć będą liczne spotkania z ludźmi świata kultury, świadectwa wiary oraz koncerty. Zlot zakończy się 25 sierpnia Mszą Św., której będzie przewodniczył kard. Angelo Comastri – wikariusz generalny Państwa Watykańskiego.

Więcej informacji: tendopoli.it

Nowe publikacje

W ostatnim czasie ukazały się dwie nowe pozycje książkowe dotyczące św. Gemmy Galgani – postaci związanej z naszym zgromadzeniem.

Pierwsza publikacja „Św. Gemma Galgani. Życiorys i modlitwy” autorstwa o. Enrico Zoffoli CP została wydana nakładem wydawnictwa Verbinum i można ją nabyć pod adresem:

http://www.verbinum.pl/product.php?id_product=256

Losy św. Gemmy Galgani to fenomen życia duchowego w czasach, w których religia kojarzyła się przede wszystkim z kodeksem moralnym i obyczajowym. Młoda toskańska mistyczka reprezentuje duchowy, nadprzyrodzony wymiar religii, żywą relację z Chrystusem, który wypełnił całe jej serce. Być może dlatego jest ona dzisiaj osobą budzącą żywe zainteresowanie – także wśród młodzieży i osób, które próbują ożywić i pogłębić pobożność osobistą. Również wiele osób w Polsce chciałoby ją lepiej poznać, zaprzyjaźnić się z nią i od niej się uczyć, że życie świeckiej chrześcijanki nie jest ani mniej wartościowe, ani mniej głębokie niż tych, którzy realizują swe powołanie w ramach instytucji życia konsekrowanego. (Materiały promocyjne)

Druga pozycja stanowi kontynuację pierwszej i zawiera pisma samej Mistyczki z Lucca. „Autobiografia i Dziennik” to niezwykłe świadectwa cudów, których Bóg dokonał w św. Gemmie Galgani. Książka została wydana przez Fundację Żywe Słowo i jest dostępna pod adresem:

http://www.zyweslowo.pl/?1,sw-gemma-galgani-autobiografia-dziennik

Kościół wyniósł do chwały ołtarzy wiele osób, aby dać przykład do naśladowania braciom i siostrom, którzy kroczą przez ziemię w pielgrzymce wiary na spotkanie z Jezusem Chrystusem w domu Ojca. Poznanie życia świętych Pańskich przybliża nam tajemnicę Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Ci niezwykli świadkowie wiary ukazują, że życie ludzkie przeżywane w komunii z Bogiem ma wielki sens. Stosowanie nauki Chrystusa daje szczęście doczesne, a po śmierci i wieczne. Wiąże się jednak wielokrotnie z ofiarą, wyrzeczeniem, ascezą, walką z pokusami, nawróceniem, jednym słowem: tym wszystkim, co Kościół proponuje każdemu człowiekowi, aby ściślej zjednoczyć się z Głową Kościoła, Synem Człowieczym.

 

Warto poznawać życie niezwykłych świadków wiary, przez których wstawiennictwo publicznie można zanosić prośby do Boga. Jedną z owych osób jest św. Gemma Galgani (1878–1903), nazywana dziewicą z Lukki bądź dziewicą lukkijską (wł. la vergine lucchese). Kim jest ta dwudziestopięcioletnia Święta, związana duchowo ze zgromadzeniami pasjonistowskimi, która budzi coraz większe zainteresowanie również i w Polsce? Oprócz licznych życiorysów, których lektura sprawia, że bardziej możemy poznać św. Gemmę, źródłem zacieśnienia zażyłości z nią jest poznanie tego, co napisała. (z Przedmowy)

Rekolekcje powołaniowe

Dobiegły właśnie końca rekolekcje powołaniowe. W tym roku osoby pragnące poznać bliżej nasze zgromadzenie, gościł klasztor w Sadowiu, gdzie przez trzy lipcowe dni uczestnicy w cieniu Golgoty zapoznawali się z rytmem klasztornego życia. Nie zabrakło też spotkań z zakonnikami z dłuższym i krótszym stażem – w Sadowiu znajduje się bowiem dom nowicjatu.

Poprzez codzienną Eucharystię i modlitwę rekolektanci mogli nie tylko zebrać nowe doświadczenia, ale przede wszystkim rozeznawać swoje życiowe powołanie.

Wszystkim uczestnikom życzymy obfitości Bożych darów i światła Ducha Świętego przed podjęciem tak ważnych dla nich decyzji.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
Pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
Co dla mnie zamierzyłeś
Jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
I chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach.

Amen.

 

Nicefor Diaz Tejerina i towarzysze

Obchodzimy dziś w naszym zgromadzeniu wspomnienie męczenników z czasów hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) Nicefora od Jezusa i Maryi i 25 towarzyszy. Wspólnota pasjonistów z Daimiel absolutnie nie angażowała się w działalność jakichkolwiek lokalnych frakcji czy partii politycznych, niezależnie od ich koloru cz opcji. Jej większość stanowili młodzi zakonnicy pomiędzy 18 a 21 rokiem życia, którzy przez studia i modlitwę przygotowywali się do przyszłej pracy misjonarski w dalekiej Ameryce. Około północy z 21 na 22 lipca 193 r. wraz ze swoim przełożonym prowincjalnym, Niceforem Diazem, zostali usunięci z klasztoru. Przewidując taki obrót sprawy, wcześniej zebrali się w kościele dla odbycia ostatniej spowiedzi, przyjęcia komunii św. i wysłuchania pouczenia ojca przełożonego, który miał im wówczas powiedzieć:

Mieszkańcy Kalwarii! Oto wasze Getsemani! Natura powalona na ziemię w przewidywaniu Kalwarii trwoży się i lęka. Jezus jednak jest z nami. On sam nas podtrzymuje i umacnia. Niedługo staniemy przed Chrystusem. Mieszkańcy Kalwarii! Odwagi w umieraniu dla Chrystusa!

Tej samej nocy uzbrojony oddział wygnał zakonników z kla­sztoru, zakazując im pod karą śmierci powrotu do Daimiel. Zakonnicy podzielili się na grupy i odtąd rozpoczęła się ich droga krzyżowa. W różnym czasie i w różnych miejscach zostali zabici – zawsze jednak z powodu jednego „przestępstwa” – dlatego, że zostali wierni swemu powołaniu zakonnemu.

Pierwsza grupa poniosła męczeńską śmierć nazajutrz po opuszczeniu klasztoru dnia 23 lipca.

Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi 1 października 1989 roku.

Męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistarz przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje Go w przelaniu krwi, uważa Kościół za dar szczególny i najwyższą próbę miłości. – Konstytucja Lumen Gentium (nr 42)

Ten dar ze swojego życia wraz z Niceforem Diaz złożyli:

 • o. German Pérez Jiménez
 • o. Ildefons García Nozal
 • o. Filip Valcobado Granado
 • o. Jan Piotr Bengoa Aranguren
 • o. Piotr Largo Redondo
 • o. Justynian Cuesta Redondo
 • br. Paweł Maria Leoz Portillo
 • br. Benito Solana Ruiz
 •  br. Anacario Benito Lozal
 • br. Filip Ruiz Fraile
 • conf. Eufrasio de Celis Santos
 • conf. Murilio Macho Rodríguez
 • conf. Tomasz Cuartero Gascón
 • conf. Józef Maria Cuartero Gascón
 • conf. Józef Estalayo García
 • conf. Józef Osés Sáinz
 • conf. Juliusz Mediavilla Consejero
 • conf. Félix Ugalde Irurzu
 • conf. Józef Maria Ruiz Martínez
 • conf. Fulgencjusz Calvo Sánchez
 • conf. Honoriusz Carracedo Ramos
 • conf. Wawrzyniec Proaño Cuesta
 • conf. Epifanio Sierra Conde
 • conf. Abilio Ramos y Ramos
 • conf. Zachariasz Fernández Crespo
Film o błogosławionych męczennikach w języku hiszpańskim.

 

Strona XLVI Kapituły Generalnej

Kuria Generalna uruchomiła stronę z informacjami o XLVI Kapitule Generalnej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to będzie miało miejsce w Rzymie w Domu Generalnym w dniach 9 września – 7 października. Więcej informacji można przeczytać na stronie: http://capitulum.passiochristi.org/ (j. włoski, angielski i hiszpański).