Uroczystość św. Pawła od Krzyża

Dzisiejsze nieszpory w całym Zgromadzeniu Pasjonistów rozpoczynają obchód uroczystości Założyciela. Urodził się on w 1694 roku w miejscowości Ovada (Piemont). W latach młodości pomagał ojcu w pracy kupieckiej. Powołany przez Boga, by naśladować przykład Chrystusa ukrzyżowanego, w roku 1720 przywdział habit pokutny, oddając się całkowicie ascezie i działalności apostolskiej. Na kapłana został wyświęcony przez Benedykta XIII w Rzymie, gdzie czasowo oddawał się posłudze chorym. Udawszy się razem ze swym bratem,  o. Gianbattistą od św. Michała Archanioła, do samotni na Monte Argentario, założył pod wpływem Bożego natchnienia Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, którego głównym celem jest rozważanie i głoszenie męki i śmierci Pana Jezusa. Mając na uwadze ten sam cel, powołał instytut zakonnic Męki Pańskiej o charakterze kontemplacyjnym. Niezmordowany jako głosiciel słowa krzyża, ukochany przełożony Zgromadzenia, wspaniały wzór pokuty i kontemplacji, światły kierownik duchowy, jest uważany za największego mistyka XVIII wieku. Zmarł w Rzymie 18 października 1775 roku.

Zachęcamy do lektury fragmentu książki o. Adolfo Lippiego CP „Mistico ed evangelizzatore San Paolo della Croce”, poświęconego ostatnim miesiącom życia św. Pawła od Krzyża.

 

List Ojca Generała

Przed Uroczystością św. Pawła od Krzyża – Założyciela Zgromadzenia Pasjonistów publikujemy list o. Joachima Rego CP – Przełożonego Generalnego Zgromadzenia.

Do wszystkich moich Braci w Zgromadzeniu, do Sióstr Pasjonistek i świeckich z Rodziny Pasjonistowskiej.

Ponieważ zbliżamy się do uroczystości naszego Założyciela – św. Pawła od Krzyża, chcę pozdrowić was wszystkich i zapewnić o mojej pamięci i modlitwie, gdy razem wspominamy dar naszego Założyciela i szczególny charyzmat, którym powierzył nam żyć i kierować się w naszym życiu i misji.

Kiedy kieruję do was słowa tego pozdrowienia, jestem świadomy mojego nowego powołania. Jako 24-ty następca św. Pawła od Krzyża mam służyć Jego Zgromadzeniu. Wezwanie to, które moim zdaniem pochodzi od Boga, zostało mi udzielone dzięki rozeznaniu moich braci podczas ostatniej Kapituły Generalnej. Czuję się niezmiernie onieśmielony prośbą o przewodzenie i służbę Zgromadzeniu w tym momencie naszej historii.

Dziękuję wam wszystkim za gratulacje, życzenia i zapewnienia o modlitwie, które otrzymałem od mojego wyboru. Wszystkie one, wraz ze słowami zachęty i pociechy, był dla mnie źródłem wielkiej siły. Przepraszam, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdą wiadomości z osobna i proszę o wyrozumiałość – przyjmijcie proszę moje podziękowania zawarte w tym liście.

Zaczynając moją posługę Przełożonego Generalnego, doświadczam ogromnego wsparcia w modlitwie, dlatego szczególnie, kiedy świętujemy uroczystość naszego Założyciela, błagajmy o Jego ducha i orędownictwo do odnowienia naszego powołania i misji do głoszenia Męki Jezusa jako „wielkiego i przemożnego działania Bożej miłości”. Kontemplacja Męki Jezusa jest niesamowicie potężna i uzdrawiająca – daje nam siły, aby realizować naszą misję ze współczuciem i głosić orędzie prawdziwej nadziei w pocieszeniu i bezpieczeństwie, jakie daje sam Bóg. Św. Paweł od Krzyża, zawsze zachęcał nas, aby nie dać się sparaliżować przez strach, ale by „zanurzyć się w morzu Bożej miłości” pewnym, że bezpiecznie spoczniemy w miłujących rękach Boga. W tym świątecznym dniu módlmy się, o ten sam dar wiary i ufności, które popchnęły św. Pawła do przeżywania swojego powołania w wierności i prawdzie.

Pozdrawiam w szczególny sposób wszystkich naszych braci i siostry z Rodziny Pasjonistowskiej, którzy jednoczą się z Męką Chrystusa w swoim życiu, zwłaszcza tych cierpiących z powodu głoszenia prawdy i sprawiedliwości, jak również doświadczających cierpienia fizycznego i psychicznego w tym czasie. Możecie być pewni, że siłę i uzdrowienie znajdziecie w Męce Jezusa. Niech Bóg udzieli też światła i pokoju niedawno zmarłym, a tych, którzy smucą się z powodu ich odejścia niech pocieszy Matka Boża Bolesna.

Uroczystość Świętego Pawła od Krzyża (19 października 2012)

o. Joachim Rego CP – Przełożony Generalny

tłum. ŁA

Zmarł o. Czesław Duda CP

Z żalem zawiadamiamy, że w szpitalu w Kinszasie (Demokratyczna Republika Konga) zmarł ojciec Czesław Duda. Od 29 lat ten misjonarz apostołował w Kongo.

Ojciec Czesław, urodził się 14 października 1949 roku. W roku 1973 złożył pierwszą profesję zakonną w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa i osiem lat później, po ukończeniu studiów teologicznych w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie (7 VI 1981) . Już podczas studiów zainteresował się misjami odpowiadając pozytywnie na propozycję Ojca Generała, aby polscy pasjoniści pomogli pasjonistom belgijskim w Zairze. W sierpniu 1983 r. razem z grupą belgijskich pasjonistów wyjechał do ówczesnego Zairu i zaczął pracować w diecezji Czumbe w regionie Kasai-Oriental. Po opuszczeniu przez Belgów placówek misyjnych, pozostał w Kongo jako ostatni biały pasjonista. Całe jego życie było poświęcone sprawie misji. Jako jedyny biały człowiek znał język otelela, którym posługuje się 6 milionowe plemię Telela. Kochał swoich braci, kochał ich język, historię i kulturę.

W każdym powołaniu misyjnym związanym z wyjazdem do Afryki czy na inny egzotyczny kontynent jest ukryte trochę chęci skosztowania przygody i odrobina idealizmu. Młodego gna ciekawość świata, ciekawość ludzi, odmienności kultur. Nie zdaje sobie sprawy ze skali trudności i zagrożeń. Pierwsze lata pracy misyjnej rozwiewają te młodzieńcze zapały. Powołanie weryfikuje się, oczyszcza z typowo ludzkich elementów. I dopiero wtedy dokonuje się zasadniczy wybór – wracać czy zostać i dzielić z tymi ludźmi swoje własne życie. Najważniejsze jest to, by stać się „jednym z nich” i w ich konkretnej rzeczywistości głosić orędzie zbawcze Chrystusa. Z biegiem lat powołanie oczyszcza się jeszcze bardziej i misjonarz wchodzi w zaangażowanie nadprzyrodzone, które jest najistotniejsze. We mnie dokonała się przemiana sposobu myślenia o człowieku jako takim. Zacząłem dostrzegać ogromne wartości – ludzkie i Boże – w Afrykańczykach. Misjonarz jedzie do nich po to, aby ich nawracać, a tymczasem okazuje się, że zastaje tam bogatą kulturę, bardzo wrażliwych ludzi, którzy czasami są bardziej moralni, lepiej czujący to, co piękne w człowieku, niż Europejczycy. Wtedy zaczyna się zwracać większą uwagę na sposób i jakość głoszenia Ewangelii, ponieważ w Afryce trzeba być bardziej świadkiem miłości Bożej wśród ludzi niż głosicielem ideologii chrześcijańskiej.

Wywiad udzielony przez o. Czesława dla dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”

Wspomnienie św. Innocentego, męczennika

Święty Innocenty od Niepokalanej (Emanuel Canoura Arnau) urodził się 10 marca 1887 roku w Santa Lucia del Valle de Oro w diecezji Mondonedo (Hiszpania). Będąc pasjonistą od 27 lipca 1905 roku, a kapłanem od 20 września 1913, z wielkim zaangażowaniem poświęcał się posłudze kapłańskiej w różnych wspólnotach swojej prowincji zakonnej (SANG). Kiedy podczas rewolucji hiszpańskiej w 1934 roku odprawiał Mszę świętą w Kolegium Braci Szkolnych w Turon, został wraz ze wspólnotą ośmiu braci uwięziony przez wrogów religii. Rozstrzelano ich 9 października tegoż roku. Został kanonizowany 21 listopada 1999 roku, przez Jana Pawła II

Strona moblina

Przy okazji ostatniej aktualizacji strony, zadbaliśmy o poprawne jej wyświetlanie na urządzeniach mobilnych takich jak telefony i tablety. Wielkość wyświetlanego tekstu powinna automatycznie dostosowywać się do trybu obsługiwanego przez urządzenia z małymi wyświetlaczami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i zachęcamy do odwiedzin.

Wspomnienie bł. Izydora, zakonnika

Izydor De Loor, w Zgromadzeniu Pasjonistów zwany „od świętego Józefa”, urodził się 18 kwietnia 1881 roku w wiosce Vrasene, we wschodniej Flandrii. Będąc synem rolników, z przyjemnością zajmował się pracą w polu aż do chwili, kiedy został powołany przez Boga i w wieku 26 lat rozpoczął nowicjat u pasjonistów w Ere jako brat. Śluby złożył 13 września 1908 roku. Ofiarował swoją pokorną pomoc w różnych wspólnotach, prowadząc głębokie życie modlitwy i pokuty zgodnie z duchem Zgromadzenia. W roku 1911 stracił prawe oko na skutek infekcji nowotworowej. Swoją miłością i prostotą, a zarazem roztropnością i skupieniem wzbudzał podziw zarówno u własnych braci, jak i u wiernych, którzy go poznali. Wycieńczony zapaleniem opłucnej i chorobą nowotworową, po miesiącu strasznych cierpień oddał duszę Bogu 6 października 191.6 roku, mając 35 lat życia i 8 lat życia zakonnego. Zwany był przez wszystkich „dobrym Bratem” i „Bratem od woli Bożej”. Jan Paweł II włączył go w poczet błogosławionych w dniu 30 września 1984 roku.

Nowa Kuria Generalna

Po wyborze Generała ojcowie kapitulni dokonali wyboru konsultorów, którzy będą służyć radą i pomocą Przełożonemu Generalnemu. Przed rozpoczęciem tego zadania poproszono ojca Joachima Rego, by przedstawił swoje oczekiwania odnośnie współpracowników. Nie przedstawił on listy kandydatów na konsultorów ale zaprezentował listę cech, którymi powinni odznaczać się ludzie biorący odpowiedzialność za Zgromadzenie.

Nowa konsulta:

  • Ojciec Augusto Canali CP z Prowincji Kalwarii (Brazylia) – pierwszy konsultor
  • Ojciec Denis Travers CP z Prowincji Ducha Świętego (Australia)
  • Ojciec Antonio Maria Munduate Larrea CP z Prowincji Świętej Wiary (Kolumbia)
  • Ojciec Michael Ogweno CP z Wikariatu Naszej Pani, Matki Afryki (Botswana, Południowa Afryka i Zambia)
  • Ojciec Giuseppe Adobati CP z Prowincji Niepokalanego Serca Maryi (Włochy)
  • Ojciec Sabinus Lohin CP della Provincia z Prowincji Naszej Pani, Matki Pokoju (Indonezja)

Te Deum laudamus!

W dniu dzisiejszym, delegaci Zgromadzenia Pasjonistów zebrani na XLVI Kapitule Generalnej wybrali Przełożonego Generalnego, którym został o. Joachim Rego CP, dotychczasowy prowincjał Prowincji Ducha Świętego w Australii. Ojciec Joachim urodził się w Yangon w Birmie, dnia16 sierpnia1954. Profesję zakonną złożył 17 stycznia 1976 r., a święcenia kapłańskie przyjął 28 listopada 1981. Będzie kierował Zgromadzeniem Męki Jezusa Chrystusa przez najbliższych sześć lat.

Polecamy go modlitwie, by otwarty na działanie Ducha Świętego podołał złożonej na jego barkach odpowiedzialności za rozwój i kontynuację działa Św. Pawła od Krzyża.

Jubileusz XXXV-lecia koronacji

W minioną niedzielę, 23 września, przasnyscy pasjoniści wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi obchodzi uroczystości rocznicowe trzydziestopięciolecia koronacji obrazu Matki Bożej. Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił homilię J. E. Ks. Abp. Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. W uroczystościach wziął również udział Pasterz Diecezji płockiej Ks. Bp. Piotr Libera.

To wydarzenie stało się okazją do przypomnienia roli Maryi w życiu Kościoła – także tego lokalnego, który gromadzi się już od czterech wieków przed łaskami słynącym wizerunkiem Niepokalanej Przewodniczki z Przasnysza.

Z niezwykłą historią przasnyskiego sanktuarium można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.sanktuarium-przasnysz.pl

Ad maiorem Dei gloriam.

W czwartek, 20 września na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona doktoratu o. Vitalija Slobodiana CP. Swoją rozprawę poświęcił on obrzędowości ludowej związanej z liturgią pogrzebową na terenie dekanatu kamienieckiego na Podolu. Dysertacja została bardzo dobrze oceniona, a recenzenci i promotor wyrazili nadzieję na kontynuowanie przez doktoranta pracy naukowej w dziedzinie liturgiki.

Ojcu Vitalijowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy duszpasterskiej i naukowej na większą chwałę Bożą.