XLVI Kapituła Generalna

Dziś rozpoczyna się XLVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Podczas najbliższych dni, zebrani w Rzymie delegaci wszystkich prowincji wybiorą nowe władze zgromadzenia na sześcioletnią kadencję oraz będą zastanawiać się nad istotnymi sprawami dotyczącymi życia i misji pasjonistów. Jako temat przewodni zaproponowano hasło: „Świat Pasjonistów to solidarność i misja”.

Bieżące informacje dotyczące kapituły można znaleźć na stronie: http://capitulum.passiochristi.org/?lang=en

Boże, nasz Ojcze, który w Twojej nieskończonej miłości posłałeś Twego Syna
Jezusa, aby był naszym bratem i Zbawicielem dając za nas Swe życie, spraw
aby Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie były dla nas źródłem wszelkiej
mądrości i łaski.
Ty natchnąłeś św. Pawła od Krzyża, aby zapoczątkował nowe Zgromadzenie,
by zachować w świecie żywe wspomnienie Męki naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Prosimy Cię, abyś podtrzymywał w nas jego ducha tak, abyśmy,
odnowieni, mogli skutecznie głosić Mądrość Krzyża.
Duchu Święty, zstąp na nas, kieruj naszymi przygotowaniami, oświeć nasz
dialog i rozeznanie w okresie, gdy zbliża się najbliższa Kapituła Generalna.
Panie Jezu, daj nam przeżywać Kapitułę sercem otwartym na pragnienie
budowania Twego Królestwa, myślą otwartą na słuchanie Twojego słowa i
tego, co mówią nasi bracia i siostry, z wolą otwartą na rozeznanie i na decyzje,
które podejmiemy.
Spraw, aby Kapituła Generalna była dla nas doświadczeniem jedności, abyśmy
mogli wszyscy być jednością. Kieruj nami, gdy staramy się zbudować większą
solidarność z innymi i z rozmaitymi częściami Zgromadzenia. Wspieraj nas w
realizowaniu solidarności skutecznej i konkretnej. Bądź z nami, Boże Ojcze,
abyśmy mogli odnowić nasze Zgromadzenie i tak dawać światu wciąż nowe
świadectwo.
Zawierzamy Kapitułę opiece Matki Bożej Bolesnej, św. Pawła od Krzyża,
naszego ojca i założyciela, Świętych pasjonistów i wszystkich z Rodziny
pasjonistów, którzy żyją w niebie.
Polecamy się, Panie, także modlitwom naszych braci i sióstr, zakonnic i
świeckich, aby byli wierni naszemu charyzmatowi i abyśmy byli zdolni podjąć
na Kapitule decyzje, które pozwolą umocnić życie braterskie we wspólnotach i
misję do świata dzisiejszego i przyszłego, dla której powołałeś nas do bycia
pasjonistami. Prosimy Cię o to przez Chrystusa naszego Pana.
Amen.

 

Tendopoli – młodzi u św. Gabriela

Tradycyjnie już w drugiej połowie sierpnia do sanktuarium w Isola del Gran Sasso przybywają młodzi z całych Włoch i nie tylko, by przez cztery letnie dni w cieniu masywu Gran Sasso spotkać się ze świętym tak bliskim ich sercom. Święty Gabriel zaprasza, aby w oddaleniu od codziennego zgiełku i gwaru odnaleźć na nowo przyjaźń z Bogiem, radość i sens życia oraz nauczyć się wsłuchiwania w Boże Słowo przez medytację i modlitwę.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się 21 sierpnia o godzinie 18.30, a przyświecać mu będzie hasło: „Młodzieńcze… Ten świat jest dla Ciebie!”. „Namiotowisku” towarzyszyć będą liczne spotkania z ludźmi świata kultury, świadectwa wiary oraz koncerty. Zlot zakończy się 25 sierpnia Mszą Św., której będzie przewodniczył kard. Angelo Comastri – wikariusz generalny Państwa Watykańskiego.

Więcej informacji: tendopoli.it

Nowe publikacje

W ostatnim czasie ukazały się dwie nowe pozycje książkowe dotyczące św. Gemmy Galgani – postaci związanej z naszym zgromadzeniem.

Pierwsza publikacja „Św. Gemma Galgani. Życiorys i modlitwy” autorstwa o. Enrico Zoffoli CP została wydana nakładem wydawnictwa Verbinum i można ją nabyć pod adresem:

http://www.verbinum.pl/product.php?id_product=256

Losy św. Gemmy Galgani to fenomen życia duchowego w czasach, w których religia kojarzyła się przede wszystkim z kodeksem moralnym i obyczajowym. Młoda toskańska mistyczka reprezentuje duchowy, nadprzyrodzony wymiar religii, żywą relację z Chrystusem, który wypełnił całe jej serce. Być może dlatego jest ona dzisiaj osobą budzącą żywe zainteresowanie – także wśród młodzieży i osób, które próbują ożywić i pogłębić pobożność osobistą. Również wiele osób w Polsce chciałoby ją lepiej poznać, zaprzyjaźnić się z nią i od niej się uczyć, że życie świeckiej chrześcijanki nie jest ani mniej wartościowe, ani mniej głębokie niż tych, którzy realizują swe powołanie w ramach instytucji życia konsekrowanego. (Materiały promocyjne)

Druga pozycja stanowi kontynuację pierwszej i zawiera pisma samej Mistyczki z Lucca. „Autobiografia i Dziennik” to niezwykłe świadectwa cudów, których Bóg dokonał w św. Gemmie Galgani. Książka została wydana przez Fundację Żywe Słowo i jest dostępna pod adresem:

http://www.zyweslowo.pl/?1,sw-gemma-galgani-autobiografia-dziennik

Kościół wyniósł do chwały ołtarzy wiele osób, aby dać przykład do naśladowania braciom i siostrom, którzy kroczą przez ziemię w pielgrzymce wiary na spotkanie z Jezusem Chrystusem w domu Ojca. Poznanie życia świętych Pańskich przybliża nam tajemnicę Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Ci niezwykli świadkowie wiary ukazują, że życie ludzkie przeżywane w komunii z Bogiem ma wielki sens. Stosowanie nauki Chrystusa daje szczęście doczesne, a po śmierci i wieczne. Wiąże się jednak wielokrotnie z ofiarą, wyrzeczeniem, ascezą, walką z pokusami, nawróceniem, jednym słowem: tym wszystkim, co Kościół proponuje każdemu człowiekowi, aby ściślej zjednoczyć się z Głową Kościoła, Synem Człowieczym.

 

Warto poznawać życie niezwykłych świadków wiary, przez których wstawiennictwo publicznie można zanosić prośby do Boga. Jedną z owych osób jest św. Gemma Galgani (1878–1903), nazywana dziewicą z Lukki bądź dziewicą lukkijską (wł. la vergine lucchese). Kim jest ta dwudziestopięcioletnia Święta, związana duchowo ze zgromadzeniami pasjonistowskimi, która budzi coraz większe zainteresowanie również i w Polsce? Oprócz licznych życiorysów, których lektura sprawia, że bardziej możemy poznać św. Gemmę, źródłem zacieśnienia zażyłości z nią jest poznanie tego, co napisała. (z Przedmowy)

Rekolekcje powołaniowe

Dobiegły właśnie końca rekolekcje powołaniowe. W tym roku osoby pragnące poznać bliżej nasze zgromadzenie, gościł klasztor w Sadowiu, gdzie przez trzy lipcowe dni uczestnicy w cieniu Golgoty zapoznawali się z rytmem klasztornego życia. Nie zabrakło też spotkań z zakonnikami z dłuższym i krótszym stażem – w Sadowiu znajduje się bowiem dom nowicjatu.

Poprzez codzienną Eucharystię i modlitwę rekolektanci mogli nie tylko zebrać nowe doświadczenia, ale przede wszystkim rozeznawać swoje życiowe powołanie.

Wszystkim uczestnikom życzymy obfitości Bożych darów i światła Ducha Świętego przed podjęciem tak ważnych dla nich decyzji.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
Pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
Co dla mnie zamierzyłeś
Jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
I chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach.

Amen.

 

Nicefor Diaz Tejerina i towarzysze

Obchodzimy dziś w naszym zgromadzeniu wspomnienie męczenników z czasów hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) Nicefora od Jezusa i Maryi i 25 towarzyszy. Wspólnota pasjonistów z Daimiel absolutnie nie angażowała się w działalność jakichkolwiek lokalnych frakcji czy partii politycznych, niezależnie od ich koloru cz opcji. Jej większość stanowili młodzi zakonnicy pomiędzy 18 a 21 rokiem życia, którzy przez studia i modlitwę przygotowywali się do przyszłej pracy misjonarski w dalekiej Ameryce. Około północy z 21 na 22 lipca 193 r. wraz ze swoim przełożonym prowincjalnym, Niceforem Diazem, zostali usunięci z klasztoru. Przewidując taki obrót sprawy, wcześniej zebrali się w kościele dla odbycia ostatniej spowiedzi, przyjęcia komunii św. i wysłuchania pouczenia ojca przełożonego, który miał im wówczas powiedzieć:

Mieszkańcy Kalwarii! Oto wasze Getsemani! Natura powalona na ziemię w przewidywaniu Kalwarii trwoży się i lęka. Jezus jednak jest z nami. On sam nas podtrzymuje i umacnia. Niedługo staniemy przed Chrystusem. Mieszkańcy Kalwarii! Odwagi w umieraniu dla Chrystusa!

Tej samej nocy uzbrojony oddział wygnał zakonników z kla­sztoru, zakazując im pod karą śmierci powrotu do Daimiel. Zakonnicy podzielili się na grupy i odtąd rozpoczęła się ich droga krzyżowa. W różnym czasie i w różnych miejscach zostali zabici – zawsze jednak z powodu jednego „przestępstwa” – dlatego, że zostali wierni swemu powołaniu zakonnemu.

Pierwsza grupa poniosła męczeńską śmierć nazajutrz po opuszczeniu klasztoru dnia 23 lipca.

Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi 1 października 1989 roku.

Męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistarz przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje Go w przelaniu krwi, uważa Kościół za dar szczególny i najwyższą próbę miłości. – Konstytucja Lumen Gentium (nr 42)

Ten dar ze swojego życia wraz z Niceforem Diaz złożyli:

 • o. German Pérez Jiménez
 • o. Ildefons García Nozal
 • o. Filip Valcobado Granado
 • o. Jan Piotr Bengoa Aranguren
 • o. Piotr Largo Redondo
 • o. Justynian Cuesta Redondo
 • br. Paweł Maria Leoz Portillo
 • br. Benito Solana Ruiz
 •  br. Anacario Benito Lozal
 • br. Filip Ruiz Fraile
 • conf. Eufrasio de Celis Santos
 • conf. Murilio Macho Rodríguez
 • conf. Tomasz Cuartero Gascón
 • conf. Józef Maria Cuartero Gascón
 • conf. Józef Estalayo García
 • conf. Józef Osés Sáinz
 • conf. Juliusz Mediavilla Consejero
 • conf. Félix Ugalde Irurzu
 • conf. Józef Maria Ruiz Martínez
 • conf. Fulgencjusz Calvo Sánchez
 • conf. Honoriusz Carracedo Ramos
 • conf. Wawrzyniec Proaño Cuesta
 • conf. Epifanio Sierra Conde
 • conf. Abilio Ramos y Ramos
 • conf. Zachariasz Fernández Crespo
Film o błogosławionych męczennikach w języku hiszpańskim.

 

Strona XLVI Kapituły Generalnej

Kuria Generalna uruchomiła stronę z informacjami o XLVI Kapitule Generalnej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to będzie miało miejsce w Rzymie w Domu Generalnym w dniach 9 września – 7 października. Więcej informacji można przeczytać na stronie: http://capitulum.passiochristi.org/ (j. włoski, angielski i hiszpański).

N.M.P. Matki Świętej Nadziei

Matka Świętej Nadziei

Każdego roku 9 lipca w Zgromadzeniu Pasjonistów obchodzi się wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Świętej Nadziei.

Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej „Lumen Gentium” stwierdza, że Maryja jest dla pielgrzymującego Ludu Bożego „znakiem niezawodnej nadziei„. W nabożeństwie do Dziewicy Maryi zawsze pozdrawiano Ją jako „naszą nadzieję„, a liturgiczne uroczystości maryjne, zwłaszcza uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, podkreślają macierzyńską rolę Maryi jako „nadziei i jutrzenki zbawienia świata„.

Kult do Najświętszej Maryi Panny jako Matki Świętej Nadziei rozwijał się w Zgromadzeniu Pasjonistów od samego początku. Był on rozpowszechniany zwłaszcza przez wielkiego misjonarza o. Tomasza Struzzieriego, późniejszego biskupa, który nosił przy sobie Jej wizerunek w czasie misji. Później o. Jan Chrzciciel, następca św. Pawła od Krzyża, zadbał o to, by wydrukować całą serię takich wizerunków. Stały się one ozdobą pokojów naszych zakonników pragnących kierować ku nim wzrok i prosić Maryję o pomoc we własnych potrzebach duchowych. Nadzieją, jaką Maryja Panna wskazuje i do jakiej wzywa, jest krzyż, który Dzieciątko Jezus trzyma w ręce jako znak swojej miłości okazanej nam aż po śmierć na krzyżu.

Czytaj więcej:
Artykuł o. Damiana Wojtyski CP „Maria – Matka Świętej Nadziei. Jej kult i jego promocja w zgromadzeniu pasjonistów”

 

Święcenia Kapłańskie

Dnia 2 czerwca o. Paweł Wójcik CP wraz z 21 diakonami Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymał w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, święcenia kapłańskie z rąk J.E. ks. kard. Kazimierza Nycza.

Następnego dnia w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej odprawił swoją Msze Świętą prymicyjną w rodzinnej parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu.

Nowo wyświęconemu kapłanowi życzymy Bożego Błogosławieństwa na drodze kapłańskiego posługiwania.

Galeria zdjęć z Mszy prymicyjnej:

http://www.sanktuarium-przasnysz.pl/galeria/foto/msza-prymicyjna/