Maj 27 2017

Rekolekcje powołaniowe

Serdecznie zapraszamy osoby rozeznające swoje powołanie i zainteresowane naszym Zgromadzeniem na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w naszym klasztorze w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. Skorupki 3  w dniach od 7 do 10 czerwca 2017 r. Początek w środę o godzinie 18.00, a zakończenie przewidziano w sobotę po południu. Wszelkich informacji udziela referent powołań o. Łukasz Nawotczyński CP

tel. 605 068 097

e-mail: powolaniapassio@gmail.com — nowy adres @

 

Zgłoszenia o. Łukasz przyjmuje do  6 czerwca.

Prosimy zabrać ze sobą brewiarz (jeśli ktoś posiada) i Pismo Święte.

Kwi 21 2017

Spotkanie Konfiguracji Karola Houbena w Warszawie

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podjętymi w Monachium. Tegoroczne

spotkanie naszej Konfiguracji odbyło się w dniach 5-7 kwietnia w Warszawie. Uczestniczyli

w nim przewodniczący: o. prow. Mark-Robin Hoogland (Holandia, SPE),

wiceprzewodniczący: o. prow. John Kearns (Wielka Brytania, JOS), o. kons. gen. Denis

Travers (Rzym, Dom Generalny, SPIR), sekretarz: o. Jroen Hoogland (Wielka Brytania,

SPE), inni członkowie z urzędu: o. prow. Frans Damen (Belgia, GABR), o. prow. James

Sweeney (Irlandia, PATR), o. prow. Waldemar Linke (Polska, ASSUM) i o. wiceprow.

Gregor Lentzen (Niemcy, VULN), delegaci: o. kons. Andrzej P. Jakimiak (Polska, ASSUM),

o. kons. Andre De Clercq (Belgia, GABR), o. kons. Brendan McKeever (Irlandia, PATR), o.

kon. Lukas Temme (Niemcy, VULN) oraz goście: o. kons. Krzysztof Zygmunt (Polska,

ASSUM) i filipińscy pasjoniści pracujący w Szwecji: o. Gabriel Baldostamos oraz o. Roberto

Wapaño. Miejscem spotkania był dom rekolekcyjny Instytutu Szensztackiego w Józefowie.

 

Główną treścią spotkania była przyszłość Zgromadzenia w Północnej Europie.

Niektóre prowincje, jak GABR czy JOS odczuwają bardzo wyraźnie potrzebę szukania

rozwiązań prawnych i praktycznych, by zapewnić swym członkom możliwość spędzenia

reszty życia we wspólnotach zakonnych i pod dobrą opieką pielęgniarską i medyczną. GABR

wypracowała już wspólnie z zarządem generalnym Zgromadzenia model nowej formy

prawnej, w jakiej mogłaby istnieć. Inne – PATR, ASSUM czy wiceprowincja VULN – mogą

patrzeć w przyszłość szukając nowych możliwości oddziaływania, nowych form apostolatu.

 

Przed zbliżającą się Kapitułą Generalną konieczna jest ocena działania konfiguracji.

Okazuje się z perspektywy minionych lat, że model wielkich prowincji (MAPRES

obejmująca dawne prowincje włoskie, d. prowincję francuską i d. wiceprowincję portugalską

czy hiszpańskojęzyczna SCOR) nie są rozwiązaniem idealnym, bowiem napotykają wiele

problemów w swym działaniu. Największym jest ich wielkość, która powoduje dystans

między lokalnymi wspólnotami a prowincjałem i zarządem prowincji. Także nasza

konfiguracja musi dokonać oceny swego stanu i perspektyw. W tym celu powstała komisja,

która opracuje stosowny dokument, mający być przedmiotem następnego spotkania.

 

O. M.-R. Hoogland przedstawił przebieg i treść kursu dla formatorów

zorganizowanego w Rzymie. Omówiono też szczegóły spotkania formatorów Konfiguracji

Karola Houbena, które odbędzie się w dniach 22-25 maja 2017 r. w Sadowiu (Polska,

ASSUM). Organizatorem tego spotkania ze strony polskiej prowincji jest o. Krzysztof

Zygmunt.

 

Konfiguracja wybrała na miejsce o. J. Hooglanda nowego sekretarza. Został nim o.

Radosław C. Mucha (Polska, ASSUM). Następne spotkanie odbędzie się w maju 2018 r. w

Crossgar (Irlandia Północa, PATR).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mar 09 2017

Zmarł o. Józef Kopeć CP (19.03.1953 – 08.03.2017)

Ojciec Józef od Matki Bożej Różańcowej, Kopeć , kapłan ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa zmarł dnia 8 marca 2017 roku. Urodził się jako syn Franciszka i Heleny, w dzień św. Józefa , 19.marca 1953 roku, w Czechowicach Dziedzicach. Wstąpił do zakonu 15.08.1973 roku, 10 dni potem obłóczony w habit zakonny, pierwsze śluby zakonne złożył 26.08.1974 roku, a profesję wieczystą złożył 26. 08.1977 roku. Przyjął sakrament kapłaństwa w Warszawie 1 czerwca 1980 roku. Przez wiele lat był katechetę w Rawie Mazowieckiej, a potem w Sadowiu. Na początku lat 90-tych ub. wieku, pełnił funkcję wikariusza klasztornego w Sadowiu – Golgocie. Swe ostatnie lata spędził w klasztorze w Sadowiu propagując różaniec wśród osób świeckich, zakładał wiele kółek różańcowych. W ostatnich swych latach widziany był zawsze z różańcem, w tej modlitwie powierzał swe trudne sprawy i choroby, na które ostatnio cierpiał.

RIP

jkopec jkopec2

Mar 05 2017

Droga krzyżowa – nowa antologia

Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa ogłasza publikację książki pt.

Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań (red. o. R.S. Pujsza CP).

Książka jest kontynuacją dzieła śp. prof. J.J. Kopcia CP. Prawie wszystkie rozważania zostały opublikowane po raz pierwszy.

Współwydawcą dzieła jest Fundacja Żywe Słowo, wydawca dzieł św. Gemmy Galgani w języku polskim.

http://www.zyweslowo.pl/?23,-via-crucis-droga-krzyzowa-historia-i-duchowosc-nabozenstwa-oraz-antologia-wspolczesnych-rozwazan-red-o-rafal-sebastian-pujsza-cp

droga_krzyzowa

Mar 01 2017

Posługi lektoratu i akolitatu

25 lutego, w II dzień Triduum przed uroczystością św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej dwaj nasi współbracia otrzymali posługi. Kleryk Grzegorz Mossakowski został akolitą, a kleryk Arkadiusz Gałka lektorem. Posług udzielił o. Waldemar Linke, Prowincjał pasjonistów. Słowo Boże wygłosił o. Andrzej Jakimiak, Dyrektor kleryków. Naszym współbraciom życzymy Bożego Błogosławieństwa i wielu radości ze służby, którą będą pełnić w dalszej drodze swojej formacji zakonnej.

 

IMG_20170225_180424 IMG_20170225_180428 IMG_20170225_181704 IMG_20170225_183514 IMG_20170225_183523 IMG_20170225_183526 IMG_20170225_183528 IMG_20170225_183542 IMG_20170225_183610 IMG_20170225_183613 IMG_20170225_183736 IMG_20170225_183739 IMG_20170225_185846 IMG_20170225_185858 IMG_20170225_190135 IMG_20170225_190141 IMG_20170225_190208

Lut 17 2017

Nowa książka z serii Ambona Słowa Krzyża

Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa ogłasza publikację książki autorstwa o. prof. Marka Sokołowskiego SJ W drodze ku światłu. Refleksje wielkopostne z serii Ambona Słowa Krzyża (tom 4).

Współwydawcą jest Fundacja Żywe Słowo z Warszawy, wydawca dzieł Świętej Gemmy Galgani w języku polskim.

 

http://www.zyweslowo.pl/?22,marek-sokolowski-sj-%E2%80%9Ew-drodze-ku-swiatlu-refleksje-wielkopostne%E2%80%9D

 

Wdrodze

Lut 12 2017

Szkoła Mądrości Krzyża podsumowuje pierwszy semestr

Szkoła Mądrości Krzyża, która działa przy Katedrze Teologii Krzyża i Duchowości

Pasyjnej bł. Eugeniusza Bosiłkowa CP Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie,

zakończyła pierwszy semestr swych zajęć. Złożyły się na nie wykłady biblijne pod tytułem

„Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym” prowadzone przez o. Waldemara

Linke CP oraz medytacje prowadzone przez o. Andrzeja P. Jakimiaka CP, o. Rafała S. Pujszę

CP i o. Jakuba Barczentewicza CP. W zajęciach brała udział grupa ok. 45 osób, które słuchały

wykładów, medytowały, dzieliły się swymi przemyśleniami zadając pytania i przesyłając

odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego zajęcia.

 

Uczestnicy zajęć I semestru Szkoły Mądrości Krzyża w dniu 17 lutego 2016 r.

otrzymają dyplomy poświadczające ich zaangażowanie w pogłębianie swej wiedzy i formacji

duchowej. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – uczelni, która objęła

swym patronatem Szkołę – ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, wręczy te dokumenty podczas

Mszy Świętej, która zostanie odprawiona o godz. 18 00 w kaplicy Klasztoru Pasjonistów p.w.

św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej przy ul. Zamienieckiej w Warszawie. Po uroczystości

odbędzie się spotkanie uczestników zajęć z Księdzem Rektorem i Wspólnotą zakonną

pasjonistów, która wzięła na siebie zadanie prowadzenia Szkoły.

 

W II semestrze tego roku akademickiego o. dr Krzysztof Zygmunt CP będzie

prowadził kurs z teologii duchowości zatytułowany „Czy możemy cierpieć z Jezusem?”.

Przedstawi w nim szeroką panoramę duchowości i mistyki pasyjnej. Zajęcia II semestru

zaczynają się 10 marca 2017 r. o godz. 18 45 .

 

W przyszłym roku semestr zimowy poświęcony będzie tematyce prześladowań

chrześcijan na świecie i poprowadzi go ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło, dyrektor

organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz ze swymi najbliższymi współpracownikami:

ks. dr. Marcinem Dąbrowskim oraz ks. dr. Mariuszem Boguszewskim. Semestr letni

poświęcony będzie tematyce pasyjnej w teologii dogmatycznej, a zajęcia poprowadzi ks. dr

Janusz Strojny, znany jako autor książki p.t. „Aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża”

wydanej w Wydawnictwie Sióstr Loretanek w 2012 r.

 

Osoby zainteresowane zajęciami w Szkole Mądrości Krzyża w celu uzyskania

informacji mogą kontaktować się z Sekretariatem (telefon: +48 537 664 650; e-mail:

sekretariatSMK@gmail.com).

Sty 17 2017

Międzynarodowe zawody na terenie… Parafii

Tak, tak. Międzynarodowe zawody na terenie  obsługiwanej parafii przez Ojców Pasjonistów w Wiśle.

Skocznia Narciarska w Wiśle Malince powstała w 1933 roku na terenach Lasów Państwowych. Jej pierwszym rekordzistą był skoczek Śląskiego Klubu Sportowego Mieczysław Kozdruń, który uzyskał odległość 41 metrów. Początkowo cała konstrukcja skoczni była drewniana. Na przełomie lat skocznia była dwukrotnie modernizowana: w 1953 i 1970 roku. Powstała nowa wieża sędziowska, a rozbieg wykonano ze stali. Nowy punkt konstrukcyjny wynosił 105 metrów. Po rozbudowie skoczni odbywało się na niej wiele konkursów w międzynarodowej obsadzie. Rekordzistami skoczni byli m.in. Stanisław Marusarz, Antoni Wieczorek, Władysław Tajner, Zdzisław Hryniewiecki. Pierwszy granicę 100 metrów przekroczył Janusz Malik. 23 lutego 2001 roku odbyły się ostatnie na tym obiekcie zawody – Mistrzostwa Polski Seniorów. Wtedy to padł ostatni rekord na „starej” Malince, który ustanowił, skokiem na 112,5 metra, Wojciech Skupień.

Pierwsze międzynarodowe zawody na skoczni  odbyły się w lutym 2009 roku – był to Puchar Kontynentalny. W 2010 roku po raz pierwszy w historii na skoczni w Wiśle-Malince odbyły się konkursy FIS Grand Prix. Pierwszy konkurs wygrał  Adam Małysz. Historyczne, pierwsze zawody prestiżowego Puchar Świata zostały przeprowadzone 9 stycznia 2013 roku. Od tej pory co roku zimą i latem na skoczni odbywają się zawody najwyższej międzynarodowej rangi.
Aktualnym zimowym rekordzistą nowego obiektu jest reprezentant Austrii – Stefan Kraft, który podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu Pucharu Świata w Wiśle uzyskał 139 metrów. Natomiast rekord letni w 2013 roku ustanowił Kamil Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski podczas konkursu drużynowego FIS Grand Prix osiągnął odległość 136 metrów.

Dziś Skocznia imienia Adama Małysza jest dumą Wisły. Prócz tytułu drugiej największej skoczni w Polsce, jest to jedyny na świecie obiekt, pod którym w tunelu przebiega trasa samochodowa. Na skocznię można wyjechać wygodnym wyciągiem krzesełkowym i rozkoszować się zapierającym dech w piersiach widokiem okolicy. Na samej górze, w budynku, w którym przygotowują się do skoków zawodnicy, można odpocząć w małej kawiarence, w której zostały zgromadzone pamiątki i zdjęcia związane ze skokami narciarskimi. Ostatnio, przed Olimpiadą w Vancuver, trenował i testował tu swój nowy kombinezon Thomas Morgenstern, który także zachwycony był naszą maliczańską skocznią.

Zobacz relację zdjęciową z mistrzostw świata w skokach narciarskich 2017.
Dane techniczne:
Punkt konstrukcyjny (K): 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 134 m
Długość rozbiegu: 88,2 m
Nachylenie rozbiegu: 35°
Nachylenie progu: 10,5°
Wysokość progu: 3 m
Nachylenie zeskoku: 34,8°
Pojemność trybun: 8 tysięcy miejsc
Rok budowy: 1933
Przebudowy: 1954, 1970, 2004-08

 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 013a 014 015 016 017 018 019020021022023024028031032033035036037

Lis 23 2016

Piszą o nas

Na witrynie internetowej śląska cieszyńskiego, ukazał się artykuł na temat  naszej placówki w Wiśle. Jest to jeden z elementów  programu informacyjnego na temat  Pasjonistów. Zachęcamy do lektury.

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34861,koscioly-slaska-cieszynskiego.html

wisla

Lis 04 2016

Ukazał się życiorys św. Karola Houbena

Krótki życiorys Świętego, wybrane myśli, fragmenty listów, modlitwy oraz świadectwa jego wstawiennictwa do Boga.

Tekst napisał o. Dominik Buszta CP. Redaktorem książki jest o. Rafał S. Pujsza CP, który jest organizatorem wydania bardziej obszernych książek o Świętym z Mount Argus (w przygotowaniu biografia i listy tego świętego).

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką duchową wybitnego duszpasterza, zwłaszcza chorych i cierpiących na duchu i ciele.

Święty Karol od św. Andrzeja (wcześniej John Andrew Houben) urodził się w Munstergeleen (Holandia) 11 grudnia 1821 roku. Podjąwszy decyzję, by poświęcić swe życie Bogu, wstąpił do nowicjatu ojców pasjonistów w Ere (Belgia) w roku 1845 i złożył tam śluby zakonne 10 grudnia 1846 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał 21 grudnia 1850 roku, a w roku 1852 został skierowany do nowego klasztoru pasjonistów w Anglii, gdzie nieco wcześniej zmarł bł. Dominik Bàrberi, człowiek, który wiele się natrudził, aby bracia odłączeni powrócili na łono Kościoła katolickiego. Za przykładem bł. Dominika, apostoła ekumenizmu, także ojciec Karol pracował gorliwie dla dobra dusz i dla jedności Kościoła, najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Irlandii, gdzie zmarł w opinii świętości 5 stycznia 1893 roku, w wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego. Będąc człowiek o głębokim życiu wewnętrznym na wzór założyciela, św. Pawła od Krzyża, i pierwszych pasjonistów, bardziej niż w głoszeniu słowa Bożego wyróżniał się w działalności apostolskiej, udzielając błogosławieństw i spowiadając. Na ołtarze został wyniesiony w dniu 16 października 1988 roku przez św. Jana Pawła II (beatyfikacja), a następnie przez Benedykta XVI w dniu 3 czerwca 2007 roku (kanonizacja).

 

 

http://www.zyweslowo.pl/?17,o-dominik-buszta-cp-%E2%80%9Eswiety-karol-houben%E2%80%9D

 

sw-karol

Starsze posty «

» Nowsze posty