Lis 11 2017

Pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki

28 października nasi klerycy i nowicjusze pod opieką o.Andrzeja Jakimiaka – dyrektora kleryków i
o.Jana Koziatka – mistrza nowicjatu udali się na pielgrzymkę do Gietrzwałdu i Świętej Lipki. W tym
roku przypada 140 rocznica zatwierdzonych przez Kościół objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Klerycy uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej, a następnie w Mszy św. o godz 12, w trakcie
której wysłuchali kazania o wydarzeniach sprzed 140 lat, dotąd rozważanych na tej warmińskiej
ziemii. „Piękna Pani” kilkukrotnie objawiła się dwóm dziewczynkom – trzynastoletniej Justynie i
dwunastoletniej Basi. Prosiła o nawrócenie i codzienną modlitwę różańcową. Objawienia trwały od
27 czerwca do 16 września 1877 roku. Matka Boża mówiła po polsku, potwierdzając w ten sposób
prawo Polaków do własnego kraju. Dziewczynki miały wiele pytań do Maryi, a na każde z nich Matka
Boża odpowiadała pozytywnie, ale dodając za każdym razem: „odmawiajcie różaniec”. Po Mszy św
pielgrzymka udała się do sanktuarium oo. Jezuitów w Świętej Lipce. Wrażenie na klerykach zrobił
przepiękny, barokowy Kościół, położony nad jeziorem Dejnowa który jest celem licznych pielgrzymek
przez cały rok. Święta Lipka nazywana jest często „Częstochową Północy”. Z pewnością jest to jedno z
najpiękniejszych sanktuariów maryjnych na Mazurach.

 

GL01 GL02 GL03 GL04 GL05 GL06 GL07 GL08 GL09 GL10 GL11 GL12 GL13 GL14 GL15 GL16

Lis 03 2017

Konferencja o Św. Pawle od Krzyża

Z okazji 150 rocznicy kanonizacji Św. Pawła od Krzyża zapraszamy na konferencje naukową zorganizowaną przez polską Prowincję Pasjonistów i Katedrę Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

UKSW_Konferencja_swPawel_Plakat_UKSW03_03_press-page-001

Paź 26 2017

Konferencja „Oblicza Krzyża”

W sobotę 21 października w klasztorze Franciszkanów przy ul. Modzelewskiego 98a. w Warszawie odbyła się promocja książki „Via crucis”. Redaktorem tego dzieła zbiorowego jest o.Rafał Sebastian Pujsza CP. Promocja książki była częścią konferencji pasyjno-staurologicznej pt. „Oblicza Krzyża”. Początkiem wydarzenia była Msza św i Droga Krzyżowa po której odbyła się promocja książki „Via crucis”. O. Rafał Pujsza przedstawił owoc swojej pięcioletniej pracy redaktorskiej. Podziękował wszystkim współautorom książki, a także zwrócił uwagę na fakt, że dwoje świętych ze strony tytułowej prezentowanego dzieła dokładnie 150 lat temu zostało kanonizowanych. Zarówno św. Paweł od Krzyża jak i św. Leonard z Porto Maurizio wyróżniali się na tle swojej epoki pobożnością pasyjną, a ich osoby ukazują współczesnym Pasjonistom i Franciszkanom jak ważnym rysem tożsamości obu zakonów jest rozważanie Męki Pańskiej. Uczestnicy konferencji wysłuchali szereg referatów. Czas przemówień rozpoczął o. Zenon M. Styś OFM z Franciszkańskiego Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej. Od strony biblijnej temat Drogi krzyżowej Jezusa w ujęciu ewangelii synoptycznych zaprezentował Prowincjał Pasjonistów o. dr hab. Waldemar Linke CP. Ukazał szereg niuansów w przekazie Ewangelistów, które wszystkie razem tworzą spójną całość i współistnieją w pobożności pasyjnej wiernych. Ks. prof. Jan Perszon z UMK w Toruniu podkreślił rolę krzyża jako symbolu na przestrzeni ubiegłych stuleci. Przywołał postać Krzysztofa Kolumba, który na nowo odkrytym lądzie amerykańskim postawił krzyż. Ukazał też rolę znaku krzyża, którym ludzie wzajemnie błogosławią siebie, a także swoje domy i gospodarstwa. Pani prof. Katarzyna Parzych – Blakiewicz z UWM w Olsztynie w swoim wykładzie przedstawiła świętość jako wspólny cel wszystkich ludzi. W ciekawy sposób ukazała, że właściwym imieniem każdego człowieka jest być umiłowanym przez Boga, który swą miłość w pełni objawił na Krzyżu. Ks. prof. Leonard Fic z UKSW przedstawił rozumienie Krzyża Chrystusa w religiach niechrześcijańskich. Ukazał, że wyznawcy niemal wszystkich religii współczesnego świata uznają postać Jezusa Chrystusa za człowieka o wybitnej mądrości i moralności, choć nie uznali w Nim swojego Zbawiciela. Zrozumienie tych zagadnień może być ważnym elementem ekumenicznym w dzisiejszym świecie. Swoje referaty przedstawili także: o. dr Marcin Wrzos OMI (UAM), o. prof. dr hab. Celestyn Paczkowski OFM (UMK), o. dr Kamil Paczkowski OFM (UAM), o. dr Cyprian Moryc OFM (KUL), o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW).

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Paź 17 2017

Oblicza krzyża – konferencja naukowa w Warszawie (21.10.2017)

OBLICZA KRZYŻA

konferencja naukowa o tematyce pasyjno-staurologicznej połączona z promocją dzieła pt. „Via
crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych
rozważań”, red. R.S. Pujsza CP, Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa – Fundacja Żywe Słowo,
Warszawa 2017, ss. 1056.
Miejsce i czas konferencji:
Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej – Klasztor Franciszkanów,
ul. Modzelewskiego 98a, Warszawa
21 października 2017 r. (sobota)
Patronat:
Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
Organizacja:
Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (OO. Pasjoniści)
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Komitet do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady do Spraw Dialogu Religijnego
Konferencji Episkopatu Polski
Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa
Komisariat Ziemi Świętej w Polsce, Kraków
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW) – przewodniczący
o. Zenon M. Styś OFM
o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Program konferencji
9.00-10.00: Msza Święta i nabożeństwo drogi krzyżowej – Kościół Franciszkanów pw. Matki

Bożej Anielskiej w Warszawie, ul. Modzelewskiego 98a

10.15-10.30 Otwarcie konferencji
– o. Zenon M. Styś OFM, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej
– o. dr hab. Waldemar Linke CP (UKSW), przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Męki
Jezusa Chrystusa

10.30-10.45 Promocja książki „Via crucis…”
– Jarosław Rosołowski, prezes Fundacji Żywe Słowo
– o. Rafał Sebastian Pujsza CP, redaktor książki, moderator CPDP pw. św. Gemmy Galgani
10.45-12.45: Sesja I. Prowadzenie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
– o. dr hab. Waldemar Linke CP (UKSW) – „Droga krzyżowa u synoptyków”
– o. dr Marcin Wrzos OMI (UAM) – „Krzyże misyjne”
– ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK) – „Przydrożny krzyż – konsekracja świata i człowieka”
– o. prof. dr hab. Celestyn Paczkowski OFM (UMK, Komisariat Ziemi Świętej) – „Jerozolimska
Via crucis. Powstanie i jej szczególny charakter”
– o. dr Kamil Paczkowski OFM (UAM) – „Jerozolima przeniesiona na przykładzie Pakości
i Wejherowa”
– o. dr Cyprian Moryc OFM (KUL) – „Gloryfikacja krzyża w sanktuarium Męki Pańskiej Diecezji
Kamieniecko-Podolskiej w Szarogrodzie”
12.45-13.10 Przerwa

13.10-14.30 Sesja II. Prowadzenie: o. Rafał Sebastian Pujsza CP
– o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD (Karmelitański Instytut Duchowości w
Krakowie, watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych) – „Tajemnica krzyża w
życiu i przesłaniu świętych z predykatami zakonnymi od Krzyża”
– prof. UWM dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM) – „Ucząc się cierpienia –
hagiologiczna interpretacja obecności krzyża w przestrzeni kultury”
– ks. prof. dr  hab. Leonard Fic (UKSW) – „Krzyż Jezusa Chrystusa w religiach
niechrześcijańskich”
– prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW) – „Apologia Krzyża”
14.30-15.00 Dyskusja. Prowadzenie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
15.00-15.15 Zakończenie: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Oblicza.krzyza.KONFERENCJA

Wrz 25 2017

Śluby zakonne, obłóczyny i początek nowicjatu

 

W dniach 9-14 września 2017 w klasztorze w Przasnyszu odbywały się rekolekcje zakonne, w których brali udział zarówno zakonnicy ze wspólnoty w Przasnyszu oraz z innych wspólnot, jak i klerycy, którzy przygotowywali się do odnowienia ślubów zakonnych i do rozpoczęcia nowicjatu. Rekolekcje prowadził o. Andrzej Jakimiak CP.
14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w kościele Pasjonistów w Przasnyszu podczas Eucharystii o godz. 8.30, klerycy Grzegorz Mossakowski CP i Arkadiusz Gałka CP odnowili śluby zakonne na okres roku na ręce prowincjała o. Waldemara Linke, który przewodniczył Mszy Świętej.

Tego samego dnia w kaplicy zakonnej klerycy Przemysław Kozioł, Tomasz Nałęcz, Mateusz Wasilewski i Maciej Duda zostali obłóczeni w habity i rozpoczęli nowicjat.

W uroczystościach uczestniczyli o. Waldemar Linke CP – przełożony polskiej prowincji pasjonistów, o. Wiesław Wiśniewski CP – konsultor prowincjalny i przełożony przasnyskiej wspólnoty o. Andrzej Jakimiak CP – konsultor prowincjalny i dyrektor klerykatu, o. Jan Koziatek CP – mistrz nowicjatu, o. Zbigniew Pisiałek CP – przełożony wspólnoty w Kieźlinach, o. Sebastian Walak CP ze wspólnoty w Warszawie na Białołęce oraz pozostali zakonnicy ze wspólnoty przasnyskiej i klerycy.

 

1 8 9 10 14 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Wrz 25 2017

Zajęcia w Szkole Mądrości Krzyża rok II (2017/2018), sem. III

 

L.p. Temat Prowadzący Data
1. Przyczyny prześladowania chrześcijan ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło 06.10.2017
2. Kościół w Polsce wobec uchodźców (wiadomości ogólne) ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło 13.10.2017
3. Kwestia uchodźców: Syria, Irak, Liban ks. dr Mariusz Boguszewski 20.10.2017
4. Wojna w Syrii i Iraku ks. dr Mariusz Boguszewski 27.10.2017
5. Chrześcijanie w Arabii Saudyjskiej ks. dr Mariusz Boguszewski 03.11.2017
6. Kościół na Bliskim Wschodzie ks. dr Marcin Dąbrowski 10.11.2017
7. Elementy filozofii i teologii religii ks. dr Marcin Dąbrowski 17.11.2017
8. Chrześcijaństwo i islam ks. dr Marcin Dąbrowski 24.11.2017
9. Prześladowanie chrześcijan ze strony fundamentalizmu islamskiego ks. dr Marcin Dąbrowski 01.12.2017
10. Prześladowanie chrześcijan ze strony fundamentalizmu hinduistycznego ks. dr Marcin Dąbrowski 15.12.2017
11. Prześladowanie chrześcijan ze strony reżimów ateistycznych ks. dr Marcin Dąbrowski 29.12.2017
12. Geografia chrześcijaństwa, cz. 1. (Afryka) ks. dr Marcin Dąbrowski 05.01.2018
13. Geografia chrześcijaństwa, cz. 2. (Ameryka Południowa) ks. dr Marcin Dąbrowski 12.01.2018
14. Geografia chrześcijaństwa, cz. 3. (Azja i Oceania) ks. dr Marcin Dąbrowski 19.01.2018
15. Kościół w Europie ks. dr Marcin Dąbrowski 26.01.2018

Prowadzący:

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło jest wykładowcą Wydziału Teologicznego UKSW (tematy, którymi zajmuje się naukowo to religioznawstwo, krytyka religii, teologia fundamentalna, dialog międzyreligijny, oświecenie). Dyrektor organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Ks. dr Mariusz Boguszewski jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej. Obecnie pracuje w Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. W 2010 r. ukończył studia licencjackie na Wydziale Komunikacji Społecznej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a w 2016 r. obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora na Wydziale Teologicznym UKSW.

Ks. dr Marcin Dąbrowski, ur. 24.05.1984; kapłan diecezji radomskiej; święcenia 2010; doktor teologii dogmatycznej na UKSW (2014). Pracuje w Papieskim Stowarzyszeniu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Wrz 02 2017

Rekolekcje Bractwa Czarnego Szkaplerza.

W dniach 21-25 sierpnia, jak co roku, w III tygodniu tego miesiąca odbyły się rekolekcje Bractwa Czarnego Szkaplerza. Na 10 zgłoszonych uczestników, przyjechało do Sadowia ostatecznie 6 osób: z Grodziska Maz., Wrocławia, Poznania oraz Bytomia. Podczas tych paru dni skupienia rekolektanci wraz o. promotorem rozważali temat modlitwy medytacyjnej u św. Pawła od Krzyża (korzystając z wykładów Szkoły Mądrości Krzyża, SMK). W ramach rekolekcji odbywały się wspólne modlitwy na Eucharystii, na adoracji Najśw. Sakramentu, podczas nauki modlitwy myślnej oraz wspólnej Liturgii Godzin i nabożeństw pasyjnych w kaplicy, oraz spotkania podczas wspólnych posiłków. Jedna noc została przeznaczona na adorację Najświętszego Sakramentu (z czwartku na piątek, od godz. 23.00 do 5.00. rano), zaś niektóre osoby podjęły dobrowolny post o chlebie i wodzie w środę i piątek.
Wszystkich członków Bractwa Czarnego Szkaplerza oraz miłośników Męki Pańskiej zachęcamy już dzisiaj do liczniejszego uczestnictwa w podobnych rekolekcjach pasyjnych, za rok, w III tygodniu sierpnia (przyjazd popołudniu 20.08., do południa 24.08.2018), w jednym z naszych klasztorów. Informacje i zgłoszenia: sekretariatrmpm@gmail.com, Tel. 669080522

 

IMG_5496

Sie 21 2017

XIX Mała Akademia Wakacyjna 2017

W lipcu, przy kościele ojców pasjonistów w Rawie Mazowieckiej została zorganizowana już po raz dziewiętnasty Mała Akademia Wakacyjna Dzieci. Spotkania prowadziło 17 pań nauczycielek.

Zajęcia obejmowały:

1)  formację – przede wszystkim modlitwa i dyskusja w grupach.

2) dydaktykę – zajęcia literackie i plastyczne.

3) rekreację – gry i zabawy, zajęcia taneczne i śpiew.

 

W tym roku, w spotkaniach uczestniczyło bardzo dużo, bo aż …

72 dzieci.  Z uwagi na rekordową frekwencję, zajęcia odbywały się najczęściej w czterech salach równocześnie. Tym razem, dzieci przez cały miesiąc poznawały piękno języka polskiego oraz uczyły się poprawnie i starannie mówić po polsku, poznając polską poezję, baśnie i przysłowia. A wszystko pod hasłem:

 

„Język polski pięknie brzmi,

mówić pięknie pomóż mi !”.

 

W trakcie spotkań dzieci miały ciastka i słodkie napoje.

 

Paniom nauczycielkom za prowadzenie zajęć oraz wszystkim dobroczyńcom za finansową pomoc, Mała Akademia składa serdeczne podziękowanie. Dziękujemy również za wszelką życzliwość osobom, które pomocą i dobrym słowem wspierały to przedsięwzięcie. W ten sposób, przy kościele ojców pasjonistów w Rawie, można było po raz kolejny ( już 19-ty ! ) zorganizować wartościowy i atrakcyjny wypoczynek dla tak bardzo wielu dzieci. Niech ta współpraca rodziców, nauczycieli i naszego klasztoru uwielbia Boga oraz służy dobru dzieci i ich  rodzin.

 

imieniu Małej Akademii Wakacyjnej

Jerzy Chrzanowski CP

 

Akademia

Lip 06 2017

Informacja

Przy naszej Prowincji działa Szkoła Mądrości Krzyża, której celem jest wprowadzenie

jej słuchaczy w tajemnicę krzyża, cierpienia , na które patrzymy w wielu aspektach tj.

biblijnym, teologicznym, filozoficznym, dogmatycznym, moralnym czy też jako

doświadczenie prześladowań wśród chrześcijan w Syrii, w Afryce, a także jego ogląd od

strony medycznej czy psychologicznej.

Szkoła Mądrości Krzyża działa w ramach naszej KatedryTeologii Krzyza i

Duchowości Pasyjnej bł. Eugeniusza Bosiłkowa CP przy PWTW kierowanej przez o. prof. dr

hab. Waldemara Linke – pasjonistę, specjalizującym się w biblistyce.

Dnia 30.06.2017 r. o godz. 18 00 w naszej kaplicy przy klasztorze oo. Pasjonistów w

Warszawie na ul. Zamienieckiej 21 odbędzie się zakończenie drugiego semestru ww. studiów.

Po Mszy Św. Nastąpi wręczenie dyplomów Papieskiego Wydziału Teologicznego w

Warszawie na zakończenie tego semestru oraz należnych nagród dla studentów

wyróżniających się. Wykłady ii semestru wygłosił o. dr Krzysztof Zygmunt, pasjonista,

teolog duchowości. Tytuł drugiego semestru to: „Czy możemy cierpieć z Jezusem”.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy są zaproszeni przez wspólnotę Pasjonistów w

Warszawie na mały braterski poczęstunek.

Zapraszamy do zapisów na trzeci semestr naszych studiów dotyczący sytuacji kościoła

cierpiącego w świecie, który poprowadzi dyrektor Kirche in Not w Polsce ks. Prof. Wademar

Cisło i jego współpracownicy. Kolejny semestr zapowiada się o tematyce dogmatycznej o

czym poinformujemy przy najbliższej okazji po zakończeniu roku.

Cze 25 2017

Dywan kwiatowy u Ojców Pasjonistów

Długoletnia tradycja układania dywanu kwiatowego w kościele oo. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej na Oktawę Bożego Ciała jest kultywowana od kilkudziesięciu lat. W przed dzień zakończenia Oktawy w rawskiej świątyni zjawili się wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w usypywaniu dywanu w kościele przy ul. Skorupki 3. Projektantem dywanu jest artysta-plastyk Rajmund Gałecki.

Grafika tegorocznego rawskiego dywanu nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego 2017 „Idźcie i głoście” oraz roku św. Brata Alberta.

1

Starsze posty «

» Nowsze posty