Lis 04 2016

Ukazał się życiorys św. Karola Houbena

Krótki życiorys Świętego, wybrane myśli, fragmenty listów, modlitwy oraz świadectwa jego wstawiennictwa do Boga.

Tekst napisał o. Dominik Buszta CP. Redaktorem książki jest o. Rafał S. Pujsza CP, który jest organizatorem wydania bardziej obszernych książek o Świętym z Mount Argus (w przygotowaniu biografia i listy tego świętego).

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką duchową wybitnego duszpasterza, zwłaszcza chorych i cierpiących na duchu i ciele.

Święty Karol od św. Andrzeja (wcześniej John Andrew Houben) urodził się w Munstergeleen (Holandia) 11 grudnia 1821 roku. Podjąwszy decyzję, by poświęcić swe życie Bogu, wstąpił do nowicjatu ojców pasjonistów w Ere (Belgia) w roku 1845 i złożył tam śluby zakonne 10 grudnia 1846 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał 21 grudnia 1850 roku, a w roku 1852 został skierowany do nowego klasztoru pasjonistów w Anglii, gdzie nieco wcześniej zmarł bł. Dominik Bàrberi, człowiek, który wiele się natrudził, aby bracia odłączeni powrócili na łono Kościoła katolickiego. Za przykładem bł. Dominika, apostoła ekumenizmu, także ojciec Karol pracował gorliwie dla dobra dusz i dla jedności Kościoła, najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Irlandii, gdzie zmarł w opinii świętości 5 stycznia 1893 roku, w wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego. Będąc człowiek o głębokim życiu wewnętrznym na wzór założyciela, św. Pawła od Krzyża, i pierwszych pasjonistów, bardziej niż w głoszeniu słowa Bożego wyróżniał się w działalności apostolskiej, udzielając błogosławieństw i spowiadając. Na ołtarze został wyniesiony w dniu 16 października 1988 roku przez św. Jana Pawła II (beatyfikacja), a następnie przez Benedykta XVI w dniu 3 czerwca 2007 roku (kanonizacja).

 

 

http://www.zyweslowo.pl/?17,o-dominik-buszta-cp-%E2%80%9Eswiety-karol-houben%E2%80%9D

 

sw-karol

Paź 25 2016

Święcenia diakonatu

18 października w kaplicy zakonnej domu formacyjnego przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie

odbyły się święcenia diakonatu. Ks. Abp. Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji waszawsko – praskiej

udzielił sakramentu święceń naszemu współbratu Jakubowi Barczentewiczowi CP. Uroczystość odbyła

się w przeddzień uroczystości św. Pawła od Krzyża – założyciela Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa.

Ks. Arcybiskup w homilii zwrócił uwagę na uniżenie się Syna Bożego, które dokonało się poprzez

Wcielenie, Śmierć Krzyżową i Zstąpienie do piekieł. Pasterz wspomniał, że życie diakona powinno być

podobne do życia Mistrza z Nazaretu w sposób szczególny poprzez wymiar służby. Podkreślił jednak,

że autentyczne świadectwo Ewangelii odbywa się także poprzez widoczną radość z posługi. A ta jest

możliwa tylko wówczas, gdy duchowny stara się żyć pełnią charyzmatu do którego został przez Boga

wezwany. W uroczystości święceń wzięła udział rodzina ojca diakona i kapłani z różnych klasztorów

naszej prowincji. Ojcu Jakubowi życzymy radości w pełnieniu codziennym posługiwaniu oraz dobrego

przygotowania do święceń kapłańskich.

 

Zdjęcia z uroczystości

Paź 08 2016

Błogosławieństwo arcybiskupa Hosera

Zachęcamy do zapoznania się z treścią biskupiego błogosławieństwa na rozpoczęcie Szkoły Mądrości Krzyża.

img850

Wrz 24 2016

Śluby zakonne w Przasnyszu

14 września 2016 w Przasnyszu podczas Mszy św. o godz. 14.00, klerycy z naszego Zgromadzenia złożyli śluby zakonne na ręce o. Waldemara Linke CP, przełożonego prowincjalnego. 

Kl. Arkadiusz Gałka CP złożył pierwszą profesję, kl. Grzegorz Mossakowski CP odnowił śluby, a kl. Jakub Barczentewicz CP złożył śluby wieczyste.

Mszę św., której przewodniczył ojciec prowincjał, koncelebrowali konsultorzy prowincjalni – o. Wiesław Wiśniewski CP, przełożony miejscowej wspólnoty i o. Andrzej Jakimiak CP, dyrektor klerykatu, a także mistrz nowicjatu – o. Jan Koziatek CP oraz zaproszeni księża: ks. prof. Bogumił Gacka MIC i księża archidiecezji lubelskiej, z której pochodzi profes wieczysty: ks. Waldemar Sądecki, ks. Arkadiusz Paśnik i ks. Mirosław Zając.

W liturgii oprócz rodzin profesów uczestniczyli wierni z Przasnysza oraz kilku zakonników z miejscowej wspólnoty i z domu studiów w Warszawie.

 

p3 p6 p10 p12 p15 p16 p20 p24 p25 p27

Sie 24 2016

Rewitalizacja Wisły

Dziękując Panu Bogu i opiece św. Pawła od Krzyża, Wspólnota wiślańska zakończyła z wielkim wysiłkiem kolejny etap rewitalizacji klasztoru i kościoła w Wiśle.

Obłożono kamieniem schody, pomalowano, wykonano cokoły, pomalowano wykusze okienne i dach kościoła. W najbliższym czasie zostaną powtórnie utwardzone, specjalnym preparatem granitowe schody /zobacz zdjęcia/.

W perspektywie, malowanie elewacji klasztoru i kościoła, ale dopiero w przyszłym roku a może i za dwa lata? Wszystko zależy od zgromadzenia środków i… pogody.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sie 19 2016

Biografia św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

Ukazała się biografia św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej.

Jej autorem jest o. Dominik Buszta CP. W książeczce umieszczono przemówienie św. Jana Pawła II podczas wizyty w San Gabriele (30 czerwca 1985 r.).

Listy św. Gabriela przetłumaczył o. Waldemar Linke CP, a inicjatorem powstania i redaktorem książeczki jest o. Rafał S. Pujsza CP, który przetłumaczył również modlitwy do św. Gabriela.

Zachęcamy do jej nabywania i rozpowszechniania. W książeczce znajdziemy kilkanaście kolorowych zdjęć związanych ze św. Gabrielem.

http://www.zyweslowo.pl/?18,o-dominik-buszta-cp-%E2%80%9Eswiety-gabriel-pasjonista%E2%80%9D

sw-Gabriel

Sie 10 2016

Szkoła Mądrości Krzyża

Szkoła Mądrości Krzyża

Stałe Studium Pasjologiczne

przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW.

 

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

 

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Plan zajęć:

18.45-20.15 wykład (aula)

20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

 

Tematyka zajęć na rok akademicki 2016/2017:

Semestr I

Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym (o. dr hab. Waldemar Linke CP)

 1. Cierpienie jako kara Boża i cierpienie sprawiedliwego w Starym Testamencie.
 2. Sługa Jahwe: powołany do cierpienia.
 3. Psalmy cierpiącego.
 4. Męczennicy judaizmu: świadczyć przez cierpienie.
 5. Jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa? Czy w Ewangeliach Dzieciństwa są zapowiedzi męki i śmierci Jezusa?
 6. Dlaczego Jezus straszył swoich uczniów? Zapowiedzi męki.
 7. Czy uczniowie rozumieli, gdy Jezus mówił im o krzyżu? Naśladowanie Jezusa i noszenie krzyża.
 8. Wyrok Sanhedrynu: winien jest śmierci.
 9. „Trybunał bezprawia”. Proces rzymski Jezusa.
 10. Król nie z tej ziemi. Proces Jezusa w J.
 11. Opowiadania o Męce Jezusa. Czy wiemy, jak odbyła się egzekucja Jezusa?
 12. Krzyż: siła i mądrość Boga. Co św. Paweł wiedział o krzyżu.
 13. Krzyż kosmiczny: późne listy z tradycji Pawłowej o cierpieniu i krzyżu Jezusa Chrystusa.
 14. Ofiara Jezusa Chrystusa w Liście do Hebrajczyków.
 15. Baranek i Jego krew: Jezus cierpiący w Ap.
 16. Waldemar Linke CP – zakonnik i kapłan Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, biblista i wykładowca akademicki.

 

Semestr II

Czy możemy cierpieć z Jezusem? (o. dr Krzysztof Zygmunt CP)

 1. Teologiczne spojrzenia na wartość cierpienia Chrystusa na Krzyżu.
 2. Elementy pasyjne w pierwszych dokumentach wczesnochrześcijańskich.
 3. Pierwsi męczennicy jako imitatores Cierpiącego Chrystusa. Białe męczeństwo.
 4. Teologia cierpienia w okresie patrystycznym. Czego dzisiaj nas uczą Ojcowie Kościoła o Cierpiącym Chrystusie?
 5. Pobożność pasyjna w duchowości mniszej. Gorliwość czy dziwactwo?
 6. Męka i Krzyż w duchowości zakonnej: zakony żebracze i kleryckie. Wybrane przykłady pobożności
 7. Pasyjna pobożność ludowa jako odpowiedź na wewnętrzną potrzebę współcierpienia z Chrystusem. Co z niej dziś  zostało?
 8. Kult Męki Chrystusa w duchowości protestanckiej. Czy nas więcej łączy czy dzieli?
 9. Męka Jezusa w ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli (III Tydzień). Jakie daje owoce w życiu duchowym?
 10. Założyciel Pasjonistów jako mistyk Męki Pańskiej. Teologia pasyjna wg. Pawła Danei.
 11. Modlitwa ustna czy medytacja i kontemplacja? Jak praktykować Memoria Passionis?
 12. Sposób medytacji pasyjnej wg. Św. Pawła od Krzyża.
 13. Przykłady pobożności pasyjnej na podstawie wybranych postaci z rodziny pasjonistowskiej. (św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, św. Gemma Galgani i inni).
 14. Współcześni „ świadkowie” Męki Pańskiej i ich pobożność pasyjna.
 15. Sens cierpienia i sens umierania- kwestia egzystencjalna wczoraj i dziś.
 16. Krzysztof Zygmunt CP – zakonnik i kapłan Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, teolog duchowości, absolwent Papieskiego Wydziału we Wrocławiu, krajowy moderator ruchu modlitewnego dla osób cierpiących Rodzina Matki Pięknej Miłości.

Medytacje po wykładach będą prowadzić zakonnicy ze Zgromadzenia Pasjonistów: oo. Andrzej P. Jakimiak CP, Robert Orłowski CP, Rafał S. Pujsza CP.

 

W I semestrze roku akademickiego 2017/2018 planowane są zajęcia „Kościół cierpiący w świecie” prowadzone przez ks. prof. dr. hab. Waldemara Cisło, dyrektora Fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

Telefon: +48 537 664 650

E-mail: sekretariatSMK@gmail.com

 

Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Będą one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

Do każdego wykładu będą dołączone 2 pytania odnoszące się wprost do jego treści. Udzielenie i przesłanie na adres Szkoły Mądrości Krzyża (pocztowy lub elektroniczny) odpowiedzi na te pytania (w przybliżeniu od 500 do 1200 znaków ze spacjami na obydwa) będzie równoważne z udziałem w zajęciach odbywających się w siedzibie Szkoły i podstawą do otrzymania stosownego zaświadczenia.

W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

Lip 20 2016

Rekolekcje powołaniowe

Serdecznie zapraszamy osoby rozeznające swoje powołanie i zainteresowane naszym Zgromadzeniem na rekolekcje powołaniowe, które w tym roku odbędą się w naszym klasztorze w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. Skorupki 3  w dniach 12 – 15 sierpnia 2016 r. Początek w piątek o godzinie 12.00, a zakończenie przewidziano w niedzielę po południu. Wszelkich informacji udziela referent powołań o. Łukasz Nawotczyński CP
tel. 605 068 097
e-mail: powolania@passio.info.pl
Zgłoszenia o. Łukasz przyjmuje do 10 sierpnia.
Prosimy zabrać ze sobą brewiarz (jeśli ktoś posiada) i Pismo Święte.

Lip 20 2016

Kalendarz na 2017

Kalendarz Pasjonistów wydany z okazji 30 – lecia istnienia Rodziny Matki Pięknej Miłości jest już dostępny w naszych domach zakonnych, zachęcamy do nabywania kalendarza, w którym zawarty jest opis i historia RMPM.

 

kalendarz2017

Lip 01 2016

Święcenia i prymicja o. Radosława Muchy CP

W dniu 17.06.2016 r w kościele pw. Św. Mateusza przy ulicy Ostródzkiej w Warszawie odbyła się uroczystość Święceń Kapłańskich o. Radosława Muchy udzielonych przez Ks. Abp. Henryka Hosera  SAC ordynariusza diecezji Warszawsko-Praskiej.

A (0) A (I) A (II) A (III) A (IV) A (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Radosław w dniu 19 czerwca 2016 odprawił swoją Mszę Świętą Prymicyjną w rodzinnej parafii, w kościele pw. Dobrego Pasterza w Olkuszu.

B (0) B (1) B (3) B (4) B (5) B (6)

Starsze posty «

» Nowsze posty