Szkoła Mądrości Krzyża

Szkoła Mądrości Krzyża

Stałe Studium Pasjologiczne

przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW.

 

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

 

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Plan zajęć:

18.45-20.15 wykład (aula)

20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

 

Tematyka zajęć na rok akademicki 2016/2017:

Semestr I

Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym (o. dr hab. Waldemar Linke CP)

 1. Cierpienie jako kara Boża i cierpienie sprawiedliwego w Starym Testamencie.
 2. Sługa Jahwe: powołany do cierpienia.
 3. Psalmy cierpiącego.
 4. Męczennicy judaizmu: świadczyć przez cierpienie.
 5. Jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa? Czy w Ewangeliach Dzieciństwa są zapowiedzi męki i śmierci Jezusa?
 6. Dlaczego Jezus straszył swoich uczniów? Zapowiedzi męki.
 7. Czy uczniowie rozumieli, gdy Jezus mówił im o krzyżu? Naśladowanie Jezusa i noszenie krzyża.
 8. Wyrok Sanhedrynu: winien jest śmierci.
 9. „Trybunał bezprawia”. Proces rzymski Jezusa.
 10. Król nie z tej ziemi. Proces Jezusa w J.
 11. Opowiadania o Męce Jezusa. Czy wiemy, jak odbyła się egzekucja Jezusa?
 12. Krzyż: siła i mądrość Boga. Co św. Paweł wiedział o krzyżu.
 13. Krzyż kosmiczny: późne listy z tradycji Pawłowej o cierpieniu i krzyżu Jezusa Chrystusa.
 14. Ofiara Jezusa Chrystusa w Liście do Hebrajczyków.
 15. Baranek i Jego krew: Jezus cierpiący w Ap.
 16. Waldemar Linke CP – zakonnik i kapłan Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, biblista i wykładowca akademicki.

 

Semestr II

Czy możemy cierpieć z Jezusem? (o. dr Krzysztof Zygmunt CP)

 1. Teologiczne spojrzenia na wartość cierpienia Chrystusa na Krzyżu.
 2. Elementy pasyjne w pierwszych dokumentach wczesnochrześcijańskich.
 3. Pierwsi męczennicy jako imitatores Cierpiącego Chrystusa. Białe męczeństwo.
 4. Teologia cierpienia w okresie patrystycznym. Czego dzisiaj nas uczą Ojcowie Kościoła o Cierpiącym Chrystusie?
 5. Pobożność pasyjna w duchowości mniszej. Gorliwość czy dziwactwo?
 6. Męka i Krzyż w duchowości zakonnej: zakony żebracze i kleryckie. Wybrane przykłady pobożności
 7. Pasyjna pobożność ludowa jako odpowiedź na wewnętrzną potrzebę współcierpienia z Chrystusem. Co z niej dziś  zostało?
 8. Kult Męki Chrystusa w duchowości protestanckiej. Czy nas więcej łączy czy dzieli?
 9. Męka Jezusa w ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli (III Tydzień). Jakie daje owoce w życiu duchowym?
 10. Założyciel Pasjonistów jako mistyk Męki Pańskiej. Teologia pasyjna wg. Pawła Danei.
 11. Modlitwa ustna czy medytacja i kontemplacja? Jak praktykować Memoria Passionis?
 12. Sposób medytacji pasyjnej wg. Św. Pawła od Krzyża.
 13. Przykłady pobożności pasyjnej na podstawie wybranych postaci z rodziny pasjonistowskiej. (św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, św. Gemma Galgani i inni).
 14. Współcześni „ świadkowie” Męki Pańskiej i ich pobożność pasyjna.
 15. Sens cierpienia i sens umierania- kwestia egzystencjalna wczoraj i dziś.
 16. Krzysztof Zygmunt CP – zakonnik i kapłan Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, teolog duchowości, absolwent Papieskiego Wydziału we Wrocławiu, krajowy moderator ruchu modlitewnego dla osób cierpiących Rodzina Matki Pięknej Miłości.

Medytacje po wykładach będą prowadzić zakonnicy ze Zgromadzenia Pasjonistów: oo. Andrzej P. Jakimiak CP, Robert Orłowski CP, Rafał S. Pujsza CP.

 

W I semestrze roku akademickiego 2017/2018 planowane są zajęcia „Kościół cierpiący w świecie” prowadzone przez ks. prof. dr. hab. Waldemara Cisło, dyrektora Fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

Telefon: +48 537 664 650

E-mail: sekretariatSMK@gmail.com

 

Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Będą one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

Do każdego wykładu będą dołączone 2 pytania odnoszące się wprost do jego treści. Udzielenie i przesłanie na adres Szkoły Mądrości Krzyża (pocztowy lub elektroniczny) odpowiedzi na te pytania (w przybliżeniu od 500 do 1200 znaków ze spacjami na obydwa) będzie równoważne z udziałem w zajęciach odbywających się w siedzibie Szkoły i podstawą do otrzymania stosownego zaświadczenia.

W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

Leave a comment