Scroll Top

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych

Wędrowanie z Biblią

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych

Łódź 6-7 listopada 2021 r.

J

uż od 25 lat odbywają się corocznie Warsztaty Biblijne z Pasjonistami. Jest to letnie spotkanie dla osób, które chcą lepiej poznać Pismo Święte, lepiej się nim modlić i doświadczyć wspólnoty skupionej wokół Chrystusa, który uczy swych uczniów, by posłać ich w świat. Organizują je zakonnicy ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Pasjoniści), Bractwo Słowa Bożego i kompetentni wolontariusze. Odbywają się w różnych, ale zawsze ciekawych miejscach Polski. Nauka i modlitwa łączą się na nich z czynnym wypoczynkiem.

Z okazji jubileuszu Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami ich Kapituła postanowiła zorganizować spotkanie osób, które w życiu zakonnym, czy szerzej konsekrowanym, podejmują różne formy apostolatu biblijnego. Stąd powstała idea zorganizowania Międzyzakonnego Forum Apostolatów Biblijnych „Wędrowanie z Biblią”. Do organizacji tego wydarzenia włączyła się Fundacja „Słowo Krzyża”, w ramach której działają Warsztaty i Bractwo Słowa Bożego współpracujące z Warsztatami od lat. Swym patronatem objęli Forum Catholic Biblical Federation, ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz prowincjał polskich pasjonistów o. Łukasz J. Andrzejewski CP.

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych to spotkanie osób zakonnych i świeckich współpracujących z nimi w różnych formach apostolatu biblijnego na różnych poziomach: we wspólnotach zakonnych (lokalnych i ponadlokalnych), ruchach kościelnych, stowarzyszeniach, parafiach. Celem spotkania jest poszerzenie kompetencji uczestników oraz wymiana doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak też i tych, które skończyły się niepowodzeniem. Pierwszy cel realizowany będzie poprzez wykłady kompetentnych prelegentów, drugi zaś przez tematyczne dyskusje panelowe. Zamiarem organizatorów jest, by w dłuższej perspektywie przysłużyć się poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczestników forum w zakresie różnych form apostolatu biblijnego oraz ułatwić nawiązanie kontaktów międzyosobowych i międzyśrodowiskowych. Jeśli okaże się, że istnieje taka potrzeba, forum może stać się wydarzeniem powtarzalnym.

Ze względów logistycznych dysponujemy ograniczoną liczbą dostępnych miejsc. Zgłoszenia będą uwzględniane w kolejności napływania. Terminem ostatecznym składania kart uczestnictwa jest 15 października 2021 r.

Tak jak w całym Kościele, tak też wewnątrz wspólnot i grup osób konsekrowanych rozwinął się w tych latach bardziej żywy i bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym. Należy tę drogę kontynuować i przemierzać z wciąż nową intensywnością. “Dlatego musicie – powiedział Papież [Jan Paweł II] – nieustannie rozważać Pismo Święte, a zwłaszcza Ewangelię, aby odcisnęły się w was rysy wcielonego Słowa”.

(Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa 24)

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych to spotkanie osób zakonnych i świeckich współpracujących z nimi w różnych formach apostolatu biblijnego na różnych poziomach: we wspólnotach zakonnych (lokalnych i ponadlokalnych), ruchach kościelnych, stowarzyszeniach, parafiach. Celem spotkania jest poszerzenie kompetencji uczestników oraz wymiana doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak też i tych, które skończyły się niepowodzeniem. Pierwszy cel realizowany będzie poprzez wykłady kompetentnych prelegentów, drugi zaś przez tematyczne dyskusje panelowe. Zamiarem organizatorów jest, by w dłuższej perspektywie przysłużyć się poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczestników forum w zakresie różnych form apostolatu biblijnego oraz ułatwić nawiązanie kontaktów międzyosobowych i międzyśrodowiskowych.

Łódź, Klasztor pasjonistów, Al. Pasjonistów 23
Sobota, 6 listopada 2021

9:30-10:00      Rejestracja uczestników i bar kawowy
10:00-10:15    Powitanie uczestników i otwarcie (o. dr Łukasz J. Andrzejewski CP, przełożony prowincjalny pasjonistów, odczytanie listu ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka, przewodniczącego SBP i Papieskiego Dzieła Biblijnego Jana Pawła II)

10:15-12:45    Sesja I (przewodniczy p. Joanna Człapska)
Lectio Divina: osobiste ćwiczenie czy forma duszpasterska?
     Lectio divina funkcjonująca w życiu monastycznym jako ćwiczenie osobiste jest dziś praktykowana we wspólnocie czy grupie. Co robić, by nie utracić jej charakteru i wymiaru duchowego?

10:15-11:15    wykład: o. dr hab. Waldemar Linke CP, profesor UKSW, Droga do Lectio divina poprzez krąg biblijny.
11:15-11.35    przerwa kawowa
11:35-11:45    świadectwa (2 x 5 minut)
11:45-12:45    panel: p. Leszek Dembski (prowadzący), ks. dr Adam Dynak, s. Anna Juźwiak.

13:00               obiad

14:30-17:00      Sesja II (przewodniczy o. Artur G. Kiliszek CP)
Biblia w mediach, Biblia w pandemii
     Owce między wilkami (por. Mt 10,16 par.). Współczesne wynalazki w dziedzinie komunikacji, od których staliśmy się tak zależni w warunkach izolacji społecznej, mogą przyspieszać… niezrozumienie. Jak dobrze posługiwać się w apostolacie biblijnym środkami komunikacji społecznej i jak być obecnymi w kulturze, którą ze sobą niosą?

14:30-15:30    wykład: ks. Wojciech Turek SSP
15:30-15:50    przerwa kawowa
15:50-16:00    świadectwa (2 x 5 minut)
16:00-17:00    panel:  p. dr hab. Monika Waluś (prowadzący), ks. Daniel Łuka SSP

17:00-17:30    Podsumowanie i zamknięcie Forum: Kapituła Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami

18:00-19:00    Eucharystia (abp Grzegorz Ryś)

Miejsce: Łódź, Klasztor pasjonistów, Al. Pasjonistów 23

Termin: 6 listopada 2021

Zgłoszenia:

  • email: leszek.dembski@gmail.com (wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty proszę przesłać jako załącznik)
  • pocztą na adres: Leszek Dembski, ul. Marcinkowskiego 25, 88-100 Inowrocław (dodatkowe informacje pod telefonem: 609 40 31 39).

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony: https://www.passio.info.pl/forum

Opłata za udział zależna od wybranych składników.

Formularze do pobrania
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.