Gloria in excelsis Deo…

„Modliłem się w nowennie do Dobrego Jezusa o dobre święta i w Najświętszą Noc od świętego ołtarza; tak samo zrobiłem dzisiejszego ranka prosząc o dobry Nowy Rok, w którym pragnę, abyście każdego dnia odradzali się w Słowie Bożym z całym ludzkim życiem do świętości i byli żywym obrazem Jezusa Chrystusa”. – Św. Paweł od Krzyża.

Drodzy Przyjaciele,
tajemnica Wcielenia, mimo dwóch tysięcy lat od narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej, nie przestaje fascynować i zadziwiać. Czas Bożego Narodzenia uświadamia nam niezwykłą bliskość Boga, którą Wszechmogący postanowił okazać człowiekowi stając się jednym z nas.

„Bóg się rodzi” to dobra nowina, którą żyjemy i którą głosimy. W czasie gdy Kościół szuka nowych sposobów kontynuowania dzieła ewangelizacji, to proste zdanie pozostaje najważniejsze. Gdyby nie nadzieja, że Jego narodziny są ciągłym zwycięstwem nad śmiercią, nad zwątpieniem, nie udźwignęlibyśmy ciężaru życia. Syn Boży w świecie rodzi się codziennie: w duszy każdego ochrzczonego, w eucharystycznej ofierze, sakramentalnym pojednaniu, we wszystkich sakramentalnych znakach uświęcających ludzkie życie, w każdym dziele miłości Boga i bliźniego. Rodzi się, gdy zgodnym chórem lub osobistym głosem serca zwracamy się do Stwórcy i Zbawiciela.

Na nadchodzące Święta i Nowy Rok 2019 życzę z całego serca nieustannego świętowania tajemnicy Jego narodzenia, zwłaszcza w chwilach trudnych, a z przeżywania tego wydarzenia dziejącego się cięgle na nowo, niech płynie nadzieja, z której kiełkują, jak z ziarna pod śniegiem, wiara i miłość.

Z braterskim pozdrowieniem i zapewnieniem o modlitwie,
o. Łukasz Andrzejewski CP – Prowincjał.

Related Posts

Leave a comment