Kapituła Generalna

Wielkimi krokami zbliża się nasza 47. Kapituła Generalna. Od 14 września we wszystkich klasztorach modlimy się w intencji tego ważnego dla całego naszego zgromadzenia spotkania zakonników z całego świata. Poniżej tekst modlitwy, którą można ofiarować za ojców kapitulnych.

Daj nam, Ojcze, Ducha Twojego Syna, abyśmy mogli odnowić naszą misję i zawsze pracować dla Twojego Królestwa. Posilaj nas Charyzmatem Męki, tak jak Ty sam karmiłeś nim naszego Założyciela, Świętego Pawła od Krzyża.
Ojcze, pozwól nam nieustannie świadczyć o chrześcijańskiej nadziei, wiodąc życie radosne i proste, złączonym braterską więzią. Niech nasza misja zawsze będzie solidarna z tymi, którzy dziś niosą krzyż.
Niech na nowo odkrywamy śmiałość świętych, gdy stajemy i ogłaszamy godność każdej osoby. Daj nam mądrość, aby zrozumieć znaki naszych czasów, a zwłaszcza te dostrzegalne w pragnieniach i pytaniach młodzieży.
Ojcze, inspiruj nas słowami i czynami pełnymi życiodajnej nadziei, abyśmy mogli przyjąć w przyszłości wszystko, co przygotowałeś dla naszego Zgromadzenia.
Niech nasza Kapituła będzie motywacją do trwałego osobistego nawrócenia i twórczego przemyślenia naszego życia i naszej pracy. Odnów misję Pasjonistów i uczyń z nas „nowe wino” nowego Kościoła. Amen.

Related Posts

Leave a comment