XVII Kapituła Prowincjalna

W dniu wczorajszym (09.06.2014 r.) rozpoczęła się XVII Kapituła naszej prowincji zakonnej. W zastępstwie o. Generała, obradom przewodniczy o. Augusto Canali CP – Pierwszy Konsultor Generalny. Z Rzymu przyjechali również: o. Denis Travers CP, który jest konsultorem odpowiedzialnym za naszą konfigurację i o. Alessandro Foppoli CP – sekretarz o. Generała.

Po przyjęciu porządku obrad i przedstawieniu sprawozdań kurii prowincjalnej, dzień zakończył się dyskusją nad sprawozdaniami Ojca Prowincjała i Ekonoma Prowincjalnego.

Dziś zgromadzeni na kapitule wysłuchali relacji Ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, który mówił o nowej ewangelizacji i wizji Kościoła w nauczaniu papieża Franciszka.

W czasie sesji popołudniowej miała miejsce praca w grupach nad poszczególnymi tezami dokumentu przedkapitulnego i przedstawienie efektów tych prac w formie propozycji do dokumentu końcowego.

IMAG1498 IMAG1501 IMAG1517

 

Related Posts

Leave a comment