List Ojca Generała

Przed Uroczystością św. Pawła od Krzyża – Założyciela Zgromadzenia Pasjonistów publikujemy list o. Joachima Rego CP – Przełożonego Generalnego Zgromadzenia.

Do wszystkich moich Braci w Zgromadzeniu, do Sióstr Pasjonistek i świeckich z Rodziny Pasjonistowskiej.

Ponieważ zbliżamy się do uroczystości naszego Założyciela – św. Pawła od Krzyża, chcę pozdrowić was wszystkich i zapewnić o mojej pamięci i modlitwie, gdy razem wspominamy dar naszego Założyciela i szczególny charyzmat, którym powierzył nam żyć i kierować się w naszym życiu i misji.

Kiedy kieruję do was słowa tego pozdrowienia, jestem świadomy mojego nowego powołania. Jako 24-ty następca św. Pawła od Krzyża mam służyć Jego Zgromadzeniu. Wezwanie to, które moim zdaniem pochodzi od Boga, zostało mi udzielone dzięki rozeznaniu moich braci podczas ostatniej Kapituły Generalnej. Czuję się niezmiernie onieśmielony prośbą o przewodzenie i służbę Zgromadzeniu w tym momencie naszej historii.

Dziękuję wam wszystkim za gratulacje, życzenia i zapewnienia o modlitwie, które otrzymałem od mojego wyboru. Wszystkie one, wraz ze słowami zachęty i pociechy, był dla mnie źródłem wielkiej siły. Przepraszam, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdą wiadomości z osobna i proszę o wyrozumiałość – przyjmijcie proszę moje podziękowania zawarte w tym liście.

Zaczynając moją posługę Przełożonego Generalnego, doświadczam ogromnego wsparcia w modlitwie, dlatego szczególnie, kiedy świętujemy uroczystość naszego Założyciela, błagajmy o Jego ducha i orędownictwo do odnowienia naszego powołania i misji do głoszenia Męki Jezusa jako „wielkiego i przemożnego działania Bożej miłości”. Kontemplacja Męki Jezusa jest niesamowicie potężna i uzdrawiająca – daje nam siły, aby realizować naszą misję ze współczuciem i głosić orędzie prawdziwej nadziei w pocieszeniu i bezpieczeństwie, jakie daje sam Bóg. Św. Paweł od Krzyża, zawsze zachęcał nas, aby nie dać się sparaliżować przez strach, ale by „zanurzyć się w morzu Bożej miłości” pewnym, że bezpiecznie spoczniemy w miłujących rękach Boga. W tym świątecznym dniu módlmy się, o ten sam dar wiary i ufności, które popchnęły św. Pawła do przeżywania swojego powołania w wierności i prawdzie.

Pozdrawiam w szczególny sposób wszystkich naszych braci i siostry z Rodziny Pasjonistowskiej, którzy jednoczą się z Męką Chrystusa w swoim życiu, zwłaszcza tych cierpiących z powodu głoszenia prawdy i sprawiedliwości, jak również doświadczających cierpienia fizycznego i psychicznego w tym czasie. Możecie być pewni, że siłę i uzdrowienie znajdziecie w Męce Jezusa. Niech Bóg udzieli też światła i pokoju niedawno zmarłym, a tych, którzy smucą się z powodu ich odejścia niech pocieszy Matka Boża Bolesna.

Uroczystość Świętego Pawła od Krzyża (19 października 2012)

o. Joachim Rego CP – Przełożony Generalny

tłum. ŁA

Related Posts

Leave a comment