Nicefor Diaz Tejerina i towarzysze

Obchodzimy dziś w naszym zgromadzeniu wspomnienie męczenników z czasów hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) Nicefora od Jezusa i Maryi i 25 towarzyszy. Wspólnota pasjonistów z Daimiel absolutnie nie angażowała się w działalność jakichkolwiek lokalnych frakcji czy partii politycznych, niezależnie od ich koloru cz opcji. Jej większość stanowili młodzi zakonnicy pomiędzy 18 a 21 rokiem życia, którzy przez studia i modlitwę przygotowywali się do przyszłej pracy misjonarski w dalekiej Ameryce. Około północy z 21 na 22 lipca 193 r. wraz ze swoim przełożonym prowincjalnym, Niceforem Diazem, zostali usunięci z klasztoru. Przewidując taki obrót sprawy, wcześniej zebrali się w kościele dla odbycia ostatniej spowiedzi, przyjęcia komunii św. i wysłuchania pouczenia ojca przełożonego, który miał im wówczas powiedzieć:

Mieszkańcy Kalwarii! Oto wasze Getsemani! Natura powalona na ziemię w przewidywaniu Kalwarii trwoży się i lęka. Jezus jednak jest z nami. On sam nas podtrzymuje i umacnia. Niedługo staniemy przed Chrystusem. Mieszkańcy Kalwarii! Odwagi w umieraniu dla Chrystusa!

Tej samej nocy uzbrojony oddział wygnał zakonników z kla­sztoru, zakazując im pod karą śmierci powrotu do Daimiel. Zakonnicy podzielili się na grupy i odtąd rozpoczęła się ich droga krzyżowa. W różnym czasie i w różnych miejscach zostali zabici – zawsze jednak z powodu jednego „przestępstwa” – dlatego, że zostali wierni swemu powołaniu zakonnemu.

Pierwsza grupa poniosła męczeńską śmierć nazajutrz po opuszczeniu klasztoru dnia 23 lipca.

Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi 1 października 1989 roku.

Męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistarz przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje Go w przelaniu krwi, uważa Kościół za dar szczególny i najwyższą próbę miłości. – Konstytucja Lumen Gentium (nr 42)

Ten dar ze swojego życia wraz z Niceforem Diaz złożyli:

 • o. German Pérez Jiménez
 • o. Ildefons García Nozal
 • o. Filip Valcobado Granado
 • o. Jan Piotr Bengoa Aranguren
 • o. Piotr Largo Redondo
 • o. Justynian Cuesta Redondo
 • br. Paweł Maria Leoz Portillo
 • br. Benito Solana Ruiz
 •  br. Anacario Benito Lozal
 • br. Filip Ruiz Fraile
 • conf. Eufrasio de Celis Santos
 • conf. Murilio Macho Rodríguez
 • conf. Tomasz Cuartero Gascón
 • conf. Józef Maria Cuartero Gascón
 • conf. Józef Estalayo García
 • conf. Józef Osés Sáinz
 • conf. Juliusz Mediavilla Consejero
 • conf. Félix Ugalde Irurzu
 • conf. Józef Maria Ruiz Martínez
 • conf. Fulgencjusz Calvo Sánchez
 • conf. Honoriusz Carracedo Ramos
 • conf. Wawrzyniec Proaño Cuesta
 • conf. Epifanio Sierra Conde
 • conf. Abilio Ramos y Ramos
 • conf. Zachariasz Fernández Crespo
Film o błogosławionych męczennikach w języku hiszpańskim.

 

Related Posts

Leave a comment