Nowe publikacje

W ostatnim czasie ukazały się dwie nowe pozycje książkowe dotyczące św. Gemmy Galgani – postaci związanej z naszym zgromadzeniem.

Pierwsza publikacja „Św. Gemma Galgani. Życiorys i modlitwy” autorstwa o. Enrico Zoffoli CP została wydana nakładem wydawnictwa Verbinum i można ją nabyć pod adresem:

http://www.verbinum.pl/product.php?id_product=256

Losy św. Gemmy Galgani to fenomen życia duchowego w czasach, w których religia kojarzyła się przede wszystkim z kodeksem moralnym i obyczajowym. Młoda toskańska mistyczka reprezentuje duchowy, nadprzyrodzony wymiar religii, żywą relację z Chrystusem, który wypełnił całe jej serce. Być może dlatego jest ona dzisiaj osobą budzącą żywe zainteresowanie – także wśród młodzieży i osób, które próbują ożywić i pogłębić pobożność osobistą. Również wiele osób w Polsce chciałoby ją lepiej poznać, zaprzyjaźnić się z nią i od niej się uczyć, że życie świeckiej chrześcijanki nie jest ani mniej wartościowe, ani mniej głębokie niż tych, którzy realizują swe powołanie w ramach instytucji życia konsekrowanego. (Materiały promocyjne)

Druga pozycja stanowi kontynuację pierwszej i zawiera pisma samej Mistyczki z Lucca. „Autobiografia i Dziennik” to niezwykłe świadectwa cudów, których Bóg dokonał w św. Gemmie Galgani. Książka została wydana przez Fundację Żywe Słowo i jest dostępna pod adresem:

http://www.zyweslowo.pl/?1,sw-gemma-galgani-autobiografia-dziennik

Kościół wyniósł do chwały ołtarzy wiele osób, aby dać przykład do naśladowania braciom i siostrom, którzy kroczą przez ziemię w pielgrzymce wiary na spotkanie z Jezusem Chrystusem w domu Ojca. Poznanie życia świętych Pańskich przybliża nam tajemnicę Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Ci niezwykli świadkowie wiary ukazują, że życie ludzkie przeżywane w komunii z Bogiem ma wielki sens. Stosowanie nauki Chrystusa daje szczęście doczesne, a po śmierci i wieczne. Wiąże się jednak wielokrotnie z ofiarą, wyrzeczeniem, ascezą, walką z pokusami, nawróceniem, jednym słowem: tym wszystkim, co Kościół proponuje każdemu człowiekowi, aby ściślej zjednoczyć się z Głową Kościoła, Synem Człowieczym.

 

Warto poznawać życie niezwykłych świadków wiary, przez których wstawiennictwo publicznie można zanosić prośby do Boga. Jedną z owych osób jest św. Gemma Galgani (1878–1903), nazywana dziewicą z Lukki bądź dziewicą lukkijską (wł. la vergine lucchese). Kim jest ta dwudziestopięcioletnia Święta, związana duchowo ze zgromadzeniami pasjonistowskimi, która budzi coraz większe zainteresowanie również i w Polsce? Oprócz licznych życiorysów, których lektura sprawia, że bardziej możemy poznać św. Gemmę, źródłem zacieśnienia zażyłości z nią jest poznanie tego, co napisała. (z Przedmowy)

Related Posts

Comments (1)

Obie pozycje można nabyć także w naszych klasztorach, m.in. w Domu Studiów w Warszawie jak i w klasztorze – sekretariacie RMPM w Sadowiu – Golgocie. Zapraszamy.

Leave a comment