Ad maiorem Dei gloriam.

W czwartek, 20 września na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona doktoratu o. Vitalija Slobodiana CP. Swoją rozprawę poświęcił on obrzędowości ludowej związanej z liturgią pogrzebową na terenie dekanatu kamienieckiego na Podolu. Dysertacja została bardzo dobrze oceniona, a recenzenci i promotor wyrazili nadzieję na kontynuowanie przez doktoranta pracy naukowej w dziedzinie liturgiki.

Ojcu Vitalijowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy duszpasterskiej i naukowej na większą chwałę Bożą.

Related Posts

Leave a comment