O nas…

Święty Paweł od Krzyża zgromadził towarzyszy, aby, żyjąc wspólnie, głosili ludziom Ewangelię Chrystusa. Nazywał ich na początku „Ubodzy Jezusa”, gdyż ich życie powinno opierać się na ewangelicznym ubóstwie koniecznym do zachowania pozostałych rad ewangelicznych, do wytrwania w modlitwie i nieustannego głoszenia Słowa Krzyża. Pragnął, aby jego uczniowie wiedli życie „na wzór Apostołów”, troszcząc się o ducha głębokiej modlitwy, pokuty i samotności dla osiągnięcia wewnętrznej więzi z Bogiem i bycia świadkami Jego miłości. Rozeznając zło swoich czasów nieustannie głosił, że Męka Jezusa Chrystusa, „największe i zdumiewające dzieło Bożej miłości”, jest najskuteczniejszym środkiem zaradczym przeciw temuż złu.

Konstytucje Zgromadzenia Pasjonistów

Święty Paweł od Krzyża w czasie misji świętych.
Św. Paweł od Krzyża

Zgromadzenie liczy obecnie około 2,5 tys. członków i działa w 56 krajach na wszystkich kontynentach świata. Do Polski przybyli Pasjoniści sprowadzeni przez bpa płockiego bł. Antoniego J. Nowowiejskiego. Ich siedzibą stał się leżący na Północnym Mazowszu Przasnysz. Pobernardyński klasztor który objęli zakonnicy spod znaku krzyża był do roku 1994 siedzibą polskiej vice-prowincji a później prowincji zgromadzenia.  Erygowana w 1958 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP prowincja liczy obecnie około 60 zakonników w Polsce, pracujących w 8 klasztorach oraz w fundacjach na Ukrainie (Smotrycz na Podolu) i w Czechach (Jaromerice k. Ołomuńca).

Poniżej krótki film o pasjonistach w języku angielskim