Szkaplerz

Skoro zadaniem naszego Zgromadzenia jest dokładanie wszelkich starań , by wierni gorąco czcili i miłowali Jezusa Ukrzyżowanego , a przez ustawiczną pamięć o Jego Męce i Śmierci i usprawiedliwieni przez Jego Krew, kroczyli drogą zbawienia i doszli do pełni wiecznej szczęśliwości; aby ten cel jak najskuteczniej osiągnąć mogli , Papież Pius IX swoim Listem Apostolskim „Curavit Nobis„, wydanym w formie breve z dnia 22 września 1861 r., upoważnił Przełożonego Generalnego do erygowania pobożnego Stowarzyszenia (sodalicji) Najświętszego Krzyża i Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa z dopuszczeniem go do uczestnictwa w odpustach a także innych duchowych łaskach, jakimi cieszy się nasze Zgromadzenie. Papież Benedykt XV swoim breve „Probe Novimus” z dnia 26 lutego 1918 roku za ważne uznał i potwierdził odpusty nadane przez Stolicę Świętą, dodając nowe, a Bractwo istniejące przy Sancta Sanctorum (Sanktuarium) w Rzymie, przechowującym Święte Schody Boską Krwią zroszone, podniósł do godności Arcybractwa ad honorem, nadając mu wieczyste pierwszeństwo wśród innych. Na mocy więc tejże władzy nadanej nam w tej sprawie przez Stolicę Apostolską (za pisemną zgodą Ordynariusza miejscowego) niniejszym erygujemy i ustanawiamy Bractwo Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa w kościele pod wezwaniem Opieki św. Józefa (obecnie Chrystusa Króla [red.]) w Sadowiu, diecezji poznańskiej (obecnie diecezja kaliska [red.]). Włączamy razem wszystkich wiernych należących do tego bractwa do uczestnictwa w odpustach , jaki zgodnie z tym co wyżej powiedziano, Stolica Święta zatwierdziła oraz do uczestnictwa we wszelkich dobrych uczynkach, w całym Zgromadzeniu spełnianych. Polecamy przestrzeganie wszystkich odnośnych przepisów.

List ojca generała zatwierdzający bractwo szkaplerzne

Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej
Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej

Ten szkaplerz jest symbolem habitu jaki św. Paweł od Krzyża otrzymał w widzeniu z nieba, gdy zmierzał założyć zakon Pasjonistów dla krzewienia czci i nabożeństwa do Męki Pana Jezusa. Różni się ten szkaplerz od innych czarnym kolorem sukna, godłem Pasjonistów, które przedstawia białego koloru krzyżyk z sercem i napisem JESU XPI PASSIO (czyli Męka Jezusa Chrystusa).

Osoba , która przyjęła nałożony przez kapłana pasjonistę szkaplerz, korzysta z wszystkich odpustów i duchowych łask, jakie przysługują członkom tego zakonu , stając się tym samym jakby świeckim pasjonistą.

Obowiązki
Dla korzystania z w/w przywilejów wymagane jest noszenie przy sobie szkaplerza lub ważnie poświęconego medalika szkaplerznego. Zaleca się stałe praktykowanie , w dowolnej formie, nabożeństwa do Męki Pańskiej. Najlepiej jest korzystać z wydanego przez Rodzinę Matki Pięknej Miłości ‚Modlitewnika Pasyjnego’ (Sadowie – Golgota 2005, wydanie II poszerzone), w którym są nabożeństwa i modlitwy ku czci Męki Jezusa. Zaleca się codziennie przynajmniej przez krótki czas rozmyślać o Męce Chrystusa, nawet wśród zwykłych zajęć, codziennych obowiązków. Można odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego, koronkę do Pięciu Ran Pana Jezusa , Drogę Krzyżową i inne, podane w modlitewniku. Można nawet odmówić część bolesną różańca świętego rozważając poszczególne tajemnice.

Wszelkie pytania dotyczące szkaplerza proszę kierować na adres: sekretariatrmpm@gmail.com