Scroll Top

Charyzmat

NASZYM POWOŁANIEM JEST
GŁOSIĆ MĘKĘ CHRYSTUSA

Idea św. Pawła od Krzyża, by zebrać towarzyszy we wspólnocie przenikniętej modlitwą i opartej na Ewangelii, która kształtuje apostołów głoszących życiem i słowem Jezusa Ukrzyżowanego, pomimo trzech wieków nie straciła swojej aktualności. Jeśli zresztą dobrze przyjrzymy się warunkom, w jakich przyszło żyć i funkcjonować pierwszym pasjonistom, to spostrzeżemy wiele podobieństw do naszych czasów: duchowe ubóstwo, zagubienie ludzi prostych pośród wielu prądów filozoficznych i ideologii, odrzucający wiarę racjonalizm, letniość i przeciętność w życiu religijnym, niepokoje społeczne. Wobec tych wyzwań Założyciel wskazuje na miłość Bożą objawioną w Krzyżu Chrystusa.

Ewangeliczny styl życia na wzór apostołów oraz rozważanie i głoszenie nadziei odkupienia, jaką niesie męka i zmartwychwstanie Chrystusa, stały się fundamentem misji pasjonistów. Pomimo upływu czasu i zmieniających się warunków życia podstawowe elementy powołania św. Pawła od Krzyża nadal są obecne w codziennym życiu i apostolacie jego duchowych synów na całym świecie. Obecnie ponad 1700 pasjonistów pracujących w 62 krajach na 7 kontynentach realizuje to powołanie poprzez wszelkie możliwe dzieła apostolskie odpowiadające naszym zdolnościom i naszym czasom. 

Męka Jezusa Chrystusa, największe i zdumiewające dzieło Bożej Miłości, jest też najskuteczniejszym środkiem zaradczym przeciw temu złu.

MEMORIA PASSIONIS
(Pamięć Męki)
Pasjoniści oprócz trzech podstawowych ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, składają czwarty ślub wiążący ich z męką Chrystusa.
Przez ten ślub zobowiązujemy się szerzyć słowem i czynem pamięć męki Chrystusa i pogłębiać świadomość jej znaczenia i wartości dla każdego człowieka i życia całego świata (Konstytucje, 6).
FILARY NASZEGO ŻYCIA

Nasz Założyciel pragnął abyśmy nasze życie opierali na filarach modlitwy, ubóstwa, samotności i pokuty.

MEMORIA PASSIONIS

Pasjonistów wyróżnia spośród innych zakonów specjalny ślub, przez który poświęcają się całkowicie rozpamiętywaniu i głoszeniu miłości Bożej objawionej w męce Pańskiej.

SŁOWO KRZYŻA

Wszystkie działanie duszpasterskie podejmowane przez pasjonistów są skierowane na głoszenie słowem i przykładem Bożej dobroci, przez przypominanie o dziele odkupienia.

Żyć Pasją Wiary
NA CODZIEŃ
Nasze powołanie pasjonistowskie jest wezwaniem do osiągnięcia pełni miłości chrześcijańskiej we wspólnocie żyjącej życiem zgodnym z Ewangelią. Przez miłość, która jednoczy nasze umysły i serca, świadczymy o wierności Chrystusowi, który powiedział: “Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami Jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Św. Paweł od Krzyża na łożu śmierci zachęcał swoich synów, aby te słowa Zbawiciela zapamiętali ponad wszystkie inne.

Nasz założyciel był mężem wielkiej modlitwy, kładł nacisk na jej wagę tak w słowach jak i przez przykład. Pragnął, aby jego naśladowcy modlili się nieustannie, a nasze wspólnoty były miejscami odpowiednimi do intymniejszego doświadczania Boga i stawały się prawdziwymi szkołami modlitwy. Nauczył nas żyć wewnętrznym i zewnętrznym milczeniem, które zapewnia wewnętrzny spokój i pokój duszy tak potrzebne dla ducha modlitwy, uwalnia od trosk i uspokaja w nas sprzeczne głosy codziennych wymogów.

Realizując te dwa wielkie wezwania św. Pawła od Krzyża, każdego dnia gromadzimy się rano, w południe i wieczorem w kaplicy, by wspólnie sprawować Liturgię Godzin, nabożeństwa oraz rozmyślać o Męce Pańskiej. Ponieważ całe nasze życie jest związane więzami braterskiej miłości dzielimy wzajemnie swoje troski i radości spotykając się na wspólnych posiłkach i rekreacji. Wspólnotowy wymiar naszego życia to także dzielenie się pracami i obowiązkami jakie zostały nam powierzone przez przełożonych.

Naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego jest drogą odkrywania prawdziwego Boga w osobistej modlitwie. W medytacji odpowiadamy osobiście na zachętę, aby naszymi uczynić myśli Chrystusa. Dzięki niej jesteśmy zakorzenieni i utwierdzeni w miłości, jaką Bóg nas miłuje w Chrystusie. Osobista medytacja jest koniecznym uzupełnieniem naszej modlitwy wspólnotowej. W szczególny sposób pobudza ducha modlitwy w naszym życiu codziennym i codziennej pracy.

Naszym zawołaniem jest:
Męka Chrystusa Zawsze w Sercach Naszych!
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.