Propozycje wydawnicze

Polscy pasjoniści obok Słowa Krzyża (rok zał. 2007) wydają w porozumieniu z Wydawnictwem Verbinum dwie serie zespolone tematycznie ze wspomnianym rocznikiem staurologicznym.

Biblioteka Słowa Krzyża (dotychczas ukazały się)

  1. Ks. R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy Męki, Warszawa 2011.
  2. E. Drzewiecka, Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej, 2012.

Ambona Słowa Krzyża

  1. Ks. D. Dogondke, Męka Pańska według Ewangelistów. Kazania pasyjne, Warszawa 2011.
  2. O. J. Chrzanowski CP, Otwieram tajemnice Jego i moje. Kazania pasyjne, Warszawa 2013 (w przygotowaniu do druku).

Więcej informacji na www.verbinum.pl

Related Posts

Leave a comment