Święcenia diakonatu

Dnia 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego poczęcia w przasnyskim sanktuarium M.B. Niepokalanej Przewodniczki jeden z alumnów naszego seminarium, o. Grzegorz Mossakowski przyjął święcenia diakonatu. Sakramentu święceń udzielił mu ks. bp Piotr Libera – ordynariusz diecezji płockiej.

Pierwszy stopień święceń, który pochodzi z czasów apostolskich, jest ściśle związany z posługą przy ołtarzu. Diakoni jako słudzy ołtarza mogą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa mogą także głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni zgodnie z tradycją mają także pełnić dzieła miłosierdzia naśladując Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć.

Dobremu Bogu za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej Przewodniczki polecajmy o. Grzegorza i całe Zgromadzenie Pasjonistów.

Related Posts

Leave a comment