Święto Matki Bożej Bolesnej – Patronki Zgromadzenia

Święto Matki Bożej Bolesnej skłania nas, byśmy przeżywali na nowo zasadniczy moment historii zbawienia i czcili Matkę towarzyszącą Synowi podczas Jego męki i stojącą przy Nim, wywyższonym na krzyżu. To właśnie na Kalwarii macierzyństwo Maryi nabiera wymiaru uniwersalnego. Święto to daje wszystkim synom Zgromadzenia Męki Pańskiej możliwość zgłębiania tajemnicy uczestniczenia w męce Chrystusa z takimi uczuciami, jakich doznawała Maryja, a zarazem przeżywania jej na nowo zgodnie z duchem Założyciela. On to w swojej duchowości i w pracy apostolskiej ściśle łączył boleści Maryi i mękę Chrystusa, jak morze, które łączy się z oceanem. Dlatego 38. Kapituła Generalna w roku 1964, uznając stałą tradycję i pragnienie wszystkich zakonników, wydała jednomyślnie dekret ogłaszający Matkę Bożą Bolesną główną patronką Zgromadzenia. Paweł VI listem apostolskim z 8 marca 1973 roku potwierdził to i oficjalnie ogłosił, że Najświętsza Maryja Panna Bolesna jest Główną Patronką Zgromadzenia Męki Pańskiej.

Zachęcamy do lektury fragmentu książki o. Enrico Zoffolego „Życie świętego Pawła od Krzyża” dotyczącej nabożeństwa Założyciela do Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (format pdf).

Czytaj dalej…

Related Posts

Leave a comment