Scroll Top

Szkoła Mądrości Krzyża

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Wykłady odbywają się regularnie od jesieni 2016 r. w klasztorze pasjonistów w Warszawie, przy ul. Zamienieckiej 21. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych (15 spotkań) i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Akademię Katolicką w Warszawie.
Zaproszenie na drugi semestr roku akademickiego 2020/2021

Słuchacze Szkoły Mądrości Krzyża wiedzą, że zakres i tematyka poruszanych w tym cyklu spotkań tematów jest niezwykle szeroka, obejmująca zarówno teologię i filozofię, jak również nauki humanistyczne i społeczne. Nie jest więc dla nich zaskoczeniem, że następny semestr zajęć w Szkole poświęcimy pewnemu istotnemu aspektowi życia Kościoła, w którym dobrze uwidacznia Krzyża w życiu chrześcijańskim. Temat spotkań w tym semestrze brzmi: Życie zakonne jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

Można zastanawiać się, jaką wartość zajęcia te mają dla osób świeckich, nieprowadzących życia według zakonnych reguł. W czasie piętnastu spotkań postaramy się prześledzić nie tylko historię i rozwój zakonów, ale też poznać wkład zakonników i zakonnic w rozwój nauki i kultury na przestrzeni wieków.

Życie zakonne ze swej istoty kieruje swoich członków ku kontemplacji Boga, poprzez próbę doskonalszego naśladowania Chrystusa w oddaleniu od świata. Stąd w zakonach powstało wiele szkół duchowości, stanowiących niezwykły skarb i źródło inspiracji dla ludzi poszukujących Boga, także współcześnie. W roku jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów), postaramy się lepiej poznać duchowość pasyjną nadaną temu instytutowi przez włoskiego mistyka, św. Pawła od Krzyża i zobaczyć czy można nią żyć również nie składając ślubów zakonnych.

W czasie wykładów postaramy się odkryć również takie formy życia konsekrowanego jak instytuty świeckie, dziewictwo i wdowieństwo konsekrowane oraz nowe formy życia zakonnego. Na koniec postaramy się przeanalizować, co dziś światu mają do zaoferowania zakony i czy nadal w Kościele i świecie jest miejsce dla mężczyzn i kobiet, którzy poprzez śluby zakonne powierzają się całkowicie Bogu.

Zapisy i informacje

 

Kontakt email: sekretariatSMK@gmail.com
telefon: +48 537 664 650

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-20.15

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa / transmisja online

Opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN

Nr konta do wpłat: 44 1160 2202 0000 0004 7669 8752

Propozycja tematów zajęć
 1. Ucieczka od świata czy zwrócenie ku Bogu?
 2. Reguła – wspólna zasada życia
 3. Krzyż i miecz
 4. Siła ubóstwa
 5. Klasztor i jego rola w kulturze
 6. Św. Paweł od Krzyża i jego wizja życia poświęconego Bogu
 7. Pasjoniści – życie tajemnicą Krzyża
 8. Pasjonistki
 9. My głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego
 10. Świętość w codzienności życia zakonnego
 11. Bernard Kryszkiewicz – pedagogika krzyża
 12. Reformy życia zakonnego Soborze Watykańskim II
 13. W służbie Kościołowi
 14. Współczesne formy życia konsekrowanego i udział świeckich w duchowości zakonnej
 15. Czy życie zakonne ma nadal sens?
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.