N.M.P. Matki Świętej Nadziei

Matka Świętej Nadziei

Każdego roku 9 lipca w Zgromadzeniu Pasjonistów obchodzi się wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Świętej Nadziei.

Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej „Lumen Gentium” stwierdza, że Maryja jest dla pielgrzymującego Ludu Bożego „znakiem niezawodnej nadziei„. W nabożeństwie do Dziewicy Maryi zawsze pozdrawiano Ją jako „naszą nadzieję„, a liturgiczne uroczystości maryjne, zwłaszcza uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, podkreślają macierzyńską rolę Maryi jako „nadziei i jutrzenki zbawienia świata„.

Kult do Najświętszej Maryi Panny jako Matki Świętej Nadziei rozwijał się w Zgromadzeniu Pasjonistów od samego początku. Był on rozpowszechniany zwłaszcza przez wielkiego misjonarza o. Tomasza Struzzieriego, późniejszego biskupa, który nosił przy sobie Jej wizerunek w czasie misji. Później o. Jan Chrzciciel, następca św. Pawła od Krzyża, zadbał o to, by wydrukować całą serię takich wizerunków. Stały się one ozdobą pokojów naszych zakonników pragnących kierować ku nim wzrok i prosić Maryję o pomoc we własnych potrzebach duchowych. Nadzieją, jaką Maryja Panna wskazuje i do jakiej wzywa, jest krzyż, który Dzieciątko Jezus trzyma w ręce jako znak swojej miłości okazanej nam aż po śmierć na krzyżu.

Czytaj więcej:
Artykuł o. Damiana Wojtyski CP „Maria – Matka Świętej Nadziei. Jej kult i jego promocja w zgromadzeniu pasjonistów”

 

Related Posts

Comments (1)

Maria – Matka Świętej Nadziei będzie patronką mojej fundacji, a w przyszłym roku jak Pan pozwoli 9 lipca uruchomimy ośrodek opieki nad osobami niesamodzielnym, dla 14 osób z terenów wiejskich. Włodek bcs

Leave a comment