XLVI Kapituła Generalna

Dziś rozpoczyna się XLVI Kapituła Generalna Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Podczas najbliższych dni, zebrani w Rzymie delegaci wszystkich prowincji wybiorą nowe władze zgromadzenia na sześcioletnią kadencję oraz będą zastanawiać się nad istotnymi sprawami dotyczącymi życia i misji pasjonistów. Jako temat przewodni zaproponowano hasło: „Świat Pasjonistów to solidarność i misja”.

Bieżące informacje dotyczące kapituły można znaleźć na stronie: http://capitulum.passiochristi.org/?lang=en

Boże, nasz Ojcze, który w Twojej nieskończonej miłości posłałeś Twego Syna
Jezusa, aby był naszym bratem i Zbawicielem dając za nas Swe życie, spraw
aby Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie były dla nas źródłem wszelkiej
mądrości i łaski.
Ty natchnąłeś św. Pawła od Krzyża, aby zapoczątkował nowe Zgromadzenie,
by zachować w świecie żywe wspomnienie Męki naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Prosimy Cię, abyś podtrzymywał w nas jego ducha tak, abyśmy,
odnowieni, mogli skutecznie głosić Mądrość Krzyża.
Duchu Święty, zstąp na nas, kieruj naszymi przygotowaniami, oświeć nasz
dialog i rozeznanie w okresie, gdy zbliża się najbliższa Kapituła Generalna.
Panie Jezu, daj nam przeżywać Kapitułę sercem otwartym na pragnienie
budowania Twego Królestwa, myślą otwartą na słuchanie Twojego słowa i
tego, co mówią nasi bracia i siostry, z wolą otwartą na rozeznanie i na decyzje,
które podejmiemy.
Spraw, aby Kapituła Generalna była dla nas doświadczeniem jedności, abyśmy
mogli wszyscy być jednością. Kieruj nami, gdy staramy się zbudować większą
solidarność z innymi i z rozmaitymi częściami Zgromadzenia. Wspieraj nas w
realizowaniu solidarności skutecznej i konkretnej. Bądź z nami, Boże Ojcze,
abyśmy mogli odnowić nasze Zgromadzenie i tak dawać światu wciąż nowe
świadectwo.
Zawierzamy Kapitułę opiece Matki Bożej Bolesnej, św. Pawła od Krzyża,
naszego ojca i założyciela, Świętych pasjonistów i wszystkich z Rodziny
pasjonistów, którzy żyją w niebie.
Polecamy się, Panie, także modlitwom naszych braci i sióstr, zakonnic i
świeckich, aby byli wierni naszemu charyzmatowi i abyśmy byli zdolni podjąć
na Kapitule decyzje, które pozwolą umocnić życie braterskie we wspólnotach i
misję do świata dzisiejszego i przyszłego, dla której powołałeś nas do bycia
pasjonistami. Prosimy Cię o to przez Chrystusa naszego Pana.
Amen.

 

Related Posts

Leave a comment