Scroll Top

Ukrzyżowanie w Chrystusie – Katecheza

Misja pasjonistyczna i ewangelizacja: Ukrzyżowanie w Chrystusie - Katecheza 10

W tej katechezie przyjrzymy się źródłom i zasobom misji i ewangelizacji pasjonistów. ŹRÓDŁO to Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa. ZASOBY są dwojakie: nasze pasjonistyczne wspólnoty uczestniczące w zdumiewającej miłości płynącej z Męki Pańskiej oraz
znaki czasu wskazujące współczesnego ukrzyżowanego, z którym dzielimy tę miłość. Ożywiając nasz charyzmat, Memoria Passionis, św. Paweł od Krzyża inspirował się refleksjami apostoła Pawła, kierowanych do ówczesnych wspólnot chrześcijańskich: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego” (1 Kor 1,23).

W Memoria Passionis św. Paweł łączy życie codzienne z męką Chrystusa nie tylko poprzez umysłowe wspominanie tego, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu, czy też przez zwykłe rekonstrukcje
podejmowane przez artystów wizualnych i artystów teatru pasyjnego. Święty Paweł od Krzyża zobowiązuje się do PAMIĘCI, dążąc do codziennego zjednoczenia z cierpieniem Chrystusa – 1) w kontemplacji – modlitwa i umartwienie; 2) dzieląc ukrzyżowaną jedność ze swoimi pierwszymi towarzyszami (wspólnotą); i 3) dzieląc się ogromną miłością z ukrzyżowanymi w swoich czasach.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.