Scroll Top

Pasjoniści

ŚWIĘTY PAWEŁ OD KRZYŻA
ZEBRAŁ TOWARZYSZY POD SZTANDAREM KRZYŻA

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, popularnie zwane Zgromadzeniem Pasjonistów (łac. passio = cierpienie, męka), zostało założone przez włoskiego mistyka św. Pawła od Krzyża w roku 1720. Duch Święty wzbudził w Kościele nową rodzinę zakonną, by w świecie coraz bardziej odchodzącym od Boga głosiła Chrystusa Ukrzyżowanego, którego męka jest największym i niepojętym dziełem Boskiej Miłości, a zarazem najlepszym lekarstwem na zło.

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa jest międzynarodowym instytutem zakonnym na prawie papieskim. Jego członkowie, zwani potocznie „pasjonistami” (kapłani i bracia) już od trzech wieków ślubują rozważać i głosić miłość Boga do świata objawioną przez mękę Jezusa Chrystusa.

  • Obecnie na świecie jest około 1800 pasjonistów (kapłanów i braci)
  • Pracują w 62 krajach na 6 kontynentach
  • Zgromadzenie jest podzielone na 6 konfiguracji, które dzielą się na prowincje (16) i wiceprowincje (7).

Rozpoczęte przez św. Pawła od Krzyża dzieło rozrosło się w ciągu wieków, tworząc rodzinę pasjonistowską. Tę szeroko rozumianą wspólnotę religijną, obok ojców i braci (Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa), stanowią mniszki klauzurowe oraz kilka innych żeńskich wspólnot zakonnych, inspirowanych duchowością Świętego, któremu nadano miano „księcia dusz opuszczonych”.

Do Rodziny Pasjonistowskiej należą również wierni świeccy, zwłaszcza ci zaangażowani w różne ruchy i wspólnoty, przede wszystkim członkowie Rodziny Matki Pięknej Miłości, osoby noszące Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej oraz należące do Bractwa Szkaplerznego.

Wielki Ojciec Miłosierdzia raczył dać swojemu Kościołowi nowy zakon, w tym tak bolesnym i nieszczęsnym czasie, w którym dostrzegamy pojawiające się otwarcie wszelkiego rodzaju niegodziwości ze szkodą dla naszej św. wiary, która zostaje dotknięta do żywego w wielu częściach chrześcijaństwa, a świat spoczywa w głębokim zapomnieniu gorzkich mąk wycierpianych z miłości dla niego przez Jezusa Chrystusa, nasze prawdziwe Dobro. – św. Paweł od Krzyża

Nasza konsekracja męce Pańskiej

Święty Paweł od Krzyża zgromadził towarzyszy, aby, żyjąc wspólnie, głosili ludziom Ewangelię Chrystusa. Nazwał ich na początku “Ubodzy Jezusa”, gdyż ich życie powinno opierać się na ewangelicznym ubóstwie koniecznym do zachowania pozostałych rad ewangelicznych, do wytrwania w modlitwie i
nieustannego głoszenia Słowa Krzyża. Pragnął, aby jego uczniowie wiedli życie “na wzór Apostołów”, troszcząc się o ducha głębokiej modlitwy , pokuty i samotności dla osiągnięcia wewnętrznej więzi z Bogiem i bycia świadkami Jego miłości. Rozeznając zło swoich czasów nieustannie głosił, że Męka Jezusa Chrystusa, “największe i zdumiewające dzieło Bożej miłości”, jest najskuteczniejszym środkiem zaradczym przeciw temuż złu.

Przez specjalny ślub zobowiązujemy się szerzyć, słowem i czynem pamięć męki Chrystusa i pogłębiać świadomość jej znaczenia i wartości dla każdego człowieka i życia całego świata.

Męka Jezusa Chrystusa

Zawsze w sercach naszych

W ŻYCIU OSOBISTYM
Pozostawiamy wszystko, aby podążać za Chrystusem w duchu ewangelicznych błogosławieństw.
WE WSPÓLNOCIE
Wspólnie postępujemy stromą ścieżką wiary, aby odkrywać tajemnicę Boga.
W APOSTOLACIE
Nasze posłannictwo ewangelizacji opiera się na tajemnicy Słowa Krzyża tak, aby wszyscy mogli poznać Chrystusa.

Rożne są drogi, którymi prowadzi Bóg

jaka jest Twoja?

Modlitwa o powołania

Jezu, oddałeś Swoje życie na krzyżu abyśmy mogli uczestniczyć w życiu Boga i poznać Jego miłość do nas. Niech miłość płynąca z krzyża przemieni nasze serca, abyśmy mogli nieść Twoją miłość i współczucie tym, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza zaś cierpiącym. Daj światło Twojego Ducha Świętego tym młodym ludziom, którzy otrzymali łaskę pasjonistowskiego powołania. Zainspiruj ich do poświęcenia życia jako kapłani, bracia lub siostry, dla ożywiania pamięci Twojej męki w sercach ludzi. Niech Maryja, która stała przy Krzyżu, będzie dla nas przykładem i niech św. Paweł od Krzyża będzie nam przewodnikiem.
Amen.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.