Scroll Top

Powołania

Pójdź za Mną!
powołanie
Wielu ludzi stawia sobie dziś pytanie: co jest najważniejsze w życiu? Co robić, żeby być szczęśliwym? Jak kształtować własne życie? Wielu z nich nie szuka na te pytania głębszych odpowiedzi niż te, które proponuje im świat, upatrujący spełnienia w dobrach materialnych i chwilowej przyjemności. Wielu szum świata przysłania Boga, który nigdy nie narzuca się człowiekowi. On cichy i pokornego serca, przychodzi do nas w najłagodniejszym powiewie i proponuje drogę bardziej stromą niż ta, którą podąża świat. Drogę, która często wiedzie przez krzyż.
Rożne są drogi, którymi prowadzi nas Bóg:

rodzina, służba potrzebującym, praca zawodowa, naukowa lub artystyczna. W gąszczu różnych idei i prądów filozoficznych pojawiają się coraz częściej propozycje odrzucenia zjawiska cierpienia i bólu, jako niezgodnych z ludzką naturą. Człowiek coraz częściej pragnie uciec myślami i wszelkimi praktycznymi sposobami od śmierci, cierpienia, procesu starzenia się. Okazuje się jednak, że jest to nieuniknione. Cierpienie stworzenia coraz częściej jawi się jako temat tabu, ponieważ nie znajduje się odpowiedzi na pytanie o jego sens. My chrześcijanie wiemy, że istnieje taka odpowiedź. Męka i Śmierć Jezusa na Krzyżu pokazuje każdemu z nas, iż nieuniknione cierpienie dotknęło także doskonałego człowieka i Boga, Jezusa Chrystusa i to w Jego Osobie możemy odnaleźć pomoc i wsparcie oraz ostateczną odpowiedź na niepopularne pytanie: dlaczego człowiek cierpi?

Jakże więc odrzucać dzisiaj sens cierpienia, sens krzyża, który każdy z nas niesie w swoim życiu?

Pasjonista

“My głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 23- 24)

W Kościele Powszechnym istnieje już od trzech wieków zakon, który ma na celu dogłębne rozważanie i głoszenie Mądrości Krzyża. Poddajemy Ci więc propozycję rozważenia tego czy Bóg nie wzywa Cię do życia zakonnego według rad ewangelicznych tak, jak kiedyś zaproponował Jezus bogatemu młodzieńcowi? Dzisiaj Chrystus Ukrzyżowany poszukuje swych uczniów, którzy chcieliby rozważać i głosić Jego Mękę wszystkim ludziom. Możesz to czynić w naszym Zgromadzeniu – jako kapłan zakonny, który przez swą służbę słowem w Zgromadzeniu będzie wypełniał to, co zapoczątkował kiedyś Paweł Daneo, znany jako św. Paweł od Krzyża, albo też jako brat zakonny, który wspomaga swą cichą pracą i modlitwą w klasztorze swych współbraci kapłanów.

Trzy istotne pytania
które mogą pomóc w rozeznaniu osobistego  powołania do życia zakonnego.
01.
Czy chcesz

rozważać w ciszy i skupieniu Mękę Jezusa Chrystusa?

02.
Czy marzysz

by pomagać duchowo cierpiącym, wzywać do nawrócenia i pokuty grzeszników i głosić Boże miłosierdzie?

03.
Czy pragniesz

życia w braterskiej wspólnocie, podążającej drogą rad ewangelicznych oraz ślubu Memoria Passionis?

Formacja Zakonna
PASJONISTÓW

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, jest zakonem kleryckim. Oznacza to, że większość członków stanowią kapłani, ale w wizji zakonu zaproponowanej przez św. Pawła od Krzyża od samych początków było też miejsce dla braci. Formacja do naszego życia zależy więc od tego czy kandydat pragnie być kapłanem, czy bratem zakonnym.

POSTULAT

Wszyscy kandydaci odbywają postulat, który trwa zazwyczaj jeden rok (może być wydłużony do dwóch lat). W tym czasie poznają oni Zgromadzenie, a zakonnicy poznają ich. Jest to czas, w którym kandydaci do kapłaństwa rozpoczynają studia filozoficzne, a kandydaci na barci przygotowują się do posługi lub pracy zawodowej.

NOWICJAT

Nowicjat, kandydaci odbywają w naszym klasztorze w Przasnyszu. Trwa on rok i jest wspólny dla wszystkich kandydatów, a rozpoczynają go obłóczyny – czyli obrzęd przyjęcia zakonnego habitu. Jest to też moment oficjalnego włączenia do naszej rodziny zakonnej. W tym czasie kandydaci uczą się życia zakonnego oraz poznają historię i duchowość pasjonistów pod okiem doświadczonego zakonnika – mistrza nowicjuszy.

KLERYKAT (kandydaci na kapłanów)

Po nowicjacie kandydaci na kapłanów kontynuują studia filozoficzno-teologiczne przygotowując się do przyjęcia święceń kapłańskich.

JUNIORAT (kandydaci na braci)

Po nowicjacie kandydaci na braci zakonnych zdobywają kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im pracę w Zgromadzeniu.

Do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa przyjmuje się mężczyzn stanu wolnego, cieszących się dobrym zdrowiem i opinią, w wieku 18 – 35 lat, którzy nie byli w żadnym innym instytucie zakonnym (od tej zasady zdarzają się wyjątki po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Radę Prowincjalną).
 • Kandydat na kapłana powinien mieć maturę i wewnętrzne pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny, a zwłaszcza ukazywania tajemnicy Krzyża wszędzie tam, gdzie będzie posłany.
 • Kandydat na brata powinien mieć ukończoną szkołę zawodową lub zdobyty zawód, posiadać predyspozycje do pracy fizycznej, aby swą pomocą mógł służyć w klasztorze jako kościelny, organista, kucharz, furtian, ekonom, ogrodnik, zależnie od zainteresowania i możliwości.

Przed przyjęciem do postulatu wymagane są następujące dokumenty: własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie adresowane do Przełożonego Prowincjalnego (musi zawierać motywacje podjęcia życia zakonnego w Zgromadzeniu Męki Chrystusa), krótki życiorys, świadectwo chrztu i bierzmowania, świadectwo maturalne dla kandydatów do kapłaństwa, aktualne świadectwo zdrowia (informacja od lekarza rodzinnego o ewentualnych trwałych uszczerbkach na zdrowiu), opinie proboszcza oraz dwie fotografie.

Do postulatu przyjmuje Przełożony Prowincjalny po indywidualnej rozmowie z kandydatem.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z referentem powołań lub bezpośrednio z prowincjałem.

Jeżeli w wierze odkryliśmy nasze powołanie, jest nadzieja, że wstąpimy na drogę, aby je wypełnić. – C. Carretto

MODLITWA O POWOŁANIA

Jezu, oddałeś Swoje życie na krzyżu, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu Boga i poznać Jego miłość do nas. Niech miłość płynąca z krzyża przemieni nasze serca, abyśmy mogli nieść Twoją miłość i współczucie tym, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza zaś cierpiącym. Daj światło Twojego Ducha Świętego młodym ludziom, którzy otrzymali łaskę pasjonistowskiego powołania. Zainspiruj ich do poświęcenia życia jako kapłani, bracia lub siostry, dla ożywiania pamięci Twojej męki w sercach ludzi. Niech Maryja, która stała przy Krzyżu, będzie dla nas przykładem i niech św. Paweł od Krzyża będzie nam przewodnikiem. Amen.

Na pytania odnośnie naszego życia, posługi i formacji chętnie odpowie o. Jakub Barczentewicz CP – referent powołań.

tel. (+48) 884 802 702
tel. 22 610 79 51 (wew. 122)
e-mail: powolanie@passio.info.pl
e-mail: sekretariat@passio.info.pl

Formularz kontaktowy

  Sam zobacz
  Jak wygląda nasze życie w
  klasztorze
  Mężczyzn w wieku 18 – 35 lat zainteresowanych duchowością pasjonistów, zapraszamy do odbycia indywidualnych rekolekcji lub dni skupienia w naszych klasztorach. 
  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.