Powołania

Wielu ludzi stawia sobie dziś pytanie: co jest najważniejsze w życiu? Co robić żeby być szczęśliwym? Jak kształtować własne życie?Wielu z nich nie szuka na te pytania głębszych odpowiedzi, niż te jakie proponuje im świat, który za najwyższe wartości przyjmuje dobra materialne i przyjemność. Wielu z nich szum świata przysłania Boga, który nigdy nie narzuca się człowiekowi. On nie jest jak świat: głośny i przytłaczający. On cichy i pokornego serca, przychodzi do nas w najłagodniejszym powiewie i proponuje drogę bardziej stroma niż świat. Drogę, która często wiedzie przez krzyż.

Rożne są drogi, którymi prowadzi nas Bóg: rodzina, służba dla chorych, pomoc niepełnosprawnym, praca zawodowa, naukowa lub artystyczna. W gąszczu różnych idei i prądów filozoficznych pojawiają się coraz częściej propozycje odrzucenia zjawiska cierpienia i bólu, jako niezgodnych z ludzką naturą. Człowiek coraz częściej pragnie uciec myślami i wszelkimi praktycznymi sposobami od śmierci, cierpienia, procesu starzenia się. Okazuje się jednak , że jest to nieuniknione. Cierpienie stworzenia coraz częściej pojawia się jako temat tabu, ponieważ nie znajduje się odpowiedzi na pytanie o jego sens. My chrześcijanie wiemy , że istnieje taka odpowiedź. Męka i Śmierć Jezusa na Krzyżu pokazuje każdemu z nas, iż nieuniknione cierpienie dotknęło także doskonałego człowieka i Boga, Jezusa Chrystusa i to w Jego Osobie możemy odnaleźć pomoc i wsparcie oraz ostateczną odpowiedź na niepopularne pytanie: dlaczego człowiek cierpi?

Jakże więc odrzucać dzisiaj sens cierpienia, sens Krzyża, który każdy z nas niesie w swoim życiu?

PASJONISTA

“Skoro bowiem świat poprzez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 21- 24)

W Kościele Powszechnym istnieje już od trzech wieków zakon, który ma na celu dogłębne rozważanie i  głoszenie Mądrości Krzyża. Poddajemy Ci więc propozycję rozważenia tego czy Bóg nie wzywa Cię do życia zakonnego według rad ewangelicznych tak, jak kiedyś zaproponował Jezus bogatemu młodzieńcowi? Dzisiaj Chrystus Ukrzyżowany poszukuje swych uczniów, którzy chcieliby rozważać i głosić Jego Mękę wszystkim ludziom. Możesz to czynić w naszym Zgromadzeniu – jako kapłan zakonny, który przez swą służbę słowem w Zgromadzeniu będzie wypełniał to, co zapoczątkował kiedyś Paweł Daneo, znany jako św. Paweł od Krzyża, albo też jako brat zakonny, który wspomaga swą cichą pracą i modlitwą w klasztorze swych współbraci kapłanów.

Gdybyś chciał dowiedzieć się czegoś więcej o naszej działalności, o naszym życiu, apostolstwie, naszej historii, to możesz napisać do referenta powołań.

KILKA PYTAŃ

 • Czy chcesz z nami rozważać w ciszy i skupieniu Mękę Jezusa Chrystusa?
 • Czy marzysz o tym, by pomagać duchowo cierpiącym, grzesznikom, upadłym, przez udzielanie sakramentu pokuty, głoszenie słowem i świadectwem, albo też posługą w klasztorze wielkiej Miłości Boga wyrażonej w Męce Jego Syna?
 • Czy pragniesz życia  w braterskiej wspólnocie, żyjącej według składanych trzech ślubów zakonnych oraz ślubu specjalnego?
 • A może chcesz po prostu wejść na stromą i trudną drogę rad ewangelicznych prowadzącą wprost do Królestwa Bożego?
question-mark-2492009_1920

WARUNKI PRZYJĘCIA

checklist-1919328_1920
 • Każdy kandydat na pasjonistę powinien odznaczać się zdrowiem fizycznym i psychicznym, zamiłowaniem do modlitwy, skupienia i wyciszenia, zdrową pobożnością ze szczególnym uwrażliwieniem na kult Męki Chrystusa oraz na cierpienie duchowe i fizyczne w bliźnich.
 • Kandydat na kapłana powinien mieć maturę i wewnętrzne pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny w tajemnicy Krzyża wszędzie tam, gdzie będzie posłany.
 • Kandydat na brata powinien mieć ukończoną szkołę zawodową lub zdobyty zawód, posiadać predyspozycje do pracy fizycznej, aby swą pomocą mógł służyć w klasztorze jako kościelny, organista, kucharz, furtian, ekonom, ogrodnik, zależnie od zainteresowania.
 • Z zasady do zgromadzenia przyjmuje się kandydatów do 35 roku życia, którzy nie byli w żadnym innym instytucie zakonnym (od tej zasady zdarzają się wyjątki po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Radę Prowincjalną).

Formalności

Przed przyjęciem do postulatu wymagane są następujące dokumenty:

 1. własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie,
 2. życiorys,
 3. świadectwo chrztu i bierzmowania,
 4. świadectwo dojrzałości dla kandydatów do kapłaństwa,
 5. aktualne świadectwo zdrowia,
 6. opinie proboszcza, katechety lub innych osób kompetentnych wg uznania przełożonego prowincjalnego,
 7. trzy fotografie.

Do postulatu przyjmuje przełożony prowincjalny. Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z referentem powołań lub prowincjałem.

pencil-918449_1920

Etapy formacji

 • Wszyscy kandydaci odbywają postulat, który trwa od roku do dwóch lat (kandydaci do kapłaństwa studiują w tym czasie filozofię).
 • Po ukończeniu postulatu obrzędem obłóczyn w habit zakonny kandydat rozpoczyna roczny nowicjat.
 • Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych, po których kandydaci na kapłanów kontynuują studia teologiczne, a kandydaci na braci rozpoczynają juniorat.
 • Aby zostać zakonnikiem o ślubach wieczystych potrzeba od momentu wstąpienia minimum 6 lat.

MODLITWA O POWOŁANIA

Jezu, oddałeś Swoje życie na krzyżu abyśmy mogli uczestniczyć w życiu Boga i poznać Jego miłość do nas. Niech miłość płynąca z krzyża przemieni nasze serca, abyśmy mogli nieść Twoją miłość i współczucie tym, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza zaś cierpiącym. Daj światło Twojego Ducha Świętego młodym ludziom, którzy otrzymali łaskę pasjonistowskiego powołania. Zainspiruj ich do poświęcenia życia jako kapłani, bracia lub siostry, dla ożywiania pamięci Twojej męki w sercach ludzi. Niech Maryja, która stała przy Krzyżu, będzie dla nas przykładem i niech św. Paweł od Krzyża będzie nam przewodnikiem. Amen.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.