Scroll Top

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych

W dniu 6 listopada w Łodzi odbyło się Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych zorganizowane przez Ojców Pasjonistów i Bractwo Słowa Bożego. Spotkanie odbyło się przy kościele oo. Pasjonistów w Łodzi (parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej). W Forum wzięli udział przedstawiciele żeńskich i męskich instytutów życia konsekrowanego: Apostolinek, Nazaretanek, Prezentek, Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Franciszkanów Konwentualnych, Kapucynów, Misjonarzy Świętej Rodziny, Oblatów Maryi Niepokalanej, Paulinów, Pasjonistów, Paulistów, Werbistów oraz świeccy współpracownicy różnych instytutów zakonnych.

Forum otworzył o. dr Łukasz Andrzejewski CP, prowincjał polskiej prowincji Ojców Pasjonistów. Ojciec Prowincjał zwrócił uwagę na znaczenie propagowania inicjatyw biblijnych oraz na fakt, że Forum odbywa się w roku jubileuszowym dla Pasjonistów. Ojciec Andrzejewski wyraził też nadzieję, że będzie to wydarzenie cykliczne. Następnie odczytany został list ks. prof. dr. hab. Henryka Witczyka, przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Papieskiego Dzieła Biblijnego Jan Pawła II. Wyraził on swą radość z tego spotkania, życzył mu owocnych prac oraz zaprosił środowisko osób konsekrowanych zaangażowanych w apostolaty biblijne do współpracy z Dziełem Biblijnym.

Program Forum składał się z dwóch bloków tematycznych:

– sesja I – “Lectio Divina: osobiste ćwiczenie czy forma duszpasterska?”

– sesja II – “Biblia w mediach. Biblia w pandemii”.

W pierwszej sesji wykład, zatytułowany „Droga do Lectio divina poprzez krąg biblijny”, wygłosił o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW, który zwrócił uwagę, że Lectio jest drogą zawierającą w sobie różne, czasem pozornie niespójne elementy, np. działanie (studium) i zaniechanie działania (czas ciszy przed Bogiem). Lectio divina ma też silny związek z życiem, jest wpisana w codzienność. Nie może ona istnieć jako wysepka na oceanie, wręcz przeciwnie, ma porządkować wszystkie inne działania w życiu człowieka. W wystąpieniu Ojca Profesora padło też pytanie „co nam robi tekst biblijny?”. Została na nie udzielona też odpowiedź, którą można streścić w czterech słowach: po pierwsze – uczy nas, po drugie – pokazuje, jak wierzyć, po trzecie – pokazuje, jak działać i po czwarte – jak dążyć ku celowi życia ludzkiego, czyli ku Bogu. Za Augustynem z Dacji możemy powiedzieć, że tekst biblijny zawsze nas czegoś uczy: opowiedzianej w nim historii (narracji), uczy, jak wierzyć i jak żyć zgodnie z wolą Boga. Lectio divina to długotrwały i osobisty proces duchowego dojrzewania, mogą jednak prowadzić do niego pewne formy duszpasterskie, jak odpowiednio prowadzony krąg biblijny.

Podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez p. Leszka Dembskiego, który miał podsumować pierwszą sesję, ks dr. Adam Dynak podzielił się swymi doświadczeniami z pracy w formie kręgu biblijnego w realiach parafialnych. P. Joanna Człapska zwróciła uwagę na problemy i trudności z praktykowaniem Lectio divina w realiach życia codziennego osoby świeckiej. Uczestnicy spotkania dzielili się swoim osobistym doświadczeniem Lectio divina, kręgów biblijnych i szeroko rozumianego apostolatu. W wystąpienia ch uczestników spotkania zwrócono uwagę na problemy związane z głębokimi zmianami kulturalnymi dokonującymi się na naszych oczach i przyspieszonych przez pandemię. Ważne staje się pytanie, jak prowadzić do Lectio divina osoby, których sposób odbierania świata nie jest związany ze słowem pisanym, ale raczej z kulturą ruchomego obrazu i bezpośredniego przekazu emocji.

Druga sesja była zatytułowaną „Biblia w mediach. Biblia w pandemii”. Ta część spotkania została zainicjowana przez ks. Wojciecha Turka SSP, który wygłosił wykład „Apostolstwo biblijne w mediach – wybrane zagadnienia”. Ks. Turek zwrócił uwagę na znaczenie mediów we współczesnym świecie. Niestety, dzisiejszy świat mediów sprawia, że często zamiast wniosków człowiek ma w głowie mętlik. Paradoksalnie ilość informacji w Internecie nie jest jego siłą, tylko bolączką, problemem. Współczesny człowiek przeszukuje Internet, przegląda tysiące stron, zaśmiecając tym samym swój umysł, w którym zaczyna brakować miejsca na treści wartościowe, budujące, kształtujące jego osobowość. Media religijne muszą się nauczyć przebijać w natłoku komunikatów i konkurować profesjonalizmem i poziomem artystycznym.

To, czego nam brakuje to cisza. Jak mówić i głosić, by jednocześnie nie niszczyć ciszy wokół nas? Jak tworzyć przestrzeń, w której człowiek będzie w stanie spotkać się z Bogiem, z sobą samym i z drugim człowiekiem? Odpowiedzi na te pytania próbowali udzielić uczestnicy panelu dyskusyjnego prowadzonego przez p. dr hab. Monikę Waluś, w którym ks. Daniel Łuka SSP, dyrektor Edycji Świętego Pawła, przedstawił apostolat biblijny realizowany w działalności wydawniczej, a o. Jan Stefanów SVD, sekretarz wykonawczy Catholic Biblical Federation, pokazał doświadczenia z apostolatem medialnym (telewizja, Internret) w różnych okonferencjach episkopatów należących do Federacji, zwłaszcza w Indiach. Wielokrotnie w sesji tej zwracano uwagę na potrzebę pracy zespołowej, na poziomie międzyzakonnym, do której każdy instytut życia konsekrowanego i każdy apostolat będzie mógł wnieść to, co mu najlepiej wychodzi.

Punktem kulminacyjnym Forum była Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia, który objął nad wydarzeniem honorowy patronat. Metropolita łódzki skierował do uczestników Forum słowa duszpasterskiego pouczenia i zachęty, by apostolskie wysiłki podejmowane w celu szerzenia Słowa Bożego nie traciły na sile. Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że „Jezus nam coś dziś ważnego chce powiedzieć. Cała ta lektura Biblii, której poświęcamy życie i całe to promowanie Pisma Świętego w naszym Kościele ostatecznie ma ten jeden cel, byśmy byli ludźmi, którzy potrafią kochać Boga całym swoim życiem, a nie połową życia. By czytane Słowo taki owoc w naszym życiu rodziło!”

Dziękując Bogu za tegoroczne spotkanie, mamy ogromną nadzieję, że inicjatywa ta wejdzie na stałe do kalendarza spotkań ludzi – konsekrowanych i ich świeckich współpracowników – których celem jest szerzenie Słowa Bożego i życie nim w codzienności.

(Joanna Człapska)

Mszy św. na zakończenie Forum przewodniczył J.E. Ks. Abp Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki. Poniżej można wysłuchać słowa, które skierował do uczestników i zebranych na wieczornej Eucharystii w kościele M.B. Bolesnej.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.