Scroll Top

Obchody ku czci śp. o. Damiana Wojtyski CP

Z okazji 90. rocznicy urodzin śp. o. Damiana Wojtyski CP upamiętniono w Rawie Mazowieckiej tego zasłużonego Pasjonistę i Rawianina poświęcając jego osobie i dziełu konferencję naukową, a także składając mu hołd na cmentarzu oraz prosząc dla niego o radość nieba podczas mszy świętej.

W wydarzeniu wzięli udział ks. bp Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki oraz ks. bp Jan Kopiec. Uroczystości odbyły się 12 maja, w piątek, z inicjatywy Muzeum Ziemi Rawskiej oraz Pasjonistów.

„Postanowiliśmy zorganizować to wspólne przedsięwzięcie, którego pierwszym elementem będzie konferencja naukowa, na którą przybyli uczniowie, przyjaciele, znajomi o. Henryka Damiana Wojtyski, którzy pierwsze kroki stawiali pod jego kierunkiem naukowym” – powiedział p. dr Marcin Broniarczyk z Muzeum Ziemi Rawskiej otwierając konferencję.

„O. Damian z pewnością zasługuje na to, abyśmy promowali jego postać, jako wybitnego człowieka, ale też jako niezwykłego zakonnika” – dodał o. dr Wojciech Adamczewski CP, po czym zwrócił uwagę także na rozpoczynający się jubileusz 100-leica Pasjonistów w Polsce, w który obchody 90-lecia urodzin o. Damiana „pięknie się wpisują”.

We wstępie do sympozjum zabrał głos także ks. bp Andrzej Dziuba, który podzielił się swoimi wspomnieniami o ojcu Damianie. Następnie kilka słów wstępnych o swoim współbracie i jego pasji do poznawania powiedział o. prowincjał dr Łukasz Andrzejewski CP. Ciekawą prezentację zawierającą zdjęcia o. Damiana z rodzinnych albumów przedstawił następnie siostrzeniec o. Damiana i dyrektor Muzeum, p. Grzegorz Klimczak.

Następnie, podczas przedpołudniowych wystąpień, zaproszeni goście: ks. bp prof. Jan Kopiec, dr Stanisław Bugaczewicz, prof. Teresa Chynczewska-Hennel oraz prof. Wojciech Tygielski, przedstawili osobę o. Damiana, jako naukowca, mistrza i przyjaciela studentów, na podstawie własnych o nim wspomnień.

Po przerwie rozpoczęła się kolejna część sympozjum. Najpierw, w imieniu nieobecnego prof. Henryka Litwina, dr Paweł Duda zaprezentował referat nt. badań o. Damiana nad dziejami nuncjatury apostolskiej w Polsce. Następnie w swoim referacie zaprezentował  możliwe kierunki do kontynuowania rozpoczętych przez o. Damiana badań naukowych. Po nim zabrał głos o. dr Łukasz Andrzejewski CP, który przedstawił o. Damiana w kontekście jego powołania zakonnego. Ostatni temat w programie sympozjum podjął dr Marcin Broniarczyk ukazując o. Damiana jako badacza historii ziemi rawskiej.

O godzinie 16:00 uczestnicy obchodów zebrali się na cmentarzu przy grobowcu ojców pasjonistów, w którym pochowany jest śp. o. Damian Wojtyska CP. Tam, po wspólnej modlitwie, oddano mu hołd, złożono kwiaty i zapalono znicz.

Następnie, w kościele ojców pasjonistów, odbyła się msza święta w intencji o. Damiana pod przewodnictwem JE ks. bpa Andrzeja Franciszka Dziuby, ordynariusza łowickiego. Homilię wygłosił JE ks. bp Jan Kopiec, biskup senior diecezji gliwickiej. Mówił: „Dobry Pan pozwolił nam dzisiaj tutaj, w tym kościele się zgromadzić, aby z całego dziedzictwa miasta Rawy wydobyć wspaniałego człowieka, który nie tylko jest wspaniałym przykładem dojrzałego chrześcijanina, wspaniałego obywatela tego społeczeństwa, ale także jest wzorem dla nas na drodze chrześcijańskiego zdobywania tych wszystkich zalet, do których nas zachęca nasz Pan, Jezus Chrystus.”

Ksiądz profesor Wojtyska z zakonu pasjonistów, zmarły w 2009 r. był wybitnym naukowcem o międzynarodowym uznaniu. Jako historyk zajmował się m.in. stosunkami Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską w XVI-XVIII w., dziejami teologii polskiej XVI-XVIII w., reformacją w Polsce, hagiografią, a także dziejami pasjonistów w Polsce. Opublikował wiele prac, które na trwałe weszły do obiegu naukowego. Wielkim dziełem zapoczątkowanym przez ojca profesora Wojtyskę, jest kontynuowana do dziś seria Acta Nuntiaturae Polonae. Rodzinnie był związany z Rawą Mazowiecką. Tutaj ukończył liceum i zdał maturę.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.