Scroll Top

Obłóczyny i pierwsze śluby zakonne

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w przasnyskim klasztorze pasjonistów odbyły się zakonne uroczystości obłóczyn – czyli przyjęcia habitu oraz pierwszej profesji.

O godzinie 9.30 zgodnie ze starą zakonną tradycją w obecności jedynie wspólnoty zakonnej, w klasztornej kaplicy w czasie wspólnotowych modlitw, dwóch postulantów Piotr i Damian przyjęło habit, rozpoczynając tym samym roczny nowicjat. W tym czasie pod opieką mistrza nowicjatu – o. Jana będą poznawać historię i duchowość Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Przed nałożeniem postulantom habitów, Przełożony Prowincjalny – o. Łukasz Andrzejewski, przypominał słowa św. Pawła od Krzyża, które ten wypowiedział na ceremonii obłóczyn na Monte Argentario w początkach istnienia instytutu:

“Opatrzność Najwyższego naznaczyła od wieczności ten święty dzień, by zaliczyć was w szereg tego Małego Zgromadzenia Najświętszej Męki Jezusa Chrystusa, abyście żyjąc w nim w świętości życia polegającej na zachowywaniu naszych Świętych Reguł, które oparte są w całości na Świętej Ewangelii, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały, jak obiecał Pan tym, którzy go miłują (Por. Jk 1,12).
Cóż innego przywodzi wam na myśl, najdrożsi, ten święty habit, który macie przyjąć, jeśli nie to, że poświęcacie się Bogu i porzucając wszelkie wygody i przyjemności świata, wstępujecie do Świętego Zgromadzenia, by posiąść dobra wieczne, jeśli będziecie wierni Bogu i wytrwali? […]
Jakimiż skarbami zasług, cnót będziecie ubogaceni. Pamiętajcie jednak, że aby nabyć tak ogromne bogactwa, trzeba wiernie wprowadzać w życie to, co mówi wam sam nasz Boski Zbawca, który skierowawszy do was to łagodne zaproszenie, by założyć sobie Jego słodkie jarzmo i lekki ciężar, dodaje: discite a me quia mitis sum… itd. Najwznioślejsze nauczanie, lekcja pełna głębokiej świętości i nauki: w słowach tych streszcza się najwznioślejsza
świętość: discite, uczcie się ode mnie jak być łagodnymi, nastawionymi pokojowo, pokornego serca, bo w pokorze serca zamknięte są wszystkie cnoty: pokorny sercem jest posłuszny, cierpliwy itd. Wyryjcie sobie więc dobrze tę naukę w sercu, jeśli chcecie
być święci”.

W czasie obrzędu nowo przyjęci do nowicjatu bracia otrzymali na ramię krzyż, a na głowę koronę cierniową, jako symbol i przypomnienie, że mają uczyć się od Ukrzyżowanego i podążać za Nim biorąc krzyż codzienny.

O godzinie 11.30 w klasztornym kościele została odprawiona Msza św., w czasie której dwaj nowicjusze: Artur i Daniel złożyli pierwsze śluby zakonne. Zgodnie z przewidzianą formułą, ślubowali ściślej konsekrować się Chrystusowi Ukrzyżowanemu i dokładniej iść Jego śladami, oraz usilniej rozważać mękę Pańską i szerzyć jej pamięć słowem i czynem, jednocześnie ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Reguły i Konstytucji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa.

Po złożeniu ślubów na ręce Prowincjała, każdy z neoprofesów otrzymał Regułę i Konstytucje, aby przez wierne ich zachowywanie mógł osiągnąć doskonałą miłość; godło Męki Pańskiej, jako znak na serce, by nauczyli się czcić wewnątrz to, co będą nosić wyrażone na zewnątrz; oraz wizerunek Ukrzyżowanego, w którego mają się zawsze wpatrywać.

Na zakończenie Mszy św. Przełożony Prowincjalny pobłogosławił zebranych współbraci, krewnych i przyjaciół relikwiami Krzyża Świętego.

Naszym młodym współbraciom serdecznie gratulujemy i powierzamy ich Bogu w naszych modlitwach.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.