Scroll Top

Odpusty na Rok Jubileuszowy

Penitencjaria Apostolska wydała dekret o odpustach na Rok Jubileuszowy. Poniżej zamieszczamy polskie tłumaczenie tego dokumentu. Daty odpustu w poszczególnych wspólnotach pasjonistów należących do Polskiej Prowincji zostaną podane pod koniec tygodnia.

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, przychylając się do prośby o. Joachima Rego, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, z okazji 300-lecia założenia przez św. Pawła od Krzyża w samotni w Castelazzo wyżej wspomnianego Zgromadzenia, łaskawie udziela z Niebieskiego Skarbca Kościoła odpustu zupełnego dla pożytku i dobra wszystkich wiernych i każdego z osobna, a także dla dusz wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu. Mogą go uzyskać pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca świętego) wszyscy wierni, którzy w szczerej skrusze i pobożności będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, ofiarując łaskę odpustu także w intencji zmarłych jak również dusz czyśćcowych, nawiedzając w dniach od 22 listopada 2020 r. do 1 stycznia 2022 roku miejsce narodzenia św. Pawła od Krzyża w Ovada; samotnię Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny na Monte Argentario; samotnię Świętego Anioła w Vetralla i klasztor św. Jana i Pawła w Rzymie. Ponadto podczas roku Jubileuszowego we wszystkich klasztorach i monasterach Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa wszyscy zakonnicy i mniszki mogą uzyskać odpust zupełny w dniu dowolnie wybranym zwłaszcza wśród czterech wydarzeń lub innych nadzwyczajnych okazji, jak to zostało przedstawione w liście proszącym o łaskę odpustu. Łaskę odpustu można również uzyskać przez odpowiedni czas spędzony na medytacji wobec doczesnych szczątek Świętego Założyciela zakończonej modlitwą Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwą do Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Bożej Bolesnej i św. Pawła od Krzyża.

Wierni w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy ci, którzy z powodu poważnych przyczyn nie mogą opuścić swoich domów, mogą uzyskać łaskę odpustu zupełnego jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że przy najbliższej okazji spełnią trzy zwykłe warunki i duchowo będą uczestniczyć w Jubileuszowych celebracjach, ofiarowując Miłosiernemu Panu swoją modlitwę, cierpienia oraz ciężary własnego życia.

Aby ułatwić skorzystanie z Bożej łaski udzielonej dzięki kluczom Kościoła, dla dobra duszpasterskiego, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, by kapłani Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania.

Dekret jest ważny na cały okres trwania Jubileuszu Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Żadne inne zarządzenia, nawet sprzeczne, nie zmieniają jego ważności.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża świętego roku Pańskiego 2o20.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.