Przesłanie Ojca Świętego

W dniach 21 – 24 września na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie odbył się IV Międzynarodowy Kongres Teologiczny organizowany przez instytut Laus Crucis, działający w ramach naszego zgromadzenia. W czasie tego spotkania transmitowanego przez łącza on-line na cały świat, liczni prelegenci w czterech grupach językowych (angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej i francuskiej) podejmowali refleksję teologiczną nad Mądrością Krzyża w pluralistycznym świecie.
Przesłanie do uczestników spotkanie skierował Ojciec Święty Franciszek. Polskie tłumaczenie tego tekstu przedstawiamy poniżej.

PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Do czcigodnego Ojca Joachima REGO, C.P.
Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa

Serdecznie pozdrawiam uczestników Międzynarodowego Kongresu Teologicznego, który odbędzie się na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w dniach 21-24 września 2021 r. po hasłem „Mądrość krzyża w świecie pluralistycznym”. Wydarzenie to wpisuje się w obchody Jubileuszu III Stulecia powstania Zgromadzenia Pasjonistów i ma na celu dalsze badanie aktualnej sytuacji Krzyża we współczesnych kontekstach. W ten sposób inicjatywa ta odpowiada pragnieniu św. Pawła od Krzyża, aby tajemnica paschalna – centrum wiary chrześcijańskiej i charyzmatu pasjonistowskiej rodziny zakonnej była głoszona i rozpowszechniana w odpowiedzi na Bożą miłość, jak również na oczekiwania i nadzieje świata.

Apostoł Paweł mówi o szerokości, długości, wysokości i głębokości miłości Chrystusa (por. Ef 3,18). Kontemplując Ukrzyżowanego, widzimy każdą ludzką cząstkę objętą Bożym miłosierdziem. Jego kenotyczna i współczująca miłość dotyka, poprzez Krzyż, czterech punktów kardynalnych i dociera do krańca naszej ludzkiej kondycji, łącząc w tajemniczy sposób pionową relację z Bogiem i poziomą relację z ludzkością, w braterskiej jedności, jak śmierć Jezusa, która ma wymiar uniwersalny. Ogromna zbawcza moc uwolniona przez kruchość Krzyża wskazuje teologii podejście, które potrafi połączyć wzniosłość rozumu z pokorą serca. W obliczu Ukrzyżowanego teologia jest zaproszona do zajęcia się zarówno najbardziej delikatnymi jak i tymi mocno ugruntowanymi warunkami życia mężczyzn i kobiet oraz do odłożenia na bok metod i programów polemicznych, dzieląc się w radości pracą naukową i z ufnością poszukując drogocennych nasion, które Słowo zasiewa wśród porozpraszanych a czasem sprzecznych ze sobą kultur.

Krzyż Pański, źródło zbawienia dla ludzi w każdym miejscu i czasie, jest więc żywy i skuteczny. Także, a raczej przede wszystkim na skrzyżowaniu dróg również we współczesnym świecie, charakteryzującym się szybkimi i złożonymi zmianami. Bardzo słusznie więc celem Kongresu Teologicznego jest zbadanie Sapientia Crucis w różnych kontekstach – takich jak wyzwania kultur, rozpowszechnianie humanizmu i dialogu międzyreligijnego oraz nowe scenariusze ewangelizacji – łącząc refleksję naukową z szeregiem przykładów, które potwierdzają korzystny wpływ podejmowanych dzieł w różnych wymiarach.

Dlatego mam nadzieję, że poprzez promowanie owocnych interakcji teologicznych, kulturowych i duszpasterskich, inicjatywa ta przyczyni się do odnowy zrozumienia współczesnych wyzwań w świetle Mądrości Krzyża, aby wspierać ewangelizację wierną zamysłowi Bożemu i ze szczególną uważnością na ludzkość. Składając serdeczne życzenia na te dni Kongresu, proszę o opiekę Najświętszej Dziewicy i św. Pawła od Krzyża oraz udzielam prelegentom, organizatorom i uczestnikom tego ważnego zgromadzenia, Apostolskiego Błogosławieństwa, prosząc wszystkich również o modlitwę za mnie.

Rzym, Św. Jan Lateran, 1 Lipca 2021

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.