Publikacje

W dziale tym prezentujemy publikacje dotyczące duchowości, historii i charyzmatu naszego Zgromadzenia. Poza informacją o wydawnictwach książkowych, pragniemy w najbliższym czasie sukcesywnie zamieszczać również materiały w formie elektronicznej.

Publikujemy tu również archiwalne numery wydawanego od 2007 roku przez Polską Prowincję rocznika teologicznego „Słowo Krzyża”.

Pasjoniści obok rocznika poświęconego teologii krzyża pt. Słowo Krzyża (rok zał. 2007) wydają w koedycji z Wydawnictwem Verbinum dwie serie zespolone tematycznie ze wspomnianym czasopismem pasjologicznym.

    I. Biblioteka Słowa Krzyża (redaktor serii: o. Waldemar Linke CP)

  1. Ks. R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy Męki, Warszawa 2011.
  2. E. Drzewiecka, Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej, 2012.

    II. Ambona Słowa Krzyża (redaktor serii: o. Rafał S. Pujsza CP)

  1. Ks. D. Dogondke, Męka Pańska według Ewangelistów. Kazania pasyjne, Warszawa 2011.
  2. O. J. Chrzanowski CP, Otwieram tajemnice Jego i moje. Kazania pasyjne, Warszawa 2013.
  3. O. Notker Wolf OSB, o. Tomasz Dąbek OSB, Męka Jezusa Chrystusa. Rozważania, Warszawa 2014.

Więcej informacji na www.zyweslowo.plwww.pasjoniscigrochow.pl