Scroll Top

Wspomnienie Męki Pańskiej

W piątek przed Popielcem pasjoniści obchodzą święto tytularne: Uroczyste Wspomnienie Męki Pańskiej. Polecamy się waszej modlitwie.

Nasz święty Założyciel w liście z 27 września 1758 roku zachęcał niektórych zakonników, aby ułożyli oficjum na uroczystość Męki Pańskiej. Tekst zredagował o. Tomasz Struzzieri i wydaje się, że to on miał największy udział w doborze części z tekstu oryginalnego. Zgodnie z wolą papieża Klemensa XIV zajęto się najpierw rozpowszechnianiem oficjum w całym Kościele, co spowodowało opóźnienie jego zatwierdzenia. Dokonano tego dopiero 10 stycznia 1776 roku, po śmierci naszego założyciela. Jako tytuł naszego Zgromadzenia oficjum było odprawiane zawsze uroczyście, z odpowiednią oktawą.

Oficjum obejmuje całe misterium Męki Pańskiej w jego najszerszym wymiarze dla podkreślenia w celebracji uniwersalności cierpień Chrystusa wypełniającego w ten sposób wolę Ojca. Oto trzy główne cele oficjum: celebrować zbawcze działanie Boga Ojca, który posłał swego jedynego Syna, aby odkupił nas przez śmierć na krzyżu; pomóc nam, byśmy stale mieli w pamięci i czcili ten największy dowód miłości; pobudzić nas do dawania świadectwa i współdziałania, aby każdy człowiek otrzymał owoce odkupienia.

“Kto chce być świętym, ten znajduje upodobanie w wiernym naśladowaniu Boskiego przykładu Jezusa Chrystusa, byciu hańbą wobec ludzi i poniżeniem przed ludem, ponieważ uznaje się winnym obrazy Majestatu Boga, jako że zgrzeszył.
O, jakże szczęśliwa jest dusza przyobleczona w Jezusa Chrystusa i cała przeniknięta Jego świętą męką, cała zanurzona i pogrążona w bezbrzeżnym morzu Bożej miłości, gdzie wolna od wszelkich rzeczy tego świata odpoczywa na łonie umiłowanego Dobra! W taki oto Boski sposób działa Pan w duszach pokornych, które trwają w wewnętrznym skupieniu nawet pośród zgiełku bieżących wydarzeń”.
– św. Paweł od Krzyża
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.