Scroll Top

XIX Kapituła Prowincjalna

W poniedziałek 27 czerwca w klasztorze pasjonistów w Sadowiu rozpoczęła się XIX Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji. Przewodniczy jej o. Joachim Rego – Przełożony Generalny pasjonistów, obecny jest także o. Ciro Benedittini – Konsultor Generalny, który wizytował naszą prowincję oraz bracia reprezentujący nasze wspólnoty.

W czasie porannej Mszy św. w swoim kazaniu Ojciec Generał zachęcał do bycia autentycznymi i otwartymi na działanie Ducha Bożego i na nowe wyzwania. 

Pierwszego dnia kapituły słowo do zebranych skierował Przełożony Generalny. W swoim przemówieniu poruszył najważniejsze kwestie naszego charyzmatu w obecnym czasie. Mówił między innymi: 

“Jubileusz, przez który zostaliśmy wezwani do osobistej i wspólnotowej odnowy w Chrystusie, dał wam, miejmy nadzieję, okazję do refleksji poprzez spojrzenie wstecz na naszą historię, dzieje i duchowość. Czyniąc to, mamy nadzieję, że rozpoznaliście rękę Boga i zobaczycie Boski plan współdziałający z naszymi ludzkimi planami i decyzjami, aby wiernie urzeczywistnić natchnioną wizję i charyzmat św. Pawła od Krzyża, tzn. “memoria passionis”, aby “zachować żywą pamięć o Męce Jezusa, jako największym i najbardziej dojmującym dziele Bożej miłości.

„Regularne modlitewne rozeznawanie, zarówno w odniesieniu do naszego życia osobistego, jak i do naszego życia wspólnotowego i misji, jest kluczowe. Motywuje nas nie to, co chcemy osiągnąć, ale słuchanie, które inspiruje nas do poszukiwania tego, czego chce Bóg i jak Bóg nas wzywa i postanawia posługiwać się nami w tym czasie historii. Należy zachęcać do modlitewnego rozeznawania, nie tylko w odniesieniu do poszczególnych osób czy grup, ale jako procesu tworzenia wizji i planowania prowincji. Jest to proces, który musi was zaangażować w modlitewną kontemplację, wzajemny dialog i pełne szacunku dzielenie się z nadzieją na odkrycie Bożego marzenia [dream] dla naszego wspólnego świadectwa i misji w tych czasach. Jak zapewnia Bóg swój Lud przez proroka Jeremiasza: Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was (…) zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie” (Jr 29, 11).

„W świetle obecnego wezwania Zgromadzenia do “odnowienia naszej misji” proponuję, abyśmy kontynuowali “wizję solidarności”. Jest to wizja, którą Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia postanowiła opisać jako “nowy sposób bycia razem jako Pasjoniści w naszej misji dla życia świata” (Kapituła Generalna 2000). Proponuję więc, abyśmy nie zapominali ani nie ignorowali, ale nadal dążyli do ewangelicznej solidarności jako wartości, która stanowi podstawę naszej tożsamości i życia jako pasjonistów dzisiaj. Ta ewangeliczna solidarność jest dla nas aktem utożsamienia się Boga z nami, w darze Jego jedynego Syna, Jezusa, który “ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się człowiekiem (…), przyjął śmierć na krzyżu” (Flp 2, 6ff). Przez ten akt solidarności Bóg zbawia świat.

“Solidarność jest współczesnym wyrazem zaangażowania na rzecz dobra wspólnego“…., ale wymaga od nas poczucia ofiary i hojności w dawaniu siebie”. 

W czasie popołudniowych sesji, zebrani wysłuchali sprawozdania o. Łukasza Andrzejewskiego – Przełożonego Prowincjalnego, zadawali pytania oraz dyskutowali nad najważniejszymi kwestiami.

Swoje sprawozdania z ostatnich czterech lat przedstawili również ekonom prowincji oraz konsultorzy. 

Drugi dzień kapituły był przeznaczony na analizę sytuacji pasjonistów w polskiej prowincji, zwłaszcza wobec zmniejszającej się liczby zakonników. W dyskusji pojawiło się wiele cennych i wartościowych uwag i myśli, które zostały zebrane jako wskazania i rekomendacje dla naszych wspólnot. Dotyczyły one zarówno kwestii życia wspólnotowego, modlitw zakonnych, realizacji naszej misji, a także rewizji naszych apostolatów i form zaangażowania. 

Trudne kwestie wymagają dalszej refleksji i modlitwy, które będziemy podejmować w kolejnych dniach naszego spotkania.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.