Scroll Top

„Z Biblią do młodych czy z młodymi do Biblii?” – relacja z forum biblijnego

II Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych odbyło się tym razem w Toruniu we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym. W sobotę 12 listopada spotkały się tam osoby konsekrowane i świeckie, zainteresowane różnorodnymi formami apostolatów biblijnych. Przyjechały z różnych stron Polski oraz z Wileńszczyzny. Pewna grupa uczestników korzystała z połączenia zdalnego. Organizatorami Forum była Fundacja „Słowo Krzyża” ojców pasjonistów i Bractwo Słowa Bożego, a patronowała mu Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Tegoroczni prelegenci oraz wszyscy uczestnicy Forum zastanawiali się nad pytaniem postawionym w haśle spotkania: „Z Biblią do młodych czy z młodymi do Biblii?”. Program Forum obejmował dwie sesje, w których przedstawiane były referaty, po których był czas na to, aby w dyskusji panelowej dać głos publiczności.

Po przywitaniu i otwarciu spotkania, jako pierwszy z prelegentów zabrał głos p. dr hab. Krzysztof Pilarz (WT UMK), pedagog, terapeuta i biblista. W swoim wystąpieniu starał się przedstawić sytuację psychologiczną dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, aby później móc ustalić, jakie najbardziej odpowiednie środki apostolatu biblijnego można by przedstawić młodemu pokoleniu. Profil psychologiczny dzisiejszej młodzieży nie napawa optymizmem wychowawców i pedagogów, ale w zamian stawia wyzwanie angażujące do przeanalizowania form i metod apostolatów biblijnych. Młodemu człowiekowi, późno dojrzewającemu emocjonalnie, nieśmiałemu w nawiązywaniu kontaktów w świecie realnym, ulegającemu wpływom idoli i do nich się porównującemu, zagubionemu, niepewnemu, a jednocześnie nastawionemu na natychmiastowy sukces, trzeba zaproponować – w zamian za moralizatorskie, teoretyczne rozważania – przede wszystkim autentyczne świadectwo ewangelizatora. Ten, który głosi Słowo Boże sam powinien najpierw być tym Słowem „rozpalony, jak ogień”.

W następującym po referacie panelu dyskusyjnym poprowadzonym przez p. Leszka Dembskiego jako pierwszy zabrał głos podharcmistrz dh Piotr Bandurski, dyrektor Przystani Kajakowo-Żeglarskiej Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Inowrocławiu. Przedstawił działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży organizowane w ZHR w Inowrocławiu. Są one nastawione na wdrożenie młodych ludzi do pracy. Harcerze włączają się w akcje Caritas, zarówno w pomoc bezpośrednią, jak i w zbiórki na różne cele. Zaś naczelną zasadą podejmowanych akcji było „nie odpuszczać”. Następna wystąpiła w panelu s. dr Karmela Katarzyna Sługocka OP, która dla swoich podopiecznych przygotowała autorski program katechez biblijnych. Później o. dyr. Justyn Berus OFM wskazał, że w ciągu 5 lat pełnienia swej funkcji, zobaczył ogromne zmiany w podejściu do życia, pomimo tego, że dzieci sprzed 5 lat i obecnie pochodzą z podobnego środowiska rodzinnego. Zauważył, że dzieci i młodzież potrzebują tego, by ktoś ich posłuchał, ponieważ środowisko rodzinne nie zawsze to daje.

Druga sesja Forum poświęcona była duszpasterstwu młodzieżowemu. Rozpoczął ją referat ks. dr Tomasza Wasilewskiego SSP, teologa moralnego i duszpasterza młodzieży, referenta powołaniowego swej wspólnoty zakonnej. Prowadził vloga Kromka Słowa Bożego, duszpasterz skautów Europy i animator spotkań małżeńskich. Prelegent zauważył, że istnieje problem z dotarciem z Biblią do młodych. Trudności z czytaniem Biblii wynikają między innymi z trudności czytania w ogóle. Współczesna kultura posługuje się głównie obrazem, do tego szybko zmieniającym się. W Internecie ponadto promowane są postawy antykościelne,  a sam Kościół stał się synonimem obciachu. Młodzi żyją w kulturze określanej potocznie, jako „kultura za dużo” – wszystkiego mają za dużo oprócz relacji, które są bardzo zubożałe. Podświadomie tęsknią i pragną prawdziwych relacji, bliskości, niekoniecznie fizycznej, ale osobowej. Jak zatem kontemplować Słowo z młodzieżą? Pozwolić młodym opowiadać  Biblię młodym, przeżywać z nimi ich problemy w świetle Słowa Bożego, poznać świat ich problemów, używać ich języka, można stworzyć duszpasterstwo dla ludzi z depresją (przechodzenie przez kryzys z Pismem Świętym), organizować festiwale, Dni Życia, biblijne gry terenowe, juwenalia, zagospodarować przestrzeń Internetu, itp. Na koniec ks. dr Tomasz Wasilewski zaproponował odpowiedź na pytanie postawione w haśle Forum: „idźmy z młodymi do Biblii, wejdźmy w ich świat, w ich środowisko i zaprowadźmy ich do Słowa”.

W drugim panelu dyskusyjnym, który poprowadził o. dr hab. Waldemar Linke CP, głos najpierw zabrała p. mgr Olga Szypke, informatyk i teolog. Bardzo szczegółowo przedstawiła techniczną stronę apostolatu, tzn. wykorzystanie do tego celu internetowych stron biblijnych dla dzieci, gier, filmów, portali społecznościowych, memów, gifów i emotikonów. Zauważyła, że w Internecie dużo jest treści edukacyjnych, ale brak jest takich materiałów z zakresu nauki religii, w tym o charakterze biblijnym. Następnie głos zabrał o. Łukasz J. Andrzejewski CP, prowincjał pasjonistów, katecheta i duszpasterz dzieci i młodzieży. Stwierdził, że formuła katechezy jest dziś przedmiotem refleksji i pytań oraz że współczesna młodzież potrzebuje raczej ewangelizacji jako ludzie niewierzący. Ponadto zauważył, że Biblia jest Słowem, a więc czymś spoza doświadczenia młodego człowieka, który jest przyzwyczajony do odbioru krótkich i raczej płytkich treści. Dlatego ważne jest szukanie różnorodnych narzędzi, którymi uda się dotrzeć do młodych i starszych z treściami biblijnymi. Ważne jest szukanie dróg dotarcia i wykorzystywanie ich jak najowocniej. O. Jerzy Chrzanowski CP nawiązał do umiejętności Kościoła szukania nowych dróg prowadzenia do Boga, a często poprzez Biblię. Podzielił się swymi doświadczeniami z pracy z dziećmi. Zauważył, że człowiek, który chce nieść Słowo Boże musi być otwarty na Pana Boga i na samego siebie, na osobistą formację oraz na słuchacza. Dodał także, że w pracy duszpasterskiej, apostolskiej, wychowawczej bardzo ważna jest nadzieja: człowiek pracujący z młodymi musi być człowiekiem nadziei.

Ostatnim punktem Forum była Msza święta celebrowana we franciszkańskim Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Wiesław Śmigiel. W homilii zwrócił uwagę m.in. na rolę Słowa Bożego, które uprzedza wiarę, podprowadza do niej, aby potem w tej wierze umacniać i dalej nieustannie prowadzić. Jest to więc Słowo niezwykłe, bo jako żywe, trafia bezpośrednio do serca człowieka słuchającego.

Na zakończenie Forum padła również propozycja i zaproszenie już na III Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych, które odbędzie się w Inowrocławiu.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.