Scroll Top

Słowo Krzyża

Numer 5 (2011)
Słowo Krzyża – Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów.
Nr 5 (2011)

Spis treści

Ojciec Jerzy Józef Kopeć CP (1938-2010)

 • PAWEŁ WÓJCIK CP, Ojciec Jerzy Józef Kopeć CP

Biblia i teologia

 • ANNA KOT-TWARDZIŁOWSKA, Wokół następstwa tronu – Joszeba a Atalia (2 Krl 11,1-3)
 • RENATO DE ZAN, Śmierć Jezusa w przypowieści synoptycznej (tłum. Joanna Fleming)
 • RAFAŁ SEBASTIAN PUJSZA CP, Ex theologia crucis. O krzyżu w tajemnicy Boga i w tajemnicy człowieka na bazie wybranych dokumentów Jana Pawła II
 • ZDZISŁAWA S. SPECHT-ABRAMIUK, Bóg miłosierdzia w teodramatyce Jana Pawła II
 • ANNA ZYGMA, W świetle Chrystusowego Krzyża – pasyjny wymiar życia bł. Jana Pawła II
 • KRZYSZTOF SZWARC, „Prawo krzyża” językiem miłości Boga i drogą nawrócenia człowieka w teologii transcendentalnej Bernarda Lonergana

Historia i duchowość

 • JAROSŁAW KUREK OSB, Krzyż w oczach średniowiecznych mnichów. Studium historyczno-liturgiczne
 • PHILIPPE PLET CP, Od penthos do krzyża. Duchowość penthos i pamięć o Męce Pańskiej u św. Pawła od Krzyża i jego brata Jana Chrzciciela (tłum. Maria Jurek)
 • TOMASZ GŁOWACKI, Terapeutyczny wymiar nadziei w przeżywaniu cierpienia przez chorych
 • SEBASTIAN ŁUSZCZKI OMI, „Będziecie moimi świadkami…”. O profetycznej naturze konsekracji zakonnej

Śmierć w kulturze

 • DOMINIKA BUDZANOWSKA, Marek Aureliusz o śmierci
 • MICHAŁ KAZIMIERCZUK, Śmierć w fi lozofi i Martina Heideggera

Recenzje

 • ANTONI PACIOREK, ANETA KRAMISZEWSKA, Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonografi cznym
 • ADAM SAWICKI, Poprzez bunt i pokorę. Zagadnienie cierpienia i śmierci w eschatologicznych koncepcjach myślicieli rosyjskich. Fiodorow – Bułgakow – Niesmiełow – Karsawin – Bierdiajew, (rec. Tomasz Herbich)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.